Kirker og menigheter kan åpne til søndag -for maks 50 deltakere

Kirker og menigheter kan  starte opp virksomheten igjen fra søndag. Torsdag 30. april åpnet regjeringen for arrangement med inntil 50 personer på offentlig sted. De nye reglene gjelder fra 7. mai, noe som betyr at gudstjenestene kan starte opp igjen søndag.  Når vi nå åpner opp for fysiske gudstjenester, vil vi at det skal skje på en forsvarlig og kontrollert måte, sier Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd. Inntil 50 personer kan samles i kirkerommet, men det finnes en rekke retningslinjer for hvordan menighetene skal forholde seg når det gjelder smittevern-tiltak.

Avisen Dagen publiserte mandag en smittevernveileder for kirkene og menighetene som skal ivareta smittevernhensyn og forhindre videre utbredelse av smitten. Hele listen kan leses her. (betalingsmur)