Verdens ende 31 oktober 2016? Jennifer Leclaire advarer mot falsk profeti om verdens ende

Falske profetier om dommedag florerer på You Tube Profetier, visjoner og drømmer om endetiden og dommedag klarer stadig å vekke jennifer leclaireinteresse på sosiale medier. Millioner av kristne ser ut til å sette sin lit mer til hva ulike tvilsomme You Tube profeter har å si, enn å grave i Guds levende ord. Jesu ord om at “ingen kjenner dagen eller timen” har stått seg i snart 1990 år og vil også stå seg gjennom hele 31 oktober 2016, inntil dagen kommer da Gud i sin egen suverenitet, beslutter at dagen er kommet. En av dem som nå advarer mot trenden med å fremsette datoer for spesielle profetiske hendelser er Jennifer LeClaire i “Wachman on the Wall”. I en artikkel i Charisma går hun i rette med en anonym You Tube figur som har fremsatt en rekke dommedagsdatoer tidligere. 

“Det er mye snakk om endetiden med vi har ikke sett en dato setter for en stund,” skriver Lcclaire som åpenbart ikke helt følger med på hva som rører seg blant troende på You Tube. “Harold Camping var den siste høy-profilerte figuren som hevdet at han kjente datoen på når verdens ende skulle komme,” skriver Leclaire som åpenbart ikke fikk med seg de massive dommedagsprofetiene omkring 23 september 2015 og figurer som Renee Moses. Det er en venn av LeClaire som nylig gjorde henne oppmerksom på spådommene som verserer om 31 oktober 2016, fremsatt i en video publisert på You Tube av “End Time Prophecies”, en kanal med et ukjent antall følgere. Kanalen som har eksistert siden 26 islam-antikristfebruar 2011 har omlag 8,2 millioner visninger og ser ut til å være drevet fra USA. I de ni videoene som nå ligger ut om temaet at verden vil gå under 31 oktober eller om bare 90 dager, blir blant annet bilde og  utdrag av David Wilkerson brukt for å underbygge en teori om en dato produsenten av videoene -har hentet frem av sin egen fantasi. Wilkerson var selv tydelig på at bare Gud alene kjenner dagen og timen -og dette prinsippet er ennå rådene. Kanalens mest populære video har mer enn 6,5 millioner visning og går gjennom en rekke bibelstedet om bortrykkelsen, dommedag og verdens ende slik de blir presentert i Bibelen.I videoen tegnes det et dramatisk bilde av hendelser som angivelig skal inntreffe den 31 oktober. Enorme jordskjelv, vulkanutbrudd og ikke minst bortrykkelsen av de hellige vil inntreffe den dagen jordens magnetiske poler forskyves. I videoen presenterer en monoton kvinnerøst bibelvers, dramatiserte klipp for å illustrere apokalypsen som blir knyttet opp mot 31 oktober 2016. (saken fortsetter under videoen)

https://www.youtube.com/watch?v=6HPrfFvkEj0

Etter å ha sett gjennom aktuelle video og et par av de andre som presenteres med oppsiktsvekkende titler som “END TIME Will Be 100% on 31 October 2016 -Very disturbing video.” -sies det intet i videoene om 31 oktober, og videoene kan således bli brukt ved andre datoer når dommedag 31 oktober 2016 ikke skjer. I videoen under blir en stor bit av en tale av David Wilkerson tatt ut av sin sammenheng og limet opp mot en dato David Wilkerson aldri har snakket om. Jennifer LeClaire  skriver videre: “Jeg kan ikke garantere at verden ikke ender på Halloween, men jeg kan garantere at ingen kjenner dagen eller timen, ikke engang himmelens engler. (Matt 24,36)  Og jeg kan også garantere at disse falske profetene ikke vil vende om derom de ikke får rett.

Jeg undres fortsatt over hvordan enkelte profetiske “Ministry” igjen løfter frem feilslåtte profetier med ny tittel og dato. Hvorfor unnskylder vi disse “profetene”. Hvor er omvendelsen og angeren når de feiler? Ingen beklagelse, ingen blir hold ansvarlig. Jeg elsker den profetiske tjeneste og drømmer ikke om å gå glipp av den.  Dog følger jeg den Hellige Ånd sørger over hvordan noen profetiske tjenester har vendt seg bort fra Guds Ord og følger en ånd av splittelse og oppdeling,” skriver LeClaire i sin artikkel som kan leses i sin helhet her.

Neppe en seriøs “Ministry”

Hvem som står bak disse spådommene om 31 oktober og hvem som står bak “End Times Prophecies” vet vi intet om. Det vi kan se er at kanalen ble opprettet i februar 2011. harold-campingOpphavsland er USA, I følge Social Blade er kanalen gjort privat slik at ingen kan se hvor mange følgere kanalen har og hvor mye personene tar inn i “pay pr viev” for det som presenteres. Kanalen er anonymisert 100 prosent, og det er ikke mulig å etterlate kommentarer eller gi synbare “likes” eller tommelen ned. Den eneste mulighet til å komme i kontakt med de anonyme personer som står bak kanalen er å sende melding via You Tube. Noe Søkelys også har gjort med spørsmål om begrunnelse for at dommedag kommer 31 oktober og hvem som står bak kanalen og teorien. Hvorvidt vi får svar gjenstår å se, men en seriøs bibel-basert profetisk “ministry” vil aldri opererer med datoer på dommedag og Jesu gjenkomst, da fallhøyden er svært høy, noe den falske profeten Harold Camping (foto) fikk erfare etter sin dommedag 21 mai 2011 slo feil. Vist lever vi i de siste tider, vist ser vi profetord bli oppfylt, men datoen på Jesu gjenkomst og dommedag kjenner vi ikke. Den er forbehold Faderen og bare Faderen alene. En sann Jesu Kristi vaktmann vil aldri gå utover det mandatet Ordet gir, og Ordet gir intet mandat til å sette datoer. Nettopp derfor er det grunn til å stille store spørsmål med spådommene omkring 31/10-2016.

Neppe første og siste gang slike dato-setter kanaler settes opp

Personen/personene bak denne kanalen og spådommene som peker på 31 oktober 2016 er neppe deres første prosjekt hvor en spesiell dato fremheves. Etter å ha gjort noen undersøkelser nå i kveld, er det mye som tyder på at samme personer stod bak en lignende kanal som opererte med datoen 29 juli for verdens ende. Blant annet er flere av filmene som presenteres identiske og inneholder materiale kopiert fra andre. Blant annet er disse to videoene identiske, med unntak av at datoene på dommedag er forskjellig.

Video en er fra denne kanalen som hevdet at verdens ende ville komme den 29 juli

https://www.youtube.com/watch?v=RnvVh9h8xBE

Mens på den siste kanalen, (End Times Prophecies) vises nøyaktig samme film med samme innhold. Det eneste som er endret er datoen på dommedag. I den nye og resirkulerte utgaven er dommedag 31 oktober 2016 i stedet for 29 juli som det ble hevdet i klippet fra “End Time News”. Det hele er rett og slett bedrageri og det er grunn til å anta at samme personer står bak de forskjellige kanalene, nettopp med ett mål for øyet. Svekke tilliten til de ekte bibelske profetier. Søkelys skrev for ett par år siden en story om “ulv i fåreklær prosjektet” og det vi ser her er et typisk eksempel på hvordan dette prosjektet jobber. Man gjør det man kan for å svekke tilliten til bibelsk profeti. Det hele er rett og slett en scam og dermed vil neppe Jennifer LeClaires refselser nå frem.

https://www.youtube.com/watch?v=vWVgKlc_gaE