Talen Norge ikke kunne tåle i 1953 tåles heller ikke nå 66 år senere

Ole Hallesbys radiotale fra 1953 som Norge IKKE tålte å høre! Talen som sjokkerte samtiden

Ole Hallesbys radiotale som vårt land Norge, ikke tålte å høre den gang. Det er nå gått 66 år siden den gikk på lufta, – men den er LIKE klar og aktuell i dag. Og den vil atter en gang lage opprør i mange av oss mennesker. Jeg skriver litt om hvem Ole Hallesby var, – for deg som kanskje ikke kjenner til ham fra før…Ole Hallesby oppfordrer oss gjennom denne teksten, – oss mennesker til å omvende oss, – hvor han også klart proklamerer den Sannheten, – at den som står Nåden imot, – går FORTAPT!

Ja, – resultatet den gang i 1953, – ble et veldig BRÅK. Og et bevis på at den Liberale teologien IKKE var død. I avisene ble han både HÅNET og UTSKJELT. Men for Ole H var talerstolen en krigsskueplass. Når Han forkynte, – var han på Slagmarken, – og det for å redde mennesker, – fra den EVIGE Fortapelsen. Et annet uttrykk som Reinhard Bohnke bruker i dag om seg og sitt virke, – han plyndrer Helvete for å befolke Himmelen. Og dette uttrykket vil jeg tro at Ole Hallesby ville ha slutte seg til i dag. Så Ole Hallesby var i sin tid og tjeneste ofte svært Lynskarp, – Tuktende streng som stivt ubøyelig i sin forkynnelse. (tekst fra kristenbloggen)

Hele Hallesbys advarsel om den evige fortapelse i helvete blir lest i videoen under

Facebook Comments

21 tanker om “Talen Norge ikke kunne tåle i 1953 tåles heller ikke nå 66 år senere

 1. Jeg har aldri forstått at kristne tar avstand fra den talen. Noe mer alvorlig enn den talen skal man lete lenge etter.

  • Vi lever i en tid hvor mektige krefter trosser Guds ord slik kong Akab og Jesabel gjorde da Elisa var Guds profet. Likheten er slående med vår tid. Man tåler ikke Guds klare ord og opptrer nærmest spottende dersom noen er tydelige og forkynner noe som ikke passer et selvskapt humanistisk gudsbilde.

  • Hei Margaret!
   Nei, de fleste kommer ikke til himmelen, men de blir helt utslettet på den ytterste dag. Det skjer etter 1000 års riket.
   Dette er ikke så vanskelig å finne ut av, dersom vi leser bibelen i sin helhet.
   Vi i Evangeliekirken skriver en del om dette, som du kan lese noe her:
   Sier Bibelen at Satan blir utslettet?
   Esek 28:18 “Alle blant folkene som kjente deg, grøsset ved synet av deg. Du er blitt til skrekk og gru, og borte er du Satan, utslettet for alltid”.
   Redaktøren sier: Når Satan blir utslettet for alltid, så må vel det sammen gjelde for den uomvendte menneskeslekten? Skriften sier til oss:
   1 Tim 6,16 Gud alene har udødelighet og bor i et lys ikke noen kan nærme seg, Han som ikke noe menneske har sett eller kan se, Ham være ære og evig makt! Amen.

   Johannes 17
   like som du har gitt ham makt over alt kjød, for at han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham; 3og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.

   1. Mosesbok 3: 22 Herren Gud sa: «Se! Mennesket er blitt som en av oss og kjenner godt og ondt. Bare det nå ikke strekker hånden ut og tar av livets tre også, så det spiser og lever evig!»

   Som du ser, så er det bare guddommen som har et evig liv.

   Kunne Adam ha dødd dersom han ikke hadde syndet?
   Svar: Ja, Adam kunne dø. Det står at han var dødelig dersom han ikke spiste av livets tre.

   .”Bare nå de ikke spiser av livet tre og lever evig!” sa Gud den gang…Det er idag bare en mulighet for å få evig liv, nemlig omvendelsen og troen på Jesus Kristus!

