Verdens helseorganisasjon: Coronaviruset kan bli en endemi -693 nye smittede i Norge mandag

Fra TV2: Coronaviruset og Covid-19 er kommet for å bli. Verdens helseorganisasjon (WHO) advarer om at koronaviruset kan bli en endemi, og at verden nå bør forberede seg på nye trusler. Professor David Heymann, leder av WHOs rådgivningsgruppe, sier at man rett og slett bør forberede seg på at koronaviruset vil eksistere for alltid. ” Alt dette man hører om gruppeimmunitet, og at smittsomheten vil reduseres dersom nok mennesker er immune, det er en misforståelse. Det virker som at koronavirusets skjebne er at det vil bli et endemisk virus, og at det vil fortsette å mutere seg i menneskeceller, sier Heymann til The Guardian. En endemi er en sykdom som stadig dukker opp i bestemte områder.

Dette kan bety at truslen fra Coronaviruset kan gjøre at myndighetene til enhver tid kan innføre lokale restriksjoner og smitteverntiltak og holde dette gående i årevis. Tirsdag kveld meldte folkehelseinstittutet om 693 nye smiittede i Norge. 150 personer er innlagt på sykehus med Kinaviruset og 433 nordmenn har så langt dødd av Covid-19 relaterte sykdommer. Trenden i Norge er stigende og de økende smittetall gjør folk bekymret. Etter all sannsynlighet vil romjulen og nyttårsfesten gi ytterliger økning i smittetallet samfunnet og media maser om. Hvor mange ganger en person blir Covid-19 testet før de slår fast at vedkommende har viruset er ukjent. Det polske hopplaget fikk først en positiv Covid-19 prøve av skihopperen Klemens Muranka -og hele laget ble satt i karantene. Imidlertid ble Muranke testet ytterligere to ganger uten at det ble påvist Corona. Hvor mange av de norske testede som for en positiv test bli gitt mulighet til å teste seg 3-4 ganger for å få ønsket resultat

Facebook Comments

15 tanker om “Verdens helseorganisasjon: Coronaviruset kan bli en endemi -693 nye smittede i Norge mandag

 1. Det Bibelen omtaler som ”hedningenes tider” startet da den siste jødiske kong Zedekiah mistet sitt kongedømme og ble bortført til fangenskap og fornedrelse hos babylonerkongen Nebudkadnesar. Dette fangenskapet skulle vare i syv profetiske tider a 360 år. Dette utgjør totalt 2520 år, og da skulle han stå frem (parousia – usynlig nærværende) hvem retten (til det evige kongedømmet) tilhørte.

  Dette var Kristus som inntok sin kongelige rolle under sin Far Jehovah da endetiden startet i 1914. Fra da skulle han herske usynlig ”midt i blant sine fiender” frem til endetidens avslutning i Harmageddon da tusenårsriket starter. Zedekiah ble bortført i 607 fvt. 2520 år frem fra 607 leder til 1914, idet det som kjent ikke finnes noe år null. Kun 1 fvt. som går rett over i år 1 evt.

  Alle vet hva som dramatisk fant sted i 1914. Satan og demonene ble kastet ut av himmelen, og ned til jordens nærhet. Resultatet ble verdenskrig, pest (spanskesyken) og våpen som satt alle tidlgere kriger og elendighet i skyggen. Alt dette fortalte Jesus skulle kjennetegne hans tilbakevenden. Det er all denne djevelskapen vi nå ser rundt oss i tiltagende monn nå mot slutten av den samme endetiden.

  Den generasjon som ble født på høsten 1914 er nå 107 år gamle, og utgjør fortsatt tusenvis av mennesker worldwide. Men de skulle i følge Jesus ikke forgå før enden for endetiden. De desimeres imidlertid raskt. Er denne forståelsen av ”generasjonen” riktig ligger sannelig enden ikke langt unna.

