Utløser legaliserte likekjønnede ekteskap straffedommer over USA?

Advarer Gud USA om syndens konsekvens gjennom ødeleggende ekstremvær, flom og tørke?

usaKampen for det bibelske ekteskapssynet er snart tapt i USA. Stadig flere og flere delstater sier nå ja til likekjønnede ekteskap og også enkelte apostate kirkesamfunn velger nå å akseptere homoekteskap og la praktiserende homofile fungere som hyrder og pastorer. Paralellt med samfunnets aksept for likekjønnede ekteskap som er i konflikt med Guds bud og ord rammet USA av flom og ødeleggende tornardoer og annet ekstremvær som raserer bygninger og forårsaker skader for millioner av dollar. Er det den Hellige Gud som gjennom stormer, flom, tornardoer og andre ekstreme værfenomener brøler ut sin vrede over det som skjer?  “Ja sier Jason A som har publisert videoen “SIGNS of the End: Homosexual Agenda To ‘DESTROY America”

https://www.youtube.com/watch?v=KWHv6xsCpj4