   Les om dette på våre rikholdige sider…

   2
   4
 2. Luk 13,22-30. Jesus sier: “Strid for å komme inn gjennom den trange dør”…Når Jesus snakker om å stride, mener han strid mot synd for derved å være beredt til å gå gjennom den trange dør inn til Evigheten. Jesus vendte tilbake til den herlighet han hadde før verden ble til, se Joh 17: 5 og 17:24. Evighet menes herligheten sammen med Jesus, eller evigheten uten Jesus. Uansett, så betyr det at det ikke er mulig flytte fra det ene stedet til de andre, ref Lukas 16:26.

 3. SØKELYS TROR PÅ TOR OG ODINS LÆRE!

  HELVETE er Åsatroens straffested der vikingenes dødsgudinne HEL opererte med VITI som rett og slett betyr Hels straff ¨Helviti eller som vi i dag sier – Helvete.

  ORDET HELVETE FINNES IKKE I NOEN AV DE NYTESTAMENTLIGE GRUNNTEKSTENE! Det ble innført av kristenheten ved Olav den såkalte “hellige” som reiste rundt i Norge og drepte de som ville beholde den norrøne læren. Olav var sleip og lot dem beholde noe av det gamle trosgrunnlaget som passet ham. Bak ham sto selvsagt Satan Djevelen – dengang som nå.

  Ordet som “helvete” er feilaktig oversatt fra er GEHENNA, som var søppelplassen nedenfor Jerusalems høyder der alt søppelet ble brent ved hjelp av svovel. Her ble også likene av forbrytere som ikke var verdiget en ordinær begravelse kastet.

  Når Jesus sa at fariseerne burde kastes der, betød det at disse fortjente evig utslettelse – lik søppel. Hallesby sa at ikke-døpte skulle kastes i “helvede”. Dette viser at han trodde Jehovah Gud og Kristus var like store sadister som han selv. Holder man frem Hallesby, holder man frem Tor og Odins åsatro.

  Snart skal jorden gjøres om til et paradis under Kristi og de 144000 oppstandnes tusenårige rike. Vil DU bli med må du rette dine bønner til Jehovah og be avslutningsvis i Jesu navn. Da viser du at du anerkjenner Skaperen og Hans sønns offer. Lykke til!

  7
  3
  • JV; ordet helvete eller ikke, det viktigste er:
   Sammen med Gud for alltid eller aldri.
   Fo meg er det siste et helvete.

   JV, du er ikke en av de 144000.

   4
   5
  • Alltid hyggelig å lese Jehovas vitnet sine betraktninger. Best likte jeg dine forklaringer angående helvete. Det er presis det Evangeliekirken står for.
   Men om du er blant de 144000, det vet bare Herren.
   For tiden har jeg litt strev med Paulus sitt brev til efeserne, der han forteller om de utvalgte før verdens grunnvoll ble lagt. Kan du si noe om dette, er jeg takknemlig for det… Mener Paulus at valget på de gjenfødte kristne allerede er gjort?

   6
   2
  • Bibelen taler om livets vei og dødens vei. Når jeg leser hva Anders Helge Myhren og den navnløse ambassadøren skriver, er det klinkende klart at de har valgt dødens vei.

   1
   5
 4. Hannah.

  Evangelie kirken i Arendal er en husmenighet som holder fast på de anti-semitiske forestillinger om at dagens jøder i Israel er falske jøder. Deres teori har de fra en bok som Vidkun Quisling skrev og ga ut på 1930 tallet.

  Denne husmenigheten er en giftig slange for den kristne kirken og må ikke regnes for å være en kristen menighet.

  2
  2
  • Hei betraktende betrakter.
   Det er mye sant i det du skriver her. Jødene som kommer fra Juda ætt er av Sems opphav. Men det viser seg at det bare er ca. 10 prosent av den arten. Resten er konverterte jøder, det vil si at de har tatt troen til jødedommen.
   Nå kan det alltid diskuteres prosentvis antall. Men det som vi i Evangeliekirken tror, er at Israels hus igjen er på vei tilbake til sitt land. Og dette gjelder ikke bare juda stamme, men alle de 12 stammene som er spredt omkring i landene. Det er den hvite befolkningen i verden som er av Sems ætt, og gjennom konvertering har mange sluppet gjennom nåløyet, og blitt godtatt som borger av Israel.

   1
   2
  • Evangelie kirken i Arendal er Norges eneste nazistiske, anti-semitiske husmenighet konkluderer man etter svaret til Anders Helge Myhren.

