Jonathan Cahn: President Barack Obama er linket til “The Harbinger” -Obama er et tegn som varsler dom

obama-den-ødeleggende.styggedomBarack Hussein Obama har på alle måter vært linket til Jonathan Cahns bestselgende bok “The Harbinger”. Likheten mellom fortidens ledere som førte nasjonen Israel bort fra Gud og Obama er slående. “Vi har sett presidenten kontinuerlig bevege Amerika bort fra Gud. Det hadde skjedd uansett, men han speedet prosessen opp, ved å gjøre slutt på det bibelske ekteskapet,  fjerne bibelsk moral, han har støttet opp om drap av ufødte barn, han har endog forsøkt å tvinge folk som tror på bibelen til å finansiere abort, -og dette har ikke skjedd før,  det har blitt et masseslakt, forklarer Jonathan Cahn i en samtale med Jim Bakker.

The Harbinger har vært knyttet sammen med ham (Obama) på mange merkelige måter. Allerede i en tale den 24 februar 2009  fremsa Obama de samme ord som cahn-jonathanfortidens ugudelige og stolte ledere sa som løfte og ed: “Vi vil bygge opp igjen og vi vil komme sterkere tilbake,” forklarer Cahn før et klipp fra den aktuelle tale vises. Også ved “Ground Zero” ble de samme ord som nedkalte dom over fortidens Israel fremsagt av den amerikanske presidenten. Obamas presidentskap har fullt og helt vært preget av den ånd og holdning som preget de politiske ledere da Guds profeter i GT kom og proklamerte omvendelse og dom over nasjonen. “Vi vil ikke bøye oss, vi vil bygge opp igjen og vi vil komme sterkere tilbake,” og de samme ord som var et domstegn til fortidens Israel har kommet ut av USAs presidents munn. Barack Obama er et tegn på dommen, “Obama er en harbinger,” sier Cahn i slutten av videoen, en “harbinger” som varsler dom for nasjonen,