Pastor Charles Lawson -Et pustetrekk fra helvete -den ubehagelige virkelighet folk ikke vil høre

Charles Lawsons sjokkerende budskap: Minst 151 000 mennesker dør hver eneste dag, og hvert eneste sekund går to mennesker ut av tiden og inn i evigheten. Døden er det ubehagelige faktum få av oss liker å tenke på. Derfor skyver vi tankene om vår egen død så langt bort som vi bare kan, og søker nærmest desperat å unngå å tenke på at vi selv en gang skal  gå ut av dette korte livet og gå inn i det ukjente, inn i det som vi ikke har noen erfarte referanser til. Å gå fra det å være, og inn i en tilstand av ikkeværen er en tanke de fleste av oss forsøker å ikke tenke på. I stedet for å ta stilling til spørsmålet om hvor vi skal tilbringe evigheten, søker vi falsk trøst i penger, materialisme, jobb, underholdning og alt som syntes å jage bort det viktige spørsmålet i livet. Nemlig, spørsmålet om hvor du vil tilbringe evigheten. Hebreer brevet 9,27 sier dette: “Og likesom det er menneskenes lodd en gang å dø, og derefter dom,” og begge deler føles like ubehagelig å tenke på.

Noen river i stykker Bibelen fordi de tror at den er “dyrets merke”. Andre forkaster Guds Ord gjennom å velge bort de tekster som ikke passer med deres egne forestilinger.

Evig liv eller evig fortapelse er det valget vi mennesker er blitt gitt. Jesus som er Guds Sønn sa dette: “For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv;  for Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men forat verden skulde bli frelst ved ham.  Den som tror på ham, blir ikke dømt; den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.” (Joh 3,16-18) Som Jesus klart og tydelig sier, så er det snakk om frelse og evig liv, eller fortapelse og dom. For virkelig å illustrere alvoret sier Jesus videre dette i . Matteus 25,46 “Og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv.”  Evig pine eller evig liv er med andre ord menneskehetens to muligheter når det gjelder spørsmålet om hvor et menneske skal tilbringe evigheten. Noen av oss, selv blant dem som kaller seg for troende, velger bevist å avvise hva Jesus  sier som nonsens og tøv, fordi det ikke helt passer inn i det bilde de har skapt seg av Gud. Vel, det er deres valg. Dog finnes det noen som velger å tro som det står og derfor tar Jesu dåps og misjonsbefaling på ramme alvor. Andre igjen velger å spotte og håne dem som tror hva Jesus selv sier,  men uansett hvordan de med mennesketanker forsøker å gjøre Guds Ord ugyldig vil det ikke forandre den minste tøddel i Skriftens ord.

Pastor Charles Dawson “A BREATH AWAY FROM HELL” tale burde ryste oss alle til sannhets erkjennelse. Sjekk ut de to videoene om du tør

31 tanker om “Pastor Charles Lawson -Et pustetrekk fra helvete -den ubehagelige virkelighet folk ikke vil høre

 1. Hvis helvete er virkelig…
  Den grusomme helveteslæren, samt læren om evigvarende adskillelse eller utslettelse, er bygd på et forferdelig gudsbilde, en forvrengning av kjærlighets-begrepet og flere feiloversatte bibeltekster. Læren strider mot mange andre ting i boka og reiser en rekke betimelige spørsmål. Her er et lite knippe.

  Publisert: 1. mai 2018 / 7542 visninger.
  Hvis helvete er virkelig, hvorfor gav ikke Gud tydelig advarsel mot å havne der i selve starten av Bibelen? Gud sa at straffen for å spise av treet med kunnskapen om godt og ondt var død-ikke “evig liv i ild og svovel.”

  Hvis helvete er virkelig, hvorfor ble ikke Kain advart mot dette, eller Sodoma og Gomorra, eller noen av de som begikk de tidligste nedskrevne synder?

  Hvis helvete er virkelig, hvorfor advarte ikke Moses om denne skjebnen i De ti bud eller Moseloven som består av over 600 lover, påbud og advarsler? Loven redegjorde jo kun for velsignelser og forbannelser i dette livet.

  Hvis helvete er virkelig, hvorfor finner vi dets røtter i hedenske religioner istedenfor i Bibelen? Mange av de nasjonene som omringet Israel i GT trodde på en helvetes-lignende straff i livet etter døden fordi de tjente blodtørstige og onde guder, mens Israel bare lærte om graven, (sheol) og et håp om oppstandelse fra de døde.

  Hvis helvete er virkelig, hvorfor ble dette konseptet først åpenbart i hedningenasjoners religioner, og ikke til det som beskrives i Bibelen som Guds eget paktsfolk? Og hvorfor står det da så mange advarsler i GT mot å ta etter dem og lære deres veier?

  Hvis helvete er virkelig, hvorfor fortalte Gud jødene at å brenne sine barn levende til den falske guden Molok i Gehenna-dalen var fullstendig avskyelig i Hans øyne. Gud sa at noe slikt “a ldri har vært i mine tanker.” (Jeremia 32:35)Hvordan kunne Gud si noe slikt til Israel hvis Han planlegger å brenne størsteparten av Sitt eget skaperverk – Hans egne sønner og døtre – levende i et åndelig og evigvarende Gehenna som Han selv har skapt?

  Hvis helvete er virkelig, hvorfor var mesteparten av advarslene med hentydning til straff/Gehenna rettet mot Israel, særlig mot Herrens egne disipler så vel som Fariseerne, og ikke til de vi tradisjonelt tenker havner i helvete – ikke-troende syndere?

  Hvis helvete er virkelig, tar vi ikke da vers ut av sin sammenheng når vi advarer ikke-jødiske syndere, som ikke er en del av den mosaiske pakten Gud gjorde med nasjonen Israel, om et helvete som en konsekvens for synd? Denne pakten og loven gjaldt jo aldri hedningene.

  Hvis helvete er virkelig, hvorfor har ikke stedsnavnet Gehenna/Hinnoms Dal blitt oversatt til helvete i GT, men bare i NT, i de vanlige norske bibeloversettelsene?

