Jan Aage Torp: Vårt Lands skadelige barnevernskonspirasjon

“Alf Gjøsunds og Trygve W. Jordheims kommentarartikler i Vårt Land hhv 3.mars og 31.mai, “I fars hånd” og “Den skadelige barnevernskonspirasjonen”, kommer inn i et underlig lys etter kjennelsen i en norsk domstol på fredag.  Alf Gjøsund mente at etpar av oss som kjempet for at de fem barna skulle bli returnert til sin mamma og pappa gjorde livet farligere for barn i Norge. Trygve Jordheim mente at ytringsfriheten som en del av oss benyttet oss av til å kjempe for denne familien, og til å advare mot barnevernets overgrep, er skadelig. Hans forsvar av norsk barnevern var av det ekstreme slaget. Mens sekulære norske medier faktisk har gjort en seriøs jobb med å avdekke barnevernets overgrep, bidrar Vårt Land til det stikk motsatte,” skriver pastor Jan Aage Torp i et innlegg på verdidebatt. (foto fra en av demonstrasjonene utenfor stortinget)

Betyr dette at en norsk domstol gjør livet farligere for barn i Norge? En domstol som har veiet fakta opp imot barnevernets faktiske lovgivning, og ikke akseptert de byråkratiske hastevedtakene som benyttes i altfor mange tilfeller. Når en norsk domstol sender barna hjem, betyr dette at man erkjenner at barna ble faktisk kidnappet – med norsk lov i hånd. Det betyr også en erkjennelse av at barnevernet ikke har hjemmel for å gripe inn i en velfungerende familie, men heller skal gjøre det som er barneVERNETs oppgave, nemlig å bidra til trygge og gode vilkår for barna i samarbeid med foreldre.

Vårt Lands reporter Tove Bø skriver i avisens nettreportasje om domskjennelsen på lørdag: «Etter det Vårt Land erfarer skyldes helomvendingen fra barnevernet i Naustdal kommune at vilkårene for omsorgsovertakelse ikke har vært tilstede.» I sitt spørsmål til Naustdals rådmann sier hun: “– Vårt Land er kjent med at det ikke har vært noe grunnlag for omsorgsovertakelse, at det er grunnen til at barna nå blir tilbakeført til foreldrene.” Ensidigheten i Vårt Lands dekning av denne saken har vært påfallende. Jeg har selv erfart det. Er det egentlig Alf Gjøsund, Trygve Jordheim og Vårt Land som gjør livet farlig for barn i Norge?

Skrevet av Jan Aage Torp, opprinnelig postet på verdidebatt 

I debatten på Verdidebatt møter Torp motbør fra prest Frode Granerud i den norske apostat-kirke samt de tradisjonelle liberale synsere som opererer fritt på verdidebatt. Debatten kan følges på  http://www.verdidebatt.no/debatt/cat19/subcat20/thread11646986/#post_11647055