Valgsikkerheten i en Bananrepublikk -stemmesedler scannes uten uavhengige observatører

Det som kan bli Joe Biden og Kamala Harris “bananrepublikk” etter 20 januar har gitt oss alle et innblikk i hvordan man skal rigge et helt valg ved å kunne manipulere stemmesedler slik at resultatet blir slik bestillerne ønsker. Uten avhengige observatører til stede og uten noen form for kontroll om alt går riktig for seg, kunne dem som medvirket til å rigge valget fritt gjøre det de skulle for å sikre at Joe Biden vant valget. Mens MSM formidler dette: “Her er det intet å se, move on” har rettsvesenet så langt ikke vært interessert i å høre saken og se bevis, og derfor pågår det nå en informasjonskrig hvor målet er å få ut informasjonen til amerikanske borgere.

Slik foregår stemmescanning i en bananrepublikk anno 2020

 

Facebook Comments

1 tanke om “Valgsikkerheten i en Bananrepublikk -stemmesedler scannes uten uavhengige observatører

 1. Problemet har jo ikke vært at retten ikke har villet høre disse bevisene, men at de i svært liten grad er lagt fram.

  Mens de har SNAKKET mye om valgjuks har de fleste rettssakene dreid seg om valgtekniske spørsmål og lovligheten av dem, ikke valgjuks.

  I den grad bevis/vitnemål er lagt fram har de ikke oppfylt beviskravene og ikke latt seg dokumentere.

  Under en av de mest profilerte sakene som hadde blitt snakket om som en valgjuks sak, så sa Giuliani i retten at dette er IKKE en valgjulkssak! 🤷‍♂️

  Grunnen til at de har holdt disse såkalte «høringene» er at i motsetning til i en rettsak er det ikke ulovlig å lyve der. Det er også derfra man har hørt mesteparten av påstandene.

  Både lokalt, i delstatene og i justisdepartementet har man fulgt opp de påstandene som er kommet frem, men ikke klart å avdekke noe av det som er påstått.

  1
  1

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.