Vårt håp er Kristus og himmelen: Sjekk ut videoen “Heaven is real”

Som kristne er det mye vi ikke vet, men en ting er sikkert. Nemlig at dette livet en gang vil ta slutt, og hebreerbrevets forfatter sier det slik: ” Og likesom det er menneskenes lodd en gang å dø, og derefter dom,” (Hebr 9,27) For den gjenfødte kristne som holder fast på troen, og som er rettferdiggjort av nåde, ved tro -er saken klar. Rettferdighetens krans ligger foran, og en gang vil himmelen vi lengter etter bli en realitet. For dem som ikke tror er mørke og atter mørke det som ligger foran når Gud på den ytterste dag vil oppfylle ordet i Johannes 3,16-18

For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv; for Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men forat verden skulde bli frelst ved ham.  Den som tror på ham, blir ikke dømt; den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. Vår oppgave her i verden er først og fremst å være tydelige. Fortelle våre medmennesker, enten de er hvite eller svarte, rike eller fattige, tynne eller tykke, jøder eller hedninger -at det er en himmel og vinne og et helvete og unnfly. Mange forkynnere i vår tid syntes å skyve til side de ubehagelige vers i bibelen som forteller om smerte og pine. Andre troende igjen er blitt så jordiske, opptatt av hus, jobb, penger og jordisk gods at de knapt ofrerer tanken om den evige himmel en eneste tanke. Filmen Heaven is real full movie 2014 er en film som bør minne oss om det som en dag vil komme, da denne ugudelige og syndige jord skal brenne og Herren skap skape en ny himmel og en ny jord der rettferd bor. Håper vi alle lengter etter dagen, for da skal vi se Ham som han er!

https://www.youtube.com/watch?v=HbMJe3n8mAc&t=1548

Unge Ben Breedlove som gikk for å være hos Jesus første juledag 2011 er så avgjort to korte videoer å ta et gjensyn med. Videoene gjorde et sterkt inntrykk på millioner av mennesker verden over. Og undertegnede er en av dem. Det rørte virkelig hjerte å lese hans enkle men varme budskap om hva han erfarte da han klinisk døde. Himmelen er vårt håp, og helvete en mulighet for alle som forkaster Kristus Jesus og den nådegave vi alle kan få del i, gjennom å vende om til Kristus Jesus.

 

9 tanker om “Vårt håp er Kristus og himmelen: Sjekk ut videoen “Heaven is real”

 1. Ben Breedlove: “I didn’t want to leave that place.”

  Jeg skjønte han så godt.
  Can’t wait…

  Boken Himmelen er på orntli’ -for barn (Heaven is for real) er en nydelig bok med vakre bilder i. Fin å gi til barn og barnebarn i gave. (Hermon Forlag)

 2. Søkelys fremstår stadig mer selvradikalisert. Tipper PST også jevnlig tar en titt innom. Ikke mye her som smaker av Kristi barmhjertighet. Personforfølgelse, Helvetestrusler og beksvart menneskesyn er heldigvis snart bare å finne pinettets mørkeste avkroker.

  Det er synd på de stakkars få menneskene som fortsatt befinner seg i folden av vettskremt helvetesvranglære. Kom ut av trusselfengselet og finn den sanne Kristus!

  3
  3
  • Ja vi har noe å lære alle sammen her. Men i alt Søkelys skriver finner jeg mye bamhjertighet. (men det er nok kanskje kommentarene du sikter til)

   Ja, finn den sanne Kristus, enig med deg.

   Har i mitt liv blitt skremt med både helvete OG lært om en god Far.
   Det har alltid vært ting som blir feil sagt, men man har da ansvar for å ta seg tid i Ordet selv ,tilgi og komme seg videre. I hvert fall vi voksne mennesker. Vi lever ikke i bushen men kan lese og er så heldige å ha har hørt evangeliet. Det er ikke måte på hvor ofte dette offerkortet til dem som har blitt skremt med helvete blir trukket opp. Man ser det i mange kommentarfelt. Har aldri hørt om noen som starta med å undersøke Guds Ord selv som IKKE fant litt svar. For noen er det om å gjøre å synes synd på seg selv hele livet for det pastoren eller presten sa, mens ens egne feil er ikke så viktig. Og man burde snart klare å innrømme at det var ikke Gud som gjorde meg noe. Og da er det på tide å kanskje ta en prat med Ham. Så går det i hvert fall ikke til helvete 🙂

  • PST er hjertelig velkommen. Kan hende noen i PST ønsker å unnslippe evig fortapelse som du kan lese om i Johannes 3,15-17 forat hver den som tror på ham, skal ha evig liv. 16 For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv; 17 for Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men forat verden skulde bli frelst ved ham.
   Fortapelsen er en virkelighet uansett hva du måtte mene.
   Matt 25,46 Og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv.
   Det er veldig forunderlig at såpass mange i vår tid syntes helt å forkaste Jesu egne ord. Heldigvis lærte min gamle og nå avdøde konfirmasjonsprest i den norske kirke -meg dette. Tro på Skriftens ord som de står -selv de ubehagelige og vanskelige.
   Gamle sokneprest Trygve Nortvedts tjeneste i Guds rike har satt evige spor i mitt liv og min tro, og det er en sann ære å bli spottet “PSSST” for Jesu navns skyld. Jeg står for den lære Kristi kirke har proklamert siden Aposteldagene, videre i den tidlige kristne kirke av menn som Polykarp, Ignatius, Klemens, Luther, Børre Knudsen, Ole Hallesby, David Wilkerson, Emanuel Minos og de titusener som har gått inn i evigheten som sanne Guds menn -som ble forhatt av religiøse som bringer frem et annet evangelium enn det Kristi kirke har holdt fast på. Når vi blir hånet og spottet fordi vi ikke bøyer oss for den menneskeskapte og humanistiske gudsfiguren enkelte har, er det fordi Guds ords sannheter er viktigere enn å tilfredsstille de mange som forsøker å pynte på bibelen med menneskelig og humanistisk tankegods.
   Noen velger bibelens Jesus, andre velger å følge Baal og guder de har skapt i sitt eget formørkede sinn.

   2
   1
 3. Katolisismen, som har mange trekk i seg fra førkristen tid, bærer i ganske stor grad preg av å være “menneskekontrollert”. Typisk at de gjør krav på å forvalte en tradisjon som står over Bibelen. Bibelen er nærmest et “biprodukt” av denne tradisjonen i følge dem selv. Og de mener de sitter på den eneste nøkkelen til himmelen. Og den kan kun disponeres av ordinerte katolske geistlige.

  Ønsket om menneskelig kontroll over teologien var vel det som gjorde at de støpte gullkalven så fort Moses var borte.

  Jeg mener man finner spor av slik kontroll i mange trosrettninger. Antagelig er det nettopp derfor det finnes så uendelig mange trosrettninger.

  I Tim. 4, 10 skrev Paulus: Vi har satt vårt håp til den levende Gud, som er alle menneskers frelser, men først og frest de troendes. Dette skal du pålegge og lære.

  Gjennom hele Bibelen kan man finne dette budskapet. Gud er rettferdig og gjør ikke forskjell på folk. Kun ett sted i Bibelen gis det helt uten forbehold en absolutt fremstilling av hvordan folk skal dømmes. Og det er i Matt 25, 31 og ut kapittlet. Og her sies det ikke noe om tro eller bekjennelser.

  Bibelens viktigste budskap er enkelt å greit “omvendelse fra synd”. Og det kan virke som om den nest største synden Jesus påpekte var hykkling. Å hykle betyr egentig skuespill. Og dette tror jeg det finnes mye av i norske menigheter. Det sukkres med “gud er nådig” og “vi er guds barn” osv. Men sannheten er vel at folk kan synde ganske voldsomt uten at noen reagerer. Det å ikke ta et konsekvent oppgjør med synd var den direkte årsaken til isralittenes store tap, og til slutt undergang, som beskrives i GT. Kan vi se en paralell til dette i dag? Kristenheten i hele den vestlige verden er i ferd med å gå i oppløsning.

  Personlig ville jeg være mye mer redd for å hykle i en menighet som ikke tar oppgjør med synd og samtidig kalle meg “frelst” – enn å leve et liv som ikke-troende og gjøre så godt jeg kunne. Ikke fordi jeg tror jeg kunne frelse meg selv med gode gjerninger, men fordi Jesus ikke trenger hverken ord eller menneskers teologiske hjelp for å frelse noen. Ei heller kan forskjellige former for “helveteslære” sende noen til et sted hvor de skal pines voldsomt i milliarder av år.

  Så vidt jeg kan se så kan alle de som skal oppleve straff i dødsriket kategoriseres som falske, hykklende eller frafalne medlemmer av “menigheten”. Det være seg den gammeltestamentelige menigheten, som var Israel, eller den nyetestamentelige menigheten.

  Satan skal pines evig for sitt frafall. Om noen mennesker som har fått evig liv skal dele skjebne med han vet jeg ikke. I praksis vil det være spørsmål om de vil ha noen bevissthet etter at de har blitt kastet i den evige ild.

 4. Jorun Holta wrote:
  Mye sant i det du skriver. Men mener du at mennesker som ikke har tatt i mot Jesus, er født på ny, ikke kommer til helvete?

  Å være “født på ny” er noe man kan bli i nytestamentelig tid. Men dermed er det ikke sagt at alle i gammeltestamentelig tid er evig fortapt. Slik må det nødvendigvis være idag også.

  Vi skal dømmes slik vi dømmer andre sa Jesus. Jesus gjør ikke forskjell på folk og ingen mennesker kan bestemme hva han skal gjøre.

  Våre gjerninger og ord kan ikke frelse oss. Men de kan helt klart forårsake evig fortapelse eller “den annen død”. Men Jesus gir evig liv til hvem han vil. Veldig mye i Bibelen lar dette være klart underforstått.

  Min konklusjon er at ingen skal dømme før tiden. Det har vi ingen rett til. Spesiellt ikke til å fortjene fryktelig pine i evig tid. Det eneste “de hellige” skal gjøre er å sørge for at synd eller bevisste syndere ikke får etablere seg i menigheten. For da vil ikke Den Hellige Ånd lenger være med. Uansett hvor mye man synger og roper da så vil det bare være en annsammling av mennesker. Og de ikke-kristne vil ikke se det som noe annet de heller.

  Hvis noen ser gjennom fingrene med synd og vranglære i sine egne rekker og samtidig sier at alle ikke-kristne skal pines voldsomt til evig tid så har de et VIRKELIG stort problem. Dessverre.

 5. “Evig pine” er feiloversettelse av det greske order kolasis, som betyr “evig avskjærelse” – fra livet. Altså en definitiv evig død uten håp om oppstandelse.

  Gud Jehovah holder fremfor oss valget mellom døden og livet. Så velg da livet!

  Åsatroen på helvete er Satans lære. Søkelys er som resten av kristenheten satanister uten håp om fremtidig liv om de ikke vender om.

  • Der er riktig, kolasis betydde opprinnelig avskjærelse. (Brukt her i Matteus 25:46) Vi kan også si at det betyr straff, påført eller mottatt. Et synonym er timòria, brukt i Hebreerne 10:29. Den eneste andre gang kolasis forekommer i NT er i 1. Johannes 4:18, oversatt som straff/straffen i norske oversettelser. At det er oversatt med pine i Matteus 25:46 har nok med teologisk grunnsyn å gjøre. En evig dødsdom er også en straff, sammenlignet med de som får leve evig under fullkomne forhold.
   Ellers så snakker Jesus om “den evige ild” i vers 41. Det viser til at straffen er evig, irreversibel, sammenlign med Judas 7 : “likesom Sodoma og Gomorra og byene der omkring, som på samme måten som disse drev hor og gikk etter fremmed kjød, og nå ligger som eksempel for våre øyne og lider straffen i en evig ild.” Det betyr ikke at Sodoma og de andre byene brenner i dag, men at resultatet av straffen varer evig. De ble til aske, jvf 2. Peter 2:6.
   Jeg vil til slutt ta med en uttalelse fra John W. Wenham fra boken “The Goodness of God” : “the possibility that the lost will eventually pass out of existence, needs much more serious attention.”

Det er stengt for kommentarer.