   1
   1
 5. Svar til Anders Helge Myhren om Efeserne 1:4:

  Andre oversetttelser sier ”FRA verdens grunnvoll ble lagt”. Denne verdens grunnvoll ble endelig lagt da Adam og Eva fikk barn. Og ondskapen ble sådd da de to valgte å stjele fra et av Guds trær i Edens have. De gjorde seg da til tyver, noe det er dødsstraff for, for fullkomne mennesker som de to var frem til tyveriet av frukten.

  Den ufullkomne verdens grunnvoll ble befestet da de to fikk barn utenfor Eden hvorfra de var jaget bort. Jehovah Gud hadde selvsagt tenkt muligheten for dette og planen om et frelsende, himmelsk rike var umiddelbart klar. Ikke nødvendigvis slik at det enkelte medlem av de 144 000 kvinner og menn var utpekt, men snarere slik at frelsesplanen som sådann innebar at de skulle velges ut etter at Kristus hadde banet veien ved å oppfylle loven om like for like, liv for liv. Den fullkomne Jesu død oppfylte den fullkomne Adams død.

  Altså ikke nødvendigvis en personlig utnevnelse av kommende enkeltpersoner tusener av år før Jesu tid og vår tid, men prinsippet om at en slik regjering skulle etableres av 144000 enkeltindivider. De hebraiske skriftene (GT) ble til for å frembringe Jesus via det jødiske folket, og nytestamentet kom til for å finne meg og de andre av Jesu 143999 åndelige ”jøder” – Guds kommende rike som skal fjerne all ondskap og gjøre jorden om til et paradis lik Eden.

  Etter GT og NT vil det skrives nye bøker til den jordiske klassen som blir ”den nye jord der rettferdighet skal bo”. Det blir den tredje og siste lovsamlingen og skal fullkommengjøre de overlevende samt alle de som kommer frem i den jordiske oppstandelsen.

  Vi som har himmelsk håp vet dette fordi ”ånden vitner med vår ånd om at vi er Guds barn”. Vi kjenner Pappaen vår Jehovah og storebror Kristus som vi skal regjere sammen med. En lederklasse blant vi 144 000 er ”de 24 eldste”, hvorav de 12 apostlene allerede er på plass i himlene. Nå samles det inn tolv menn til på jorden slik at gruppen blir komplett. Vi skal overleve Harmageddon som mennesker for å bidra her nede med å etablere rikets jordiske del inntil vi tas hjem til himlene og slutter oss til de øvrige. Først da kan bryllupet i himlene finne sted, i det vi er Kristi åndelige brud. Bruden pleier jo å være til stede i sitt eget bryllup :=).

  Dere er usedvanlig heldige som kan spørre meg til råds her inne. Bruk den korte tiden som er tilbake til å vinne dere evige venner i himlene – meg, andre sanne salvede kristne, Kristus og Jehovah. Lykke til!

  PS! Selvsagt er også mitt fremtidige himmelske liv avhengig av at jeg holder ut helt til enden for den nåværende verden.

  8
  2
  • Takk for svaret ditt, ambassadør…
   Jeg skjønner, at ut ifra det du skriver, så tror du ikke at menneskene er utvalgt før verdens grunnvoll ble lagt.
   Men det gjør en annen, og det er JEAN CALVIN som levde på Martin Luthers tid.
   Og jeg synes nok at hans syn på dette blir LITT feil, men er interessant å grunne på…

   4
   2
  • Til orientering benytter jeg “ambassadør” fordi Bibelen titulerer ALLE salvede kristne som “utsendinger” og sendemenn for både Kristus og Jehovah Gud:

   2.Korinterbrev 5:20:
   “Så er vi da UTSENDINGER for Kristus, og det er Jehovah Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne: La dere forsone med Gud!”

   “Utsendinger” her er samme rotord som verdslige lands “ambassadør”. Salvede kristne med et himmelsk håp er således lik diplomatiske representanter nasjonene i mellom, med det unntaket at vårt fader-rike er det himmelske.

   Mennesker med et jordisk fremtidshåp er å likne med annet ambassadepersonell. Som kjent skal ikke diplomater blande seg inn i statsanliggender i de landene de er utsendtinger til. Slik blir vi “ikke en del av denne verden”. Vi holder frem vår oppdragsgivers synspunkter.

   7
   2

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *