The Children og God -Jesus revolusjonen som endte i totalhavari

Gruppen “The Children Of God” som ble grunnlagt og ledet av David Brandt Berg som
the-cogetterhvert tok navnet “David Moses” var en av 1970 tallets mest radikale grupper. I utgangspunktet kan det se ut som om gruppen som i dag går under navnet “The Family International” -startet opp som en radikal Jesus elskende bevegelse, som ønsket å revolusjonere verden for Jesus. Det var spesielt yngre mennesker som var målgruppen for bevegelsen som etterhvert fikk et kultisk preg. Mens gruppen i sin fødsel så ut til å ha en genuin brann for Jesus Kristus, ble bevegelsen gradvis mer og mer radikalisert og isolert fra den etablerte kristenhet. Nye og merkverdige dogmer om endetiden, om livet som troende utviklet seg -og etterhvert også en ubibelsk holdning til sex. Gruppens ubestridte leder, som nå gikk inder navnet “David Moses” -kom stadig med nye doktriner, og “Flirty fishing” ble allerede rundt 1974 innført som en religiøs praksis i forsøket på å verve medlemmer. “Flirty fishing” gikk ut på at gruppen kvinner og jenter tok i bruk flørting med menn og gutter de forsøkte å verve. Slik “Flirty fishing” innebar i praksis bruk av sex som lokkemiddel. 

Historien om “Children Of God” er egentlig historien om “Jesus revolusjonen” som startet genuint og oppriktig, men som gradvis kjørte feil, ble umoralsk og etterhvert også
children-of-godkarakterisert som en sekt. I ettertid er det kommet frem uhyggelige historier om hvordan bevegelsen leder dyrket frem en løssluppen holdning til sex, som ble praktisert forholdsvis fritt av gruppen som nå ble ansett som en destruktiv sekt. Istedet for Guds Ord og Guds Ånd som tilsynelatende var drivkraften i begynnelsen, fikk fienden sådd inn en spire av ugudelighetens frø, som gjorde at det som i utgangspunktet var en oppriktig Jesus revolusjon, led totalhavari og ble en sekt -som kristenledere måtte advare mot. Det var med stor ulyst at David Wilkerson i 1974 og 1975 begynte å advare mot gruppens umoral og stadig mer ekstreme dogmer. Ettermælet til gruppen som eksisterer den dag i dag under navnet “The Family International” -er blitt ødelagt av den åndelige gift David Berg begynte å prente inn i medlemmene av gruppen. De jenter og kvinner som praktiserte “Flirty Fishing” kalte seg selv “hookers for Jesus” som betyr “horer for Jesus”. Gruppens leder David Berg eller David Moses som han også brukte avgikk med døden i 1994.(Foto: Det var unge mennesker som var målgruppen for bevegelsen) Bevegelsen ble primært kjennetegnet av en sterk fellesskapstanke og nye medlemmer måtte oppgi sine eiendeler i bytte med et liv i et tett fellesskap hvor hardt arbeid, bibellesing, bønn og verving av nye medlemmer var det viktigste. Fra videoen under får vi et bilde av en bevegelse som praktiserer tungetale og dåp i Jesu navn med full neddykkelse.

Seksuelle overgrep

“Flere kvinner, inkludert to av hans døtre, har anklaget Berg for å ha utnyttet dem david_berg-picseksuelt. Hans eldste datter Deborah Berg har skrevet en bok hvor hun sier at han misbrukte henne og søsteren da de var barn. Berg forfektet også antisemittiske holdninger. Berg kom med spådommer om dommedag flere ganger. En av hans mest kjente profetier var at en komet skulle ødelegge USA i 1974. Han kom også med profetier om at California skulle falle i havet og at Jesus skulle komme tilbake i 1993 Spådommen om California var årsaken til at Berg og hans tilhengere forlot delstaten i 1968 og la ut på en flere måneder vandring gjennom USA. Denne vandringen var en hovedårsak til sektens sterke vekst på begynnelsen av 1970-tallet.I 2005 drepte David Bergs såkalte stesønn, Ricky Rodriguez Angela Smith,et tidligere sektmedlem, før han skjøt seg selv. Begrunnelsen for drapet var at vedkommende og flere andre kvinnelige medlemmer av sekten, deriblant hans egen mor, Karen Zerby, hadde misbrukt ham som barn,” skriver Wikipedia presist om gruppen.

https://www.youtube.com/watch?v=I7gtDKoCxxk

Children Of God anno 2016

Vår tids “The Children Of God” har tatt navnet “The Family Internasjonal” og har i dag medlemmer i 90 land og teller i følge deres egne nettsider omkring 4500 medlemmer på verdensbasis. I etterkant av David Bergs død, har gruppen lagt bort metoder som “Flirty Fishing” og “hookers for Jesus” er nå noe gruppen ikke praktiserer. Gruppen som europeisk hovedkvarter i London og  amerikansk adresse i Washington. Selv om enkelte kritiske grupper fremdeles er tvilende til bevegelsens forvandling, fremstår restene av det som var 1970 tallet “Jesus revolusjonære” med klassiske kristne dogmer, og er tilsynelatende opptatt av misjon og nødhjelp. Jeg vil ikke nødvendigvis fradømme disse som i dag utgjør “The Family” deres kristne tro, men det er ikke tvil om at 1970 tallets genuine Jesus engasjement ble ødelagt av termer som “hookers for Jesus”, Flirty Fishing og intern seksuell umoral. De 4500 nåværende medlemmene praktiserer ikke lenger slikt, og skal vi tro det bilde gruppen i hvert fall på nett, tegner av seg selv, står vi overfor noe som har endret karakter og stil. I en video publisert i 2009 er tonen ny og man presenterer sitt ungdomsarbeid med tidsriktig musikk (link...) Videoen under er noe mer behagelig å lytte til. Hvordan gruppen presenterer seg selv i dag, kan du sjekke ut her