  Hvis helvete er virkelig, hvordan kunne apostelen Paulus, som hevdet selv han var spesielt utnevnt av Gud til å forkynne Evangeliet til nasjonene, si at han hadde erklært hele Guds råd (Apostlenes gjerninger 20:27), når han faktisk aldri konkret nevnte “Gehenna” i noen av sine brev? Hvis helvete er virkelig, ville ikke Paulus, av alle mennesker, advare om dette stedet gjentatte ganger?

  Hvis helvete er virkelig, så har Adams fall hatt mye mer å si for menneskehetens tilstand i evigheten, enn Jesu død og oppstandelse. Paulus erklærte derimot i Romerbrevet 5 at Kristi seier er langt større enn Adams overtredelse. Hvis Paulus trodde på evig helvete for flesteparten av menneskene, hvordan kunne han skrive følgende vers:

  “Altså: Som ett menneskes (Adams) fall ble til fordømmelse for alle mennesker, slik fører ett menneskes (Kristus) rettferdige gjerning til frifinnelse og liv FOR ALLE. Slik det ene menneskets ulydighet gjorde DE MANGE til syndere, skal nå den enes lydighet gjøre DE MANGE rettferdige.” (Romerbrevet 5:18-19)

  “Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For slik ALLE dør på grunn av Adam, skal ALLE få liv ved Kristus.”(1 Korinterbrev 15:21-22)

  Hvis helvete er virkelig, hvorfor nevnes det ikke en eneste gang i noen av de evangelistiske prekenene i Apostlenes Gjerninger, som ble nedtegnet av de tidlige apostlene?

  Hvis helvete er virkelig, hvorfor kommer selve ordet fra det gammelengelske “Hel” som først dukket opp rundt 725. e.Kr. som et begrep på en underverden for de døde innen hedensk angelsaksisk mytologi?

  Hvis helvete er virkelig, hvorfor lover Salme 22 (en av de mest profetiske avsnittene i Skriften vedrørende Messias) at pga korset skal;

  “ALLE jordens ender komme det i hu og vende om til Herren, og ALLE folkenes slekter skal tilbe for ditt åsyn. For riket hører Herren til, og han hersker over folkene. ALLE jordens rikmenn skal ete og tilbe; for hans åsyn skal ALLE de bøye seg som stiger ned i støvet, og den som ikke kan holde sin sjel i live.” (Salme 22:28-30) (1930-oversettelsen)

  Hvis helvete er virkelig, vil det si at Jesus mislyktes i sitt oppdrag? Han sa jo: “for jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden.”(Johannes 12:47)

  Hvis helvete er virkelig, og de fleste ender opp der, hvorfor sa da Jesus: “Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra (helkysō) ALLE til meg?” (Johannes 12:32)

  Hvis helvete er virkelig og evigvarende, hvordan kan Efeserne 1:10 da snakke om å samle ALT i himmel og på jord i Kristus?

  Hvis helvete er virkelig, hvordan kan da alt bli underlagt Kristus? (1 Korinter 15:28, Filipperne 3:21, Hebreerne 2:8)

  Hvis helvete er virkelig og evigvarende, hvordan kan det være seg at flere bibelord sier at hvert kne vil bøye seg og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre? (Jesaja 45:23, Romerne 14:11, Filipperne 2:10). For “ingen kan si: «Jesus er Herre» uten i Den Hellige Ånd” (1. Korinterbrev 12:3) og enhver som påkaller Herrens navn skal bli frelst (Romerne 10:13).

  Hvis helvete er virkelig og Gud sendte Jesus for å redde folk fra det, kan vi virkelig si at ved Ham [Jesus] har Herrens vilje fremgang, siden tradisjonell lære om et valg før døden vil innebære at bare et fåtall i menneskeheten blir frelst? (Jesaja 53:10 og 55:11)

  Hvis helvete er virkelig, og djevelen er den som narrer folk til å ende opp der, er ikke han da til syvende og sist vinneren i krigen om antall sjeler? Hvordan kan vi da med sannhet kalle satan den beseirede fiende og Kristus for seierherre?

  Hvis helvete er virkelig og mesteparten av menneskeheten kommer til å bli låst i en konstant døds-lignende tilstand av pine uten noen sjanse til å omvendes eller unnslippe, hvordan kan vi da forstå og fryde oss i det faktum at Jesus gjorde ende på døden og han som har dødens makt (satan)? (Hebreerne 2:14-15, 1 Johannes 3:8, Hosea 13:14, 1 Korinter 15:55, 1 Korinter 15:25)

  Hvis helvete er virkelig og evigvarende, hvordan kan herreveldet bli stort og freden være uten ende? (Jesaja 9:7)

  Hvis helvete er virkelig, hvordan kunne Jesus og Hans disipler undervise at frelse var å bli reddet fra et sted som ikke engang var omtalt i deres gamle Skrifter? (Det tradisjonelle helvetes-konseptet eksisterer jo ikke i GT.) Og hvis Han introduserte temaet for første gang, hvorfor gjorde Han det så nonchalant, som om tilhørerne Hans allerede forstod hva Han snakket om?

  Hvis helvete er virkelig, hvordan kan det samtidig være sant det som Jesus sa til Tomas i Johannes 14:7: “Hadde dere kjent meg, da hadde dere også kjent min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.” Jesus tilgav jo alle sine fiender. Han hverken straffet eller torturerte noen!

  Konklusjon

  Dette er bare lite utvalg argumenter. Våger vi å prøve helvete på Jesu karakter, et ikke-forvrengt kjærlighetsbegrep, og på de (ekstremt dårlige) fruktene denne fryktforkynnelsen har skapt gjennom historien, så kollapser hele denne djevelske læren fullstendig sammen.

  Det finnes rett og slett ikke et helvete, en evigvarende adskillelse, utslettelse, eller barbarisk torturkammer der Gud skal torturere sine egne barn i evighet hvis de ikke ber frelsesbønnen før de dør. Helvete er en løgn fra satans munn som har plagd mennesker lenge nok!