  2
  4
  • Bibelen sier ikke med klartekst når tid “hedningefolkenes tider” begynte, og GT bruker heller ikke dette uttrykket.
   Det nærmeste en kommer er “en dommens tid for folkene” slik det står i Esekiel 30:3.
   Og likevel, hvis en regner med de 4 verdensrikene omtalt i Daniels bok så ser en at hedningene har dominans, ikke bare over Israel men over verden.

   At hedningefolkenes tider varte frem til “Jesu usynlige komme” i 1914 er et vakttårn regnestykke som mangler støtte i Skriften. Det er ingen ting profetisk med det årstallet.
   JV profetien om dette faller inn undet “demoners lærdommer” ( 1 Tim 4:1).

   Jesus kom ikke usynlig tilbake i 1914. At 1. Verdenskrig begynte i 1914 har ingen ting med saken å gjøre.

   Lukas 21:24 sier at “Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger inntil hedningefolkenes tider er til ende.”

   Og når tid opphørye “hedningefolkenes tider”?
   I 1948 ? Nei
   Vi lever fortsatt i “hedningefolkenes tider. Istael er fortsatt nedtrådt av hedninger. Det vil de fortsatt være gjennom hele menighetens periode, og etter bortrykkelsen av menigheten, gjennom hele trengselstiden helt til Messias, Jesus Kristus kommer synlig tilbake gor å opprette sitt 1000 årige fredsrike, DA og først da er “hedningefolkenes tider” over.

   3
   1
  • Og hvorledes skulle Kristus kunne “herske midt i blant sine fiender for å skille fårene fra geitene” ETTER at han tilintetgjort all makt og velde i opposisjon til sin Far? Kanskje det blåser så mye på vestlandet at opptil flere bibelsider er tatt av vinden?

 2. Det alle bør fokusere på i tilfelle vi står overfor den siste perioden før tusenårsriket er tre ting.

  1. Ikke bli ført vill. Dette gjentar Jesus mange ganger. Antagelig fordi det er en reell fare for alle. Og ingen vet hvordan det vil skje. Bare at det å bli ført vill betyr at man ikke selv forstår at man har blir ført vill. Et tilfeldig eksempel: facebookgrunder Mark Sukkerberg bevilger enorme pengebeløp til arbeid for å undergrave demokrati og kristne tradisjoner. Og alle som har en facebook-konto kan sies å bidra til hans antikristvirksomhet. Mange andre slike åpenbare eksempler kunne nevnes. Men veldig få vil snakke om det.

  2. Jeg har lest i Bibelen nesten dagelig i 40 år og er overbevist om at bare direkte åpenbaringer kan gi sikre svar på spørsmål om tidspunktene i endetiden. Et av problemene er at bibeloversettelser er vanskeligere å forstå enn den opprinnelige teksten. Spesiellt med tanke på at den var skrevet i en annen kultur. Et eksempel kan være at når Jesus sier at han “kommer snart” så mener noen at en riktigere oversettelse kan være “kommer brått” eller “plutselig”. Spekulasjoner og antagelser kan veldig fort gi Bibelen et annet innhold enn det Gud har bestemt. Og da har man faktisk laget en avgud. Jesus er synonym med Guds Ord. Og gir man Ordet et uriktig innhold ender man opp med en erstattning for Jesus. I praksis en antikrist. “Har Gud virkelig sagt”.

  3. Det farligste av alt er likegyldigheten. Likegyldigheten er en falsk tilstand av trygghet som gir rom for stolthet, selvgodhet, egentrådighet og stahet. Det dette gjør folk utilgjengelig for Ånden men åpne for en viss annen person. Likegyldighet kan kamufleres av en falsk ydmykhet men de fleste avslører seg selv.

 3. Jehovas sønn skrev:
  Vi vet kronologisk at vi lever i endetiden etter at “folk reiste seg mot folk og rike mot rike” i 1914. Da var det slutt på “hedningenes 7 tider a 360 år – totalt 2520 år som startet da den siste jødiske konge måtte vike fra tronen.

  Dette stemmer ikke med Skriften!
  Matt 24:7 er pr i dag en fremtidig hendelse.

