Vancouver LGBT Assaults & Protests against David Lynn, Christianity, and Baptisms|

Pastor David Lynn ville døpe noen som hadde tatt i mot evangeliet i en elv i Vancouver. Dette falt LGBTQ bevegelsen i byen tungt for brystet, og når vi ser deres oppførsel er det ikke grunn til å tvile på at onde krefter er aktive. Blant LGBTQ aktivistene kan vi i videoen se folk som bærer en plakat med teksten “Hail Satan”: Åndskreftene som styrer LGBTQ bevegelsen er åpenbart rasende og opphisset av den samme ånd som preget befolkningen i Sodoma og Gomorra på Lots tid. Flere ganger går LGBTQ tilhengerne til fysisk angrep på pastor David Lynn, noen spytter på ham og andre beskylte ham for å være for “hvitt overherredømme” på tross av at pastor David Lynn er en svart mann.

Opphissede LGBTQ tilhengere og kristofobe kan gjerne ha et kors rundt halsen

Enhver kristen som har noe åndsåpenbaring forstår hva slags makter som styrer folkemengden. På tross av at mennesker som er kontrollert av åndsmakter skriker, hater, spytter så våger broder David Lynn i å proklamere at Jesus er Herre og refse de åndelige makter som styrer folkemassen. Det kreves ikke spesielt mye åndsåpenbaring for å se og kjenne i Den Hellige Ånd hva slags krefter som står i mot Guds folk gjennom LGBTQ bevegelsen. Kristne er satt til å refse åndsmaktene som kommer til uttrykk i folkemassen. Enhver bibelsk troende bør etter å ha sett videoen stille spørsmålet: “Vekter, hvor langt er det på natten, vekter, hvor langt på natt?” (Jes. 21,11) Tegnene på at Guds dom er i ferd med å ramme verden er sterke og tydelige og det er kun i Jesus Kristus og i et liv i daglig omvendelse og bot at vi er trygge og frelst fra vreden som vil ramme menneskeheten. Uten skånsel lot Jehova Gud det regne ild og svovel over byene Sodoma og Gomorra og Gud er den samme i dag som har var på Lots tid. Lot og hans to døtre ble reddet av Guds engler fra Sodoma. De flyktet, Lots kone så seg tilbake -og var ulydig mot budskapet som skulle ha reddet henne fra Sodomas dom -og endte opp som en saltstøtte. Kom Lotd hustru i hu!! Sinne mot Guds folk og pastor Lynn og dem som ble døpt til Jesus Kristus var så kraftig at politifolk måtte beskytte pastor Linn og de kristne fra mobben. Dette er som de gamle tiders åndelige strid. Med regbueflagget i bakgrunnen holdt av haterne i LGBTQ bevegelsen blir flere mennesker døpt til Kristus Jesus i Jesu navn av pastor Lynn. Er du ute av stand til å gjenkjenne den åndelige kreftene djevelen mobiliserer mot Guds folk i pastor Lynns video må du be Gud om å få åpenbaringens ånd og styrke til å stå for Guds Ord.

Én tanke om “Vancouver LGBT Assaults & Protests against David Lynn, Christianity, and Baptisms|

  1. Denne mannen… Må Gud beskytte ham.

    Viktig video Kjell. Takk. Det er SÅ mye hat der ute. Det er alle steder. Også her i Norge. Det ligger og ulmer.

Det er stengt for kommentarer.