  Over hele verden ser vi at flere og flere får øynene opp for sannheten. Guds rykte er i ferd med å renvaskes, og det skal snart bli åpenbart for hele menneskeheten at;

  Gud er bare god. Han er akkurat som Jesus!

  http://www.freshmind.no
  http://www.nadekirka.no

  Spørsmålene i artikkelen er basert på en liste hos den engelskspråklige (noe er oversatt til norsk) nettsiden tentmaker.org. Denne siden inneholder mye interessant stoff mot helveteslæren og argumenter for at Gud til slutt vil gjenopprette alle ting.

  …Gud vil tilintetgjera dei som er frekke og forkastar Han som Skaparen.”Se, dagen kommer,den brenner som en ovn.Alle frekke og alle som gjør urett,skal da være som halm,dagen som kommer, skal brenne dem opp,sier Herren over hærskarene.VERKEN ROT ELLER GREIN BLIR IGJEN.
  ” Malaki 4Om Satan står det:I Eden, Guds hage, holdt du til.Du var dekket av alle slags dyre steiner:rubin, topas og diamant,…Du var en salvet kjerub, et vern.Jeg innsatte deg,du holdt til på Guds hellige fjell,blant glødende steiner vandret du….Jeg sendte ild,og den fortærte deg.Jeg gjorde deg TIL ASKE på jordenrett for øynenepå alle som så deg.19 Alle som kjente degblant folkene, gyser.Et skremsel er du blitt,du er BORTE FOR ALLTID”.
  Eskeiel 28 Eg kjenner fleire kristne som likar å ta fram dette med evig pine.,gjerne i gravferder.Det einaste eg kan seia om dei, er at dei er primitive psykopatar.

  2
  3
  • I de senere år er det kommet læremessige antydninger fra ulike hold som er i strid med Bibelens lære om skillet mellom evig frelse og evig fortapelse.

   Apostelen Paulus, derimot, holdt ikke noe tilbake, men forkynte hele Guds råd (Apg 20, 27). Han har derved også talt sterke ord om ”en evig fortapelse borte fra Herrens åsyn” de skal lide som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium (2 Tess 1,8-9).

   En av de farligste forførelser i tiden er nettopp de retninger som fornekter læren om den evige fortapelse. La meg derfor henvise til Guds ord i dette uhyre alvorlige emnet; ”og de mange som sover i jordens muld, skal våkne opp, noen til evig liv, noen til skam og evig avsky” (Dan 12,2)

   Videre: ”og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv” (Matt 25,46).

   ”Og de skal komme ut, de som har gjort det gode (omvendt seg og kommet til tro på Jesus), til livets oppstandelse, men de som har gjort det onde (avvist budskapet om frelsen i vantro), til dommens oppstandelse” (Joh 5,29). Både de frelste og de fortapte skal få sine legemer igjen. Det dreier seg om en legemlig oppstandelse for alle mennesker.

   Derfor sier Jesus: ”Frykt ikke for dem som dreper legemet, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete!” (Matt 10,28). Men det alvorlige er at når Guds ord sier en sannhet, kommer djevelen og sier noe annet; ”Har Gud virkelig sagt?” (1 Mos 3,1).

   Alle som fornekter Skriftens lære om fortapelsen og den evige pine, må på en eller annen måte fornekte eller se bort fra klare ord i Bibelen. Av den grunn er det så avgjørende for oss å få stadfestet Bibelens lære i denne saken.

   For så langt jeg kan se i min Bibel, finnes det intet belegg for tanken om de vantros utslettelse eller alle tings gjenopprettelse – slik enkelte håper og sier. Bibelen lærer klart en evig fortapelse for de vantro.

   Men nå har Gud i himmelen gjort alt som står i hans makt for at ingen skal gå fortapt; ”For så har Gud elsket verden at han gav sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv” (Joh 3,16). Slik er Guds kjærlighet at han gav Sønnen, og slik er hans vrede at han måtte gi Sønnen (Einar Solli). – Gud har gjort alt for at ingen behøver å gå fortapt, – nemlig da han sendte sin sønn.

   Saken er denne: Fra fødselen av er vi av naturen ”vredens barn” (Ef 2,3). Av den grunn er fortapelsen ikke en mulighet, men en virkelighet. Frelsen, derimot, er en mulighet – for de fortapte!

   Frelsens bakgrunn er nemlig syndefallet og Guds vrede. Å bli frelst innebærer å bli frelst fra Guds vrede ved Guds Sønns blod (Rom 5,9). Hvert menneske er enten på vei til himmelen eller til fortapelsen – enten frelst eller ufrelst – enten under Guds nåde eller Guds vrede. Her er ingen nøytral sone. ”Den som tror på Sønnen, har evig liv. Men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham” (Joh 3,36).

   Hele tiden tales det i Bibelen om to utganger etter dette livet: Lasarus er i Abrahams skjød – den rike mann er på pinens sted (Luk 16,22-23).

   Men å være i Guds dom og vrede i all evighet må være det mest forferdelige av alt forferdelig. Ja, det er nettopp derfor vi forkynner Ordet om korset og driver misjon – både her hjemme og i andre land: ”Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formante ved oss. Vi ber i Kristi sted: La dere forlike med Gud.” (2Kor 5,20)

   Hvis det ikke var noen evig fortapelse – slik Bibelen lærer – da var alt misjonsarbeid grunnløst og unyttig.

   Derfor er det uhyre skjebnesvangert om enkelte teologer eller kirkesamfunn begynner å så tvil om Bibelens lære om fortapelsen. For dermed tas grunnen bort for all misjonsvirksomhet. Derfor ser jeg også meget alvorlig på den historisk-kritiske metodes påvirkning i undervisning og gjennom bibelkommentarer. I lengden virker den undergravende for evangelie-forkynnelsen og misjonen.

   Jesus taler med rystende alvor om forførelsen: ”Men den som forfører en av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om en kvernsten ble hengt om halsen på ham og han ble senket i havets dyp. Ve verden for forførelser. For forførelser må komme, men ve det menneske som forførelsen kommer ved!” (Matt 18,6-7).

   Til sist vil jeg nevne en klargjørende bok om emnet, utgitt av professorene ved Menighetsfakultetet i 1953, med tittelen ”Evig liv – evig død”.

  • Det var mye A.H.Myhren…
   Skulle ønske det handlet om himmelen.

   Det viktigste er, enten sammen med Jesus for alltid -eller ikke.
   Det siste må være et grusomt helvete.

 2. Utrolig STERK og SANNFERDIG forkynnelse. Slik trodde de gamle leserne om himmel og helvete, og takk og lov at det ennå finnes noen som forkynner det klassiske budskapet om at Kristus frelser fra helvete.
  Men her får nok de frafalne troende noe å sette tennene i.
  Jeg for min del er glad for at Søkelys står for de gamle og bibelske sannheter.

  6
  1
 3. Det å blande sammen værs er ikke bra.

  Det Jesus sier i Matt 25, 46 har ingen ting med å understreke alvoret i Joh 3, 16-18 å gjøre.

  Begrunnelsen i Matt 25, 46 er hva man har unnlatt å gjøre for de som trenger hjelp.

  Og når det gjelder Joh 3 16-18 så kan dette kunn tas i betraktning hvis man faktisk har hørt evangeliet om Jesus på en slik måte at man forstår hva det går ut på. Til og med i Norge i dag er det mange som ikke har det.

  Hørte en gang en historie om et barn som hadde blitt missbrukt av en eldre “kristen” i en menighet. Hun fikk et følelsesmessig sammenbrudd, tok avstand fra all tro på en god gud og tok sitt eget liv. Han som fortalte dette avsluttet historien ganske tørt med at hun gikk til helvete. Bare som et eksempel på “guds rettferdighet”.

  Det er slike holdninger som får meg til å grøsse.

  “Tro” i Bibelen blir fremstillt på mange måter. Men først og fremst at man gjør det som er rett i Guds øyne. Nettopp slik det beskrives i siste del av Matt 24.

  • Dette var ikke tenkt som en lang utlegging av bibelske tekster, men som en kort intro til videoene med Dr Lawson.
   I Johannes teksten som er et lite utdrag av Jesus dialog med den lovlærde Nikodemus peker Jesus på frelse/fortapelse som to muligheter. Frelsen ligger “forat hver den som tror” skal ha evig liv.
   Teksten fra Matteus 25 er fra en lignelse som peker frem mot dommen.
   Matt 25,31-33 Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighets trone. 32 Og alle folkeslag skal samles for hans åsyn, og han skal skille dem fra hverandre, likesom hyrden skiller fårene fra gjetene, 33 og han skal stille fårene ved sin høire side, men gjetene ved den venstre.
   Her er straffen “evig” pine for dem som gjorde urett. Matt 25,41 Da skal han også si til dem ved den venstre side: Gå bort fra mig, I forbannede, i den evige ild, som er beredt djevelen og hans engler! ……
   Matt 25,46 Og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv.
   Matteus 25 er en lignelse som peker på dommen og teksten understreker at den evige ild og evige pine er termer som ikke beskriver at det er snakk om tilintetgjørelse som mange syntes å hevde. Begge skriftsteder ser ut til å peke på den evige straff/fortapelse som en mulighet.
   Men igjen, se videoene

  • Merkelig at noen er så lettskremte. Nesten som man føler at man står overfor religiøse åndsmakter i det du skriver. Bibelsk kristendom lar tekst forklare tekst, og det er et prinsipp kristne har fulgt helt siden Bibelen ble tilgjengelig for alle

   Tro er ikke som du skriver å gjøre det som er rett i Guds øyne.
   I følge Hebreerne 11,1 er tro ikke det samme som gjerninger. Men tro er full visshet om det som håpes, overbevisning om ting som ikke sees.

   Jeg må bare beklage at du har en ubibelsk og lovisk forestilling av hva tro er. Tro er ingen lovgjerning som du hevder, men noe som er gitt av Gud og som kommer med sann forkynnelse av Guds Ord.

   Jeg merker at det er mange falske lærere som får skrive i kommentarfeltet i Søkelys. Andersen skal ha ros for at han lar ytringsfriheten eksisterer her, for på mange andre tilsvarende sider ville mesteparten ha blitt sensurert og slettet.

 4. Det er noen år siden jeg ble interessert i hva det egentlig står i Bibelen. Årsaken var at mange teologiske utleggninger var åpenbart ulogiske. Jeg studerte de fleste emner uten å ha noen som helst meninger på forhånd.

  I dag er jeg sikker på at vi ikke bør legge avgjørende vekt på enkelte ordlyder i enkelte setninger. I mange tilfeller er det umulig å oversette ting hundre prosent riktig. F.eks burde kanskje oversettelsen av at Jesus kommer snart heller oversettes med at han kommer raskt i betydningen plutselig. Det er mange slike eksempler. Men leser man alt i Bibelen i sammenheng vil man få et riktig bilde.

  Noe annet man ganske raskt innser er at tradisjonelle læresettninger bygger på forenklinger. Kanskje ønsker man seg en enkel og lettfattlig lære som man har full kontroll over. Men leser man hele Bibelen slik den er, så oppdager man at den åndelige virkeligheten langt i fra er enkelt. Ei heller det vi kan lese om evigheten. Sannsynligvis ville vi ikke være i stand til å forstå dette selv om noen prøvde å forklare oss det.

  Muligens kan moderne vitenskap illustrere dette? Det oppdages stadig nye ting om det Gud har skapt. Ting som er så ufattelige og uforståelige at vi knapt kan tro det. Vår virkelighetsoppfattning er så helt utrolig begrenset. Vi forstår praktisk talt ingen ting.

  Ikke mange i det gamle Israel greide å danne seg et riktig bilde av Messias og hans komme selv om det står ganske mye om dette i GT. Ingen av skriftstedene gir en hel fremstilling men alle beskriver noe. Slik tror jeg det er i dag i forhold til det som skal skje i fremtiden også.

  Jeg har innsett at jo mer vi ønsker å tro at vi forstår, jo mer forenkler vi og jo mer legger vi våre egen sjelelige synsing inn i tekstene. Og så lar vi noen bibelværs slå i hel andre. Kanskje som når mange i det gamle Israel gikk og ventet på en konge som kunne redde dem fra romerne og fant bevis for dette i skriftene. Hvis de hadde sett nøye etter ville de kanskje sett faren for det som faktisk hendte.

  Den ekstreme svart/hvitt-telolgien hvor kun noen korte øyeblikk eller kanskje rene tilfeldigheter skal kunne bestemme om noen skal pines fryktelig til evig tid eller leve lykkelig i Himmelen i all evighet kan rett og slett ikke være sann.

  1
  1
  • Hei prof. Baltazar. Det var mye bra i det du skrev, synes jeg. Selv om jeg er en kristen, så må jeg innrømme at jeg blir mer og mer redd for Gud. Og nå jeg ser den fordømmende holdningen mange av de etablerte kristne har, så håper jeg at Gud ikke dømmer på samme måten.
   En annen ting som tydelig kommer fram, er det totale fraværet av Djevelen i forkynnelsen. Djevelen har “ingen tenner'” hevdes det, og derfor er han ikke farlig lenger. Mulig det, mulig det, da står det bare en igjen, og det er altså Gud Fader. Men dersom Han er istand til å kaste foreløpig 106 milliarder i et evig helvete med pine, da har vi alle grunn til å frykte Han. Husk på de 10 brudepikene, hvor alle trodde de var frelste. Men bare 5 stykker var det. Og de som Jesus ikke ville kjennes ved, selv om de profeterte, fikk syke friske og vekket opp døde. Disse var heller ikke frelste. Vi skal arbeide på vår frelse med frykt og beven, står det. Og det akter jeg å gjøre…
   http://www.evangeliekirken-arendal.no

 5. Fortellingen om Lasarus og den rike mannen , gir en kort og grei beskrivelse, så det ikke er mulig kvervulere rundt.
  Den beskriver helvete og himmelen, enkelt å greit . Av og til er det noe med det og være enfoldig , for og faktisk forstå hvordan faktisk forstå og tro på det og ha tillit til Jesus .
  I mine tunge timer , når alt er mørkt , når tankene ikke lenger strekker til , når mine evner og ferdigheter ikke lenger kan redde meg , når absolutt alt er umulig, da får jeg kalle på Jesus, da får jeg se på ham , da viser han meg sin store kjærlighet og redder meg, da.får mitt hjertes angst ro, må jeg alltid få sjå på Jesus, må absolutt ingen få rive meg ut av hans favn .

 6. Derfor bøyde han deres hjerter ved lidelse, de snublet og det var ingen hjelper. Da ropte de til Herren i sin nød ; av deres trengsler frelste han dem.
  Salme 107, 12-13.

  3
  1
 7. Takk Kjell. En vekker, vi trenger stadig og vekkes. Det å få kunne tre frem for Gud med en ren samvittighet ,og å få kjenne fred med Gud, kan ingen penger eller andre materielle ting erstatte.

 8. For å si det slik, så forkynte Jesus mer om helvetr en himmelen. Hvorfor gjorde Han det mon tro. ?

 9. 05/11/2019, kl. 07:10 sa Rune Lye:

  Fortellingen om Lasarus og den rike mannen , gir en kort og grei beskrivelse, så det ikke er mulig kvervulere rundt.
  Den beskriver helvete og himmelen, enkelt å greit .

  Har vel et inntrykk av at mange er enige med deg i dette. Siden du har sikre kunnkaper om dette, hvordan kan det ha seg at dødsriket skal kastes i ildsjøen? Er det helvete som skal kastes i ildsjøen eller omvendt?

  Og så lurer jeg på: Var Job, Noah, Josva, Lot, Jona “frelst”? Hadde de hørt om eller tatt imot Jesus? Eller ble de kastet rett i helvete?

  Eller hva sier Bibelen om sjøgen som gjemte de israelske spionene? Hvorfor ble hun spart?

  • Ja kverulere om alt går selvfølgelig, så her tar jeg dessverre feil, det forandrer like fult ikke fortellingen om den rike mannen og Lasarus.

   Salme 107, 12-13 gir deg svar på dine spørsmål.

  • Fortellingen om Lasarus og den rike mannen er som alle de andre fortellingene en lignelse. Det hadde vært fælt ellers, for da hadde alle rike blitt dømt til helvete, og alle de fattige til Paradis. Men dette er imot frelsesbudskapet til Jesus, så vidt jeg vet. Godt for deg og meg, som er rike, sammenlignet med de fleste i u-landene.

  • Ps. Den rike mannen i fortelingen om Lasarus, levde ett godt liv her på jorden , han hadde ingen nød og tenkte ingen Gud, mange har det sånn , men også mange har nød men velger og forkaste Guds tilbud, ett eksempel her er røverne på korset.

   I dagens Norge flesker finans eliten seg grovt og vi er mange som lider under dem uten at dem selv ser det.

   Det er ikke for ingenting det står i Bibelen : Ve dere som har brukt ende tiden til å gjøre dere selv rike !

   Jeg ønsker selv og bli rik på penger gods å gul , jeg ønsker å leve ett bekymrings løst liv , jeg har mange venner som er rike og har det sånn, selv sliter jeg med dårlig økonomi , sikker mye selv forskyldt, men jeg lider kraftig under det alt er en trussel, det er som å være på stormfullt hav , jeg har ingen hjelper jeg skriker til Gud i min nød.. hva hjelper det meg med allverdens lange diskusjoner og fortolkninger ?
   Jeg har det ringt og ber kun om nåde..

 10. 05/11/2019, kl. 21:20 sa rune lye:

  “Ja kverulere om alt går selvfølgelig, så her tar jeg dessverre feil, det forandrer like fult ikke fortellingen om den rike mannen og Lasarus.”

  Nei. På ingen måte. Men har du lest hvilken begrunnelse Jesus gav for at det gikk som det gikk med den rike mannen og Lasarus? Veldig mange har ikke det. Det eneste de “ser” er at “de som ikke er frelst” skal pines voldsomt i all evighet. Det til tross for at mange av dem selv antagelig kan sammenlignes med “den rike mannen”.

  Jeg tror på profetier men tar ikke mål av meg til å kunne forstå dem fullt ut. Når det f. eks skrives om “det store frafallet” er dette lett å forstå. Men likevel kan det være vanskelig å se hvordan det arter seg når man er midt i det.

  Tror de fleste er enige i at det var et frafall fra den sunne troen blandt katolikkene i middelalderen. Det finnes fremdeles museer med torturredskaper som de brukte for å straffe syndere på grusomme måter. Kanskje leste de Bibelen litt som mange leser den idag? Noen timer med tortur her i verden er jo praktisk talt for ingen ting å regne i forholdt til det å bli pint vodsomt til evig tid.

  Personlig prøver jeg å leser Bibelen slik den er. I Luk 10. 25 står det om en som lurte på hva han skulle gjøre for å få evig liv. Her, som så mange andre steder, gis svaret på hva som kjennetegner et menneske med tro. For meg ser det ut som om det er ganske mange “prester” og “levitter” av den typen som ble beskrevet i denne historien blandt dagens kristne.

  I det hele tatt. Det er mange grunner til at jeg ikke en gang vurderer en menighetstilhørighet. Spriket mellom “vedtatt lære” og det som står i Bibelen er altfor stort. Og konsekvensen av at Bibelen ikke tas bokstavelig er at “læren” blir noe relativt som forandrer seg hele tiden. I siste fase tror jeg dette vil få akkurat et slikt utrykk som vi ser i dag. Tolkningene “moderniseres” slik at den blir mer i takt med tiden. De liberale blir bare enda mer liberale og “fariseerne” blir bare enda mer farriseeiske.

  Det som startet denne utviklingen tror jeg ligger i en generell motstand mot de åndelige nådegavene. Pinsebevegelsen har forlengst innsett den katastrofale konsekvensen av den “sangvinske” motstanden mot nådegaven til å prøve ånder.

  Muligens har den drivende kraften i norsk menighetsliv kun handlet om å få flest mulig navn i minighetsprotokollen? Muligens en paralell til den gangen Kong David gav ordre om å holde folketelling?

  • Tror du på Johanes åpenbaring , der dyrets merke blir beskrevet, der ingen kan kjøpe å selge uten og ha dette merket?

   Har du lest Valdres profetien?

   I fortelingen om Lasarus og den rike mannen, blir det sagt at dersom vi ikke tror på de profetiske advarslene , så hjelper det ikke om det så kommer noe fra døds riket og advarer …
   Mitt poeng er , jeg tror på profetien i Johanes åpenbaring, jeg tror på Valdres profetien.
   Når jeg sier til mange at jeg tror på disse profetiene, så er det mange som velger å avfeie dem, med at Det er bare tilfeldig heter ol.
   Jeg kan ikke argumentere mot dette , det er deres tro at de ikke tror.

   Ønsker du finner frem til troen, se for deg selv i havs nød og det er ingen hjelper , all tolking og for tolking ol. hjelper deg ikke der .
   Hvem vil du rope på i din nød og fortvilelse?

 11. Her var det flere typiske kverulanter som henger seg opp i mulige oversettelses-varianter av enkeltstående greske ord. Disse ordene har ofte flere oversettelsesvalg, imidlertid er det slik at djevelen digger detaljene og har forført folk bort fra å se på hva summen av Guds ord er. I forhold til dette med fortapelse, er det ikke tvil om at Skriften peker på evig pine, gråt og tenners gnissel, ilden som ikke slukker osv.
  Alle sekteriske retninger gjør som Myrhren og Jehovas ambassadør.
  Leter i detaljene og går glipp av helheten av Guds Ord

  • (til prof. Baltazar m.fl.)

   BIBELSK TRO skrev også så sant: ” En av de farligste forførelser i tiden er nettopp de retninger som fornekter læren om den evige fortapelse. La meg derfor henvise til Guds ord i dette uhyre alvorlige emnet; ”og de mange som sover i jordens muld, skal våkne opp, noen til evig liv, noen til skam og evig avsky” (Dan 12,2) ”

   Mens PROF. BALTAZAR skriver: ” Den ekstreme svart/hvitt-telolgien hvor kun noen korte øyeblikk eller kanskje rene tilfeldigheter skal kunne bestemme om noen skal pines fryktelig til evig tid eller leve lykkelig i Himmelen i all evighet kan rett og slett ikke være sann. ”

   Nei Baltazar -det dreier seg nok ikke om verken korte øyeblikk eller tilfeldigheter.

   Gud er kjærlig og rettferdig. Han tvinger ingen til å velge Ham.
   (På evntl. spørsmål om hva med dem som ikke har hørt o.a. tenker jeg at Gud har kontroll)

   Har noen lyst til å tjene denne verdens Gud som er satan så vet man jo hva han står for; sykdom, synd, smerte, sorg, ødelagte familier, krig m.m. Ikke så vanskelig å forestille seg at jævelskapen hans kommer til å fortsette hvis man havner hos ham -og ikke hjemme. Der vi egentlig hører hjemme, sammen med Jesus 🙂 Jeg bruker heller tid på å glede meg til himmelen enn å bry meg om hva slags fest en slimete sort forfører skal stelle til for sine “kjære”.

  • Slapp av Per Ove. Jeg tror sikkert guden din har et aldri så lite brennende helvete på lur for nettopp DEG. Han vil nok ikke skuffe de mest troende sadistene sine vet du.

   3
   1
  • Fint du er her Sidsel… Det finnes veldig mange som deg, jeg kjenner flere. Goe folk 🙂 Flere har kommet tilbake til et liv med Jesus igjen. Og flere er på vei. Følg med fremover og bli ikke overasket. De tøffeste av de tøffe vil komme først. De har begynt å skjønne at noe nærmer seg. Håper du er en av dem 🙂

 12. 06/11/2019, kl. 10:07 sa Rune Lye:
  Tror du på Johanes åpenbaring , der dyrets merke blir beskrevet, der ingen kan kjøpe å selge uten og ha dette merket?

  Ja, jeg tror det. Jeg ser faktisk for meg muligheten for at jeg en dag kan sulte ihel. Og det er ikke spesiellt. Det er ganske mange rundt i verden i dag som dør for sin tros skyld. Og jeg tror ikke jeg er noe bedre enn disse. Historien viser at store samfunnsomveltinger kan skje veldig raskt. Plutselig kan vi våkne til en ny virkelighet.

  06/11/2019, kl. 10:07 sa Rune Lye:
  Har du lest Valdres profetien?

  Jeg hørte Minos fortalte om denne. Både avviklingen av det norske forsvaret og den skadelige mediepåvirkningen og mye annet stemmer veldig bra. Det samme gjelder den svært negative utviklingen i kristenheten. Men jeg husker at jeg lurte på om noen hadde flettet inn litt pinsevennlære.

  06/11/2019, kl. 10:07 sa Rune Lye:
  I fortelingen om Lasarus og den rike mannen, blir det sagt at dersom vi ikke tror på de profetiske advarslene , så hjelper det ikke om det så kommer noe fra døds riket og advarer …
  Mitt poeng er , jeg tror på profetien i Johanes åpenbaring, jeg tror på Valdres profetien.
  Når jeg sier til mange at jeg tror på disse profetiene, så er det mange som velger å avfeie dem, med at Det er bare tilfeldig heter ol.
  Jeg kan ikke argumentere mot dette , det er deres tro at de ikke tror.

  Mange har de samme erfaringene. Hele samfunnet er gjennomsyret av antikristelighet. Liberal kristendom er greit, for det er nesten som sosialisme. Fariseerkristendom er også bra for den kan de bruke for å skremme folk til å bli mer verdslige. Veldig effektivt. Og hvis du sier du tror på alt det som står i Bibelen så kan du bli latterliggjort. Den virkelig “farlige” kristendommen er den som gir seg til kjenne sammen med Den Hellige Ånd. Mange historiske kilder beskriver virkningen av den. Og den kan være voldsom. Jo mer noen prøver å bekjempe den jo mer sprer den seg. Ekte evangelisk tro blir alltid ødelagt fra innsiden.

  06/11/2019, kl. 10:07 sa Rune Lye:
  Ønsker du finner frem til troen, se for deg selv i havs nød og det er ingen hjelper , all tolking og for tolking ol. hjelper deg ikke der .
  Hvem vil du rope på i din nød og fortvilelse?

  Jeg har vært i “havsnød” flere ganger og tenkt: noen år fra eller til, spiller det egentlig så stor rolle? Men alltid har det skjedd ett eller annet slik at jeg har greid meg. Noen ganger rene mirakler. Bokstavelig talt.

  Jeg vet ikke hvorfor. For jeg tenker at det jordiske livet i en verden som ligger i det onde har veldig liten verdi i seg selv. Og enda mindre verdt blir det når man ser for seg en evig fremtid i himmelen. Det er litt som å stå utenfor døra i kaldt regnvær og vente på å få kommen inn i varmen.

  • Dine følelser lyver for deg, jeg tror du er frelst, jeg tror du har Jesus, men Satan prøver å dra deg fra Jesus.
   Hold fast på det du har, du har ikke gjerninger, du kommer heller aldri til og få det , når du ser på deg selv og andre blir du kun møt med fordømmelse, men du har Jesus , når du roper på han i din nød , for du ikke finner svarene selv, da skal du vite ikke føle , men vite at det er godt nok, selv om ditt hjerte fordømmer deg.

  • Ps. jeg vil oppsøkt en god evanhelisk menighet, om jeg var deg , ett bønne felles skap og kanskje en god sjelle sørger er god og ha.

   Uansett ingen menighet er perfekt og det er mange typer personligheter der , hva skal jeg si , du vil alltid finne feil hos alle, men la ikke det hindre deg fra og ha ett kristent felles skap.
   Av og til må en bare være overbærende.

 13. 07/11/2019, kl. 07:18 sa Rune Lye:
  Dine følelser lyver for deg, jeg tror du er frelst, jeg tror du har Jesus, men Satan prøver å dra deg fra Jesus.

  Ja. Dette har du helt rett i. Følelser er ofte synonymt med fristelser og syndige tilbøyeligheter. Og Satan lokker med både det ene og det andre. Det eneste han krever er at man gir ham lillefingeren. Og da som nå sier han: Har Gud virkelig sagt? Og: Du skal vizzzzsselig ikke dø.

  Det alle burde frykte mest kan listes opp i følgende rekkefølge:
  Miste evnen til å forstå hva som egentlig står i Bibelen.
  Miste evnen til å kommunisere med den Hellige Ånd.
  Det å gi etter for sine syndige tilbøyeligheter.
  Den makt dette kan gi Satan over oss og/eller våre liv.
  Mangel på bevissthet om synd og se sitt behov for omvendelse.
  Guds dom og evig fortapelse.

  07/11/2019, kl. 07:18 sa Rune Lye:
  Hold fast på det du har, du har ikke gjerninger, du kommer heller aldri til og få det , når du ser på deg selv og andre blir du kun møt med fordømmelse, men du har Jesus , når du roper på han i din nød , for du ikke finner svarene selv, da skal du vite ikke føle , men vite at det er godt nok, selv om ditt hjerte fordømmer deg.

  Gjennom hele Bibelen står det at gjerningene er det som viser hva slags tro vi har. En tro uten gjerninger er ofte bare tom synsing. Og tom synsing er ofte utgangspunktet for falsk lære. En lære som må begrunnes med noe annet enn det som står i Bibelen. F. eks at “alle som ikke er som oss skal pines maximalt i all evighet”.

  Det jeg som sagt legger avgjørende vekt på er hva som egentlig står i Bibelen. Ikke hva folk vil ha meg til å tro at det står i Bibelen. Aldri tidligere har vi hatt større muligheter til å granske skriftene og de forskjellige oversettelsene.

  Grunnen til at kristendommen har gått helt i oppløsning og blitt til en rekke forskjellige religioner er åpenbart at noen leser Bibelen på en gal måte og overbeviser andre om at de har rett. Og da oppstår det etter hvert “død lære”. Det er veldig enkelt å se dette når man betrakter allt utenifra.

  Noe annet som det er enkelt å se er konsekvensen av dette. Typisk så sender Gud en vekkelse. Siden gamle trossamfunn ofte er bundet i død lære så avviser de vekkelsen. Og da oppstår det ofte en splittelse eller et nytt trossamfunn. Etter noen år havner kanskje dette trossamfunnet i samme situasjon som alle de andre. De kjører seg fast i gammel død lære. Da tenker noen at de trenger “fornyelse”. Men siden Den Hellige Ånd er borte for lenge siden så handler “fornyelsen” oftest bare om liberalisering av død lære = verdsliggjøring.

  Det å forholde seg til dette kan sammenlignes med det som står om profetene i det gamle testamentet. Ofte hadde de en helt umulig oppgave. Men for Gud var det viktig at folk ble advart. For da hadde de ingen unskylding på dommens dag. Når det står i Bibelen at noen skal våkne til evig skam og avsky så kan det kanskje være mest sannsynlig at dette er religiøse ledere som ødelegger en sunn forståelse av Guds Ord. Og det er veldig typisk at de er helt uten evne til å la seg korrigere. For slike mennesker er det å innse sine feil et prestigetap de ikke kan leve med. For andre kan det å klamre seg til død lære være noe som skal bekrefte en svak tro. Akkurat som når noen skjelver eller faller i gulvet for at folk skal se at dette virkelig er “ekte saker”.

  Noe som langt på vei beviser det jeg har skrevet over er menighetenes fremvekst og tilbakegang. Både Bibelen og historien beskriver hvorfor dette skjer.

  Og ikke minst hvordan menighetene har preget nasjoner og hele verdensdeler som “salt” gjennom å sette standarder for normer og verdier. Er det noen som mener at kristenheten lever opp til dette i Norge idag? Jeg vet ikke.

  Det jeg vet er at ett eneste menneske kan forandre alt. Finnes det et slikt menneske? Mange ønsker å tro det men jeg er usikker. Det de fleste mangler er ydmykhet og fokus på at Bibelen er den eneste referansen for kristen tro.

  Det alle bør spørre seg om er om vi har brukt opp mulighetene. At Gud helt på slutten lar folk fylle syndens beger helt opp og lar Norge gå til grunne.

  • Du har ikke gjerninger, men troen på Jesus gir gjerninger, så du har rett en tro gjerning er en død tro.
   Men husk det er ikke dine gjerninger, det er troen på Jesus sine gjerninger som virker i deg.

   Mitt gode råd til deg er å lavere å lage alt så komplisert og gruble så mye, det var en grunn til at Jesus sa vi måtte bli som barn, det er noe med det og ha en barnslig tillit.

 14. 07/11/2019, kl. 09:30 sa Rune Lye:
  Du har ikke gjerninger, men troen på Jesus gir gjerninger, så du har rett en tro gjerning er en død tro.
  Men husk det er ikke dine gjerninger, det er troen på Jesus sine gjerninger som virker i deg.

  Mitt gode råd til deg er å lavere å lage alt så komplisert og gruble så mye, det var en grunn til at Jesus sa vi måtte bli som barn, det er noe med det og ha en barnslig tillit.

  Takk for gode råd. Barnslig tillit til Jesus er veldig bra. Men ideellt sett burde dette skjedd gjennom at Jesus kunne virke gjennom andre troende. Ikke ofte man kan erfare dette idag tror jeg.
  Det er som Jesus sa, gjør mot andre det du ønsker at andre skal gjøre mot deg. Dette var summen av loven og profetene sa han.

  Legger man merke til hva Jesus sa om, -og til de som hadde lav status, så ser man et tydelig mønster. Og enda tydeligere blir dette mønstret hvis man legger merke til det han sa til de selvsikre skriftlærde. De geistlige som hadde erstattet sin tillit til Gud med “religiøs kunnskap”.

  Jeg har mange ganger lurt på hvordan et møte artet seg i “urmenigheten”. Tror det var ganske andeledes enn folk tror. Det meste handlet antagelig om dype medmenneskelige rellasjoner og rellasjoner mellom Gud og mennesker. Om tilgivelse og forsakelse av alt verdslig som fortrenger troen på veien sannheten og livet.

  Mye av det vi ser i dag minner vel mest om planlagte, tidsavgrensede forestillinger? Og en god del bærer vel preg av å bare skulle symbolisere noe som en gang var. Når forestillingen er over går publikum hjem. Publikum kan ofte være hvem som helst. Og man kan gå på utallige forestilliger uten å komme i snakk med et eneste menneske. Og slik bør det antageligvis være. For mange slike religiøse miljøer passer dårlig for utenforstående. Den sosiale kodeksen kan mildt sagt være vanskelig å forstå. En viktig årsaken til dette tror jeg er alle de som opplever seg som de “fremste” i menigheten. De som automatisk føler seg “kallet” til å ta på seg “de viktige oppgavene”. Spesiellt de oppgavene som kan øke selvfølelsen. F. eks rettleding av de “umodne”. Har jeg sett dette tro?
  Dette kunne i utgangspunktet bare være komisk. Men hvis det fremdeles er litt åndelig liv i en menighet så kan alle forsøk på det som i praksis er å ta over oppgaver for Den Hellige Ånd gi rom for en helt annen ånd. Og den er ikke komisk.

  Be aware

 15. Dere har helt rett, følelsene er alltid ikke å stole på, følelsene er som et orgel, det kommer bare an på hvem som sitter og spiller på det. Det er tre mulige organister, Gud, vi selv, og djevelen.

  Det som er meningen er at Gud skal være organisten, men som sjeliske mennesker tar vi ofte over selv, da vil også djevelen være med å spille. Da blir det bare en syndig melodi.

  Problemet er da at en syndig sang, føles så godt. Derfor lurer følelsene oss, for de gir oss dårlige råd, når vi spinner rundt disse følelsene med tankene våre, så fødes begjæret, som igjen føder synden.

  Derfor har vi fått viljen så vi kan skjære igjennom, både tanker og følelser må bøye seg for viljen, slik at vi blir herre over synden som ligger ved døren og lurer.

  Vanskelig ja, men ikke umulig.

  Mvh RJ

Det er stengt for kommentarer.