  Matt 24:5-7 blir “begynnelsen på fødselsveene” for jordens gjenfødelse (Matt 19:28) til 1000 års riket, og disse fødselsveene er begynnelsen og den letteste delen av den 7 årige trengselstiden.

  Selv om vi i dag ser lignende ting skje, er det likevel bare skygger av noe som ligger (litt?) lenger fremme i tid.
  Kriger og rykter om krig? Ja
  Folk som reiser seg mot folk? Ja
  Hunger? Ja
  Jordskjelv? Ja
  Pest? Ja
  Men det vi ser i dag er bare småtterier mot det som skal skje i trengselstiden. “For da skal det bli en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse til nå, og heller ikke mer skal bli” Matt 24:21

  La oss ikke bruke Matteus 24 som utgangspunkt for å prøve å finne hvor langt vi er kommet, for alt som står der hører trengselstiden til.
  Og likevel, “ Salig er den som leser og de som hører det profetiske ord (i Skriften) og tar vare på det som der står skrevet. For tiden er nær”, Åp 1:3

  6
  1
  • Ja, Matteus 24, fra vers 4 og utover gjelder jo trengselstiden, og den har ennå ikke kommet. Jeg tror også Åpenbaringens 6. kapittel er en parallell til Jesu eskatologiske taler.

  • Det Bibelen omtaler som ”hedningenes tider” startet da den siste jødiske kong Zedekiah mistet sitt kongedømme og ble bortført til fangenskap og fornedrelse hos babylonerkongen Nebudkadnesar. Dette fangenskapet skulle vare i syv profetiske tider a 360 år. Dette utgjør totalt 2520 år, og da skulle han stå frem (parousia – usynlig nærværende) hvem retten (til det evige kongedømmet) tilhørte.

   Dette var Kristus som inntok sin kongelige rolle under sin Far Jehovah da endetiden startet i 1914. Fra da skulle han herske usynlig ”midt i blant sine fiender” frem til endetidens avslutning i Harmageddon da tusenårsriket starter. Zedekiah ble bortført i 607 fvt. 2520 år frem fra 607 leder til 1914, idet det som kjent ikke finnes noe år null. Kun 1 fvt. som går rett over i år 1 evt.

   Alle vet hva som dramatisk fant sted i 1914. Satan og demonene ble kastet ut av himmelen, og ned til jordens nærhet. Resultatet ble verdenskrig, pest (spanskesyken) og våpen som satt alle tidlgere kriger og elendighet i skyggen. Alt dette fortalte Jesus skulle kjennetegne hans tilbakevenden. Det er all denne djevelskapen vi nå ser rundt oss i tiltagende monn nå mot slutten av den samme endetiden.

   Den generasjon som ble født på høsten 1914 er nå 107 år gamle, og utgjør fortsatt tusenvis av mennesker worldwide. Men de skulle i følge Jesus ikke forgå før enden for endetiden. De desimeres imidlertid raskt. Er denne forståelsen av ”generasjonen” riktig ligger sannelig enden ikke langt unna.

   2
   1
 4. Influensaviruset har vel lenge vært en permanent pandemi. Millioner dør vært år av influensa som en medvirkende årsak. Da europeerne tok med seg influensaviruset til det amerikanske kontinentet døde store deler av den opprinnelige befolkningen ut. Men med tiden ble de mer resistente de også.

  Man kan spørre seg om hvorfor sykdomsepedemier kommer og går. Hvis man skal tro på Bibelen så er det ikke helt tilfeldig. Det viktigste med livet for et menneske på jorden er å vise om det er verdig et evig liv i evigheten eller ikke. Gud vil ikke risikere at flere i himmelen følger Lusifers eksempel og gjør opprør mot ham. Resultatet av dette ser vi på jorden.

  Det er ikke et tap for et menneske å dø hvis det kommer til himmelen. Uansett hva man dør av. Og for alle de som velger fortapelsen vil døden uansett ende med fortapelse. Det avgjørende er antagelig om en befolkning genererer stadig flere mennesker som velger synd og fortapelse fremfor omvendelse og evig liv. Da Gud lot syndfloden ramme jorden var det jo for fordi synden helt hadde tatt overhånd. Er vi på vei mot dette idag?

  Synd er som virus. Den kan spre seg og overføres til nye gennerasjoner som en sykdom og ender ender til slutt med evig død for alle. Og når alle velger fortapelsens vei vil formålet med menneskene på jorden være borte. Slik tilfelle var for menneskene i Sodoma og Gomorra. For dem var det ikke lenger noe håp.

  I den vestlige verden ser kristen tro ut til å være nesten utryddet. Både vanlige folk, medier og politikere forherliger synd og umoral. Og for en utenforstående ser det ikke ut til at kristne i særlig grad når nye mennesker med evangeliet. Tvert i mot. Det ser ut til at kristne i økende grad “blander seg med verden” og blir stadig mer liberale. “Saltet mister sin kraft” som det står ett eller annet sted.

  Det er vel ikke uttenkelig at vi lever i en tid som kan sammenlignes med tiden før syndfloden. Og når syndens beger er fullt så gjennstår bare “syndens lønn”.

  10
  1
  • Presist formulert. Dette viser at vi står rett foran det som kulminerer med “den store trengsel” som ender i Harmageddon. Det blir Jehovah Guds førstefødte sønn Kristus som skal gjennomføre Guds inngripen hva alt dette angår.

   Det viser sanne kristne at det er all grunn til “å reise oss opp og løfte våre hoder for vår forløsning stunder til”.

   2
   1
 5. Influensaviruset har vel lenge vært en permanent pandemi. Millioner dør vært år av influensa som en medvirkende årsak. Da europeerne tok med seg influensaviruset til det amerikanske kontinentet døde store deler av den opprinnelige befolkningen ut. Men med tiden ble de mer resistente de også.

  Man kan spørre seg om hvorfor sykdomsepedemier kommer og går. Hvis man skal tro på Bibelen så er det ikke helt tilfeldig. Det viktigste med livet for et menneske på jorden er å vise om det er verdig et evig liv i evigheten eller ikke. Gud vil ikke risikere at flere i himmelen følger Lusifers eksempel og gjør opprør mot ham. Resultatet av dette ser vi på jorden.

  Det er ikke et tap for et menneske å dø hvis det kommer til himmelen. Uansett hva man dør av. Og for alle de som velger fortapelsen vil døden uansett ende med fortapelse. Det avgjørende er antagelig om en befolkning genererer stadig flere mennesker som velger synd og fortapelse fremfor omvendelse og evig liv. Da Gud lot syndfloden ramme jorden var det jo for fordi synden helt hadde tatt overhånd. Er vi på vei mot dette idag?

  Synd er som virus. Den kan spre seg og overføres til nye gennerasjoner som en sykdom og ender ender til slutt med evig død for alle. Og når alle velger fortapelsens vei vil formålet med menneskene på jorden være borte. Slik tilfelle var for menneskene i Sodoma og Gomorra. For dem var det ikke lenger noe håp.

  I den vestlige verden ser kristen tro ut til å være nesten utryddet. Både vanlige folk, medier og politikere forherliger synd og umoral. Og for en utenforstående ser det ikke ut til at kristne i særlig grad når nye mennesker med evangeliet. Tvert i mot. Det ser ut til at kristne i økende grad “blander seg med verden” og blir stadig mer liberale. “Saltet mister sin kraft” som det står ett eller annet sted.

  Det er vel ikke uttenkelig at vi lever i en tid som kan sammenlignes med tiden før syndfloden. Og når syndens beger er fullt så gjennstår bare “syndens lønn”.

 6. Ingen ting bør forundra oss framover. Den siste 7-årsperioden før Jesu kome start no i 2021.
  https://www.youtube.com/channel/UCVYj wcQGSvkyWYjfVKkW5Cw
  Dei 6000 åra er snart slutt – år 2028 – då tek Vår Herre over kontrollen.
  I 120 jubileum har Gud stridast med menneska.
  Hungersnaud, jordskjelv og pest vil ramma hardt.
  Tyranniet vil vera komplett når Antikrist kjem tilbake.
  “Og de som bor på jorden, og som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok fra verdens grunnvoll ble lagt, de skal UNDRE SEG når de ser dyret, det som var, men ikke er, og enda skal komme.” Åp 17
  https://www.youtube.com/watch?v=5VlGuOMpEUg&t=301s

 7. Selvsagt er det kommet for å bli.
  Fantastisk påskudd for å stappe i folk stadig nye oppdaterte vaksiner.
  Og selvsagt med tilhørende ID-scanning så enhver kan “bevise” at vaksinen er inntatt.
  Folk stoler på politikere, men politikere stoler tydeligvis ikke på folk.
  For et paradoks…

  Troende burde virkelig reagere, men de fleste synes ikke å gjøre det.
  Noen i kommentar-feltet på denne nettsiden er virkelig seriøse i sin tro registrerer jeg.
  Andre er helt forferdelige. Har aldri sett et nettsted med kristen litteratur med så mange ufyselige kommentarer som her.
  Det eneste som synes å stå i hodet på enkelte er å være mest mulig motbydelig.
  I stedet for konstruktive dialoger er det hver eneste dag harselleringer med artige smilefjes og håning av andre.
  Vet ikke om jeg orker å lese kommentarer her videre, men noen få har hatt veldig gode innlegg med gode synspunkter og ting jeg har lært som jeg ikke har sett andre har skrivd.

  5
  1
  • Ikke slutt å lese, men følg Bibelens råd: “Undersøk alt, og hold fast ved det gode”. Vi vet kronologisk at vi lever i endetiden etter at “folk reiste seg mot folk og rike mot rike” i 1914. Da var det slutt på “hedningenes 7 tider a 360 år – totalt 2520 år som startet da den siste jødiske konge måtte vike fra tronen.

   Du leser imidlertid flere her inne som stipulerer når enden skal inntreffe for endetiden vi lever i. Dette er i strid med Jesu ord og Bibelen for øvrig. Både adventister og vakttårnister har forsøkt seg med dette og feilet totalt. Men – vi skal heller ikke “skyve dagen langt bort”.

   Det viktigste er å ta for seg Bibelen. Sett opp et program og gå igjennom hele Jehovah Guds brever til oss. Lurer du på betydningen så spør. Først og fremst i bønn, men det er også legitimt å lufte det for andre. Lykke til! Og må Gud ved sin ånd gi deg trøst, kunnskap og forstand.

   2
   2
  • Er enig med deg. Det finnes debattregler i de kommentarfelt som ennå er åpen, de som er stengt hadde også det. Hadde dette vært min side, hadde noen av de som harselerer vært blokkert og ferdig arbeid. Ytringsfrihet er ikke det samme som mobbing og harselering, det er en stor misforståelse.

  • Er enig med at denne stadige utregningen av Jesu komme, er noe man ikke trenger å holde på med. Det er bare Gud som vet tidspunktet for når basunene skal lyde, men det står at man kan fremskynde dagen.

   Når selv ikke Jesus visste dagen og timen, hvorfor skal man bruke så mye tid på spekulasjoner? Det som er 100%, er at Jesus kommer snart, og snart for oss mennesker er ikke det samme som snart for Gud. Vi har tidsbegrep å forholde oss til, mens Guds ord omtaler en dag som 1000 år, og 1000 år som en dag, men tegnene i tiden er ikke til å ta feil av.

   Den teknologiske utviklingen startet for fullt i det 19 århundre, og nå er vi kommet så langt som vi aldri har vært, (om det var sånn før vannflommen, vites ikke), men det skulle bli som i Noas dager. Dvs, det var omtrent bare ondskap igjen å finne.

   7
   1

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *