USA vil bygge motorvei Norge – Sverige

“I går ble det opplyst at USA vil bygge fire-felts motorvei fra Vestlandet mot Sverige . Det blir mer og mer underlig hva NATO-land nå er i ferd med å iverksette . Grunnen til denne veibyggingen er behovet for å transportere militært materiell over vårt land og inn i Sverige i forbindelse med krig mot Russland,” skriver Ture Andersen i denne artikkelen.

Jeg vurderer det slik at Lærdal innerst i Sognefjorden er beste sted å starte med denne veien . Grunnen er at Sognefjorden er kring 150 kilometer lang : Fra Lærdal er den korteste vei fra Vestlandet mot svenskegrensen . Videre er den såkalte Filefjellsveien nesten aldri stengt om vinteren . De andre av disse overgangene er ofte stengt . Men det tar tid å bygge en slik firefelts vei : Så USA venter nok en langvarig krig mot Russland .

Nå har USA opprettet 12 baser i Norge der amerikansk lov gjelder . Blant disse er marinens hovedbase Haakonsvern og Luftforsvarets hovedbase Ørland , Rygge flystasjon . Sola flystasjon , Bardufoss mv . Både norske styresmakter og amerikanske er således fullstendig klar over at Norges forsvar er helt nedbygd . USA har allerede soldater i Norge : Da i Troms innland og Værnes .

For meg ser det ut til at NATO utelukker helt at Russland kan bruke atomvåpen i sin krigføring mot Vesten . Da tar de grundig feil – tror jeg . Den store atomkrigen er nok for lengst over før denne motorveien er ferdig – og Yeshua har kommet tilbake .

Skrevet av Ture Andersen

21 tanker om “USA vil bygge motorvei Norge – Sverige

 1. “I går ble det opplyst at USA vil bygge fire-felts motorvei fra Vestlandet mot Sverige”

  Hvor kan man lese mer om disse opplysningene?

  • Hvor Ture har sine opplysninger fra vet jeg ikke, han må gjerne oppgi kilder til dette. Men så kan det hende at han som tidligere offiser har opplysninger som vi andre ikke har.

   Når det gjelder krigen i Ukraina, så er det den som ser at de vil tape krigen som først vil ty til atomvåpen, enten Russland eller NATO.

   Ellers er det interessant å se på Lebysmannen hva han skriver, han skriver blant annet:

   «I Norge falt russerne inn i østre delen av Finnmark. Jeg så to jernbaner. Det gikk på denne tiden en jernbane fra Finland opp til Enaresjøen, og herifra fortsatte den gjennom Pasvikdalen og ut i nordøst. På denne banen så jeg et russisk jernbanetog, jeg så russerne sto tett sammenstuet i vognene. Landet var kupert.»

   Videre stå det i artikkelen: «(Sommeren 2017): Finland vil utrede mulighetene for å bygge en jernbane til Ishavet. Det får folk til å børste støv av Lebesbymannens gamle profetier. Han så en krig med Russland når jernbanen er på plass. Norge ble okkupert helt til Lyngen.»

   Artikkelen er fra 31.10.2017 og kan leses her:

   https://www.finnmarkshilsen.no/2017/10/31/profetiene-og-profetisk-gave-andelige-opplevelser-og-sannheten/

   1
   3
  • Videre er det vurdert oppgradering av vei og jernbane.
   Artikkelen er fra 06.11.2023

   https://www.forsvarsforeningen.no/nyheter/jernbanen-ma-kunne-frakte-militaert-materiell/

   Under øvelsen Trident Juncture høsten 2018 måtte Forsvaret droppe flere planer om å frakte stridsvogner og militære kjøretøy og materiell med jernbanen. Bakgrunnen var at jernbanestrukturen ikke holdt den nødvendige standard flere steder. Enkelte steder var både sviller og fundamenteringen for dårlig og noen broer var ikke høye nok.

   Nå arbeider Jernbaneverket med et mandat til en utredning som skal kartlegge og avdekke jernbanens sikkerhetsmessige svakheter, et arbeid som har fått særlig aktualitet i en situasjon der den sikkerhetspolitiske situasjonen er i kraftig endring.

   KARTLEGGE
   Med Sveriges og Finlands inntreden i NATO blir den militære logistikken et tema. For å sikre alliert mottak vil det bli et betydelig behov for å bygge ut havner, jernbane, broer, veier og annen infrastruktur, i forbindelse med etablering eller videreutvikling av områder for mottak av allierte militære forsterkninger til hele Norden. Her har jernbanen en viktig rolle, og i planleggingsarbeidet er det tvingende nødvendig å kartlegge tilstanden og potensialet i den ekstisterende strukturen.

   – Vi vil i nær fremtid starte arbeidet med et mandatet, opplyser avdelingsdirektør Jan Frederik Geiner i Jernbanedirektoratet til Dagsavisen. Det er Jernbanedirektoratet som har hovedansvaret, og vi vil involvere øvrige aktører i jernbanesektoren. I tillegg vil vi involvere Forsvaret samt relevante sivile interessenter, forteller Geiner.

   Det er ikke bare av hensyn til Forsvaret og Norges evne til å frakte norsk og alliert militært materiell som er bakgrunnen for utredningen. Ekstremvær og store vannmengder har fått betydning for trafikken og det arbeides nå på spreng for å erstatte Rundkleiv bro i Ringebu som ble ødelagt under ekstremværet «Hans» på sensommeren.

   – Nøyaktig hvilke temaer, scenarioer, potensielle farer og ekstraordinære situasjoner som skal utredes, vil avklares i arbeidet med mandatet, opplyser Geiner.
   FIRE SENTRALE OMRÅDER
   I utredningen kommer man likevel ikke utenom å vurdere tilstanden til den del av jernbanestrukturen som er nødvendig for allierte forsterkninger, og det er i den sammenheng særlig fire sentrale områder og akser som er viktige:

   • Ofotfjorden, som er et knutepunkt mot Sverige og Finland, med isfri havn, jernbane og veier fra Narvik.
   • Trondheimsfjorden, som også har gode havner og vei- og baneforbindelse til Sverige, og videre inn i Finland.
   • Göteborg-regionen i Skagerrak, hvor det allerede er store havner som også i fredstid er viktige for import inn til Norge.
   • I tillegg kommer en havn på den danske kysten mot Nordsjøen. Her har Esbjerg havn vært nevnt fra dansk side.

   Foto (Forsvaret): Forskjellige kjøretøy fra panserbataljonen i Brig N forflyttes på tog fra Hell stasjon under øvelse Trident Juncture 2018.

  • Jeg har ikke sett akkurat det med motorvei, men det kan nok henge sammen med planene om å gjøre Norge til et transittland for våpen og militære styrker som ble omtalt i The Telegraph.
   Dersom den planen skal gjennomføres trengs det betydelig oppgradering av veinettet fra Bergen til svenskegrensa.

  • Merk at jeg ikke antyder at saken er usann. Nå har riktignok Ture bommet på et par kilder tidligere, og voksent beklaget det, derfor regner jeg med at Ture er sannferdig.
   Men jeg savner svar på hvor han har dette fra. Og såpass tiltro til Ture har jeg at jeg trenger med at han forteller oss hvor han har dette fra.

   Til RJ:
   “Nå arbeider Jernbaneverket med et mandat til en utredning som skal kartlegge og avdekke jernbanens sikkerhetsmessige svakheter,..”

   Det er sikkert riktig, men det er et stykke derfra til å si at USA vil bygge firefelts motorvei tvers over Norge.

  • Disse opplysningene stammer fra The Telegraf men har også vært i norske media . Jeg så også dette på Youtube i dag med kart som viser at amerikanske styrker skal landsettes på Vestlandet i Norge samt Nederland .

  • Takk Ture.

   Jeg finner ikke akkurat noe om motorveier, men dersom jeg tolker det som “motorveier” i hermetegn og med godvilje gir det litt mening. Det jeg finner et at Nato utreder 5 ruter for ilandsetting og tilførsel av folk mot de russiske grensene dersom Putin ypper seg.
   Dersom det er disse rutene, eller korridorene, hvor det virker som at vi skal oppgi kontroll over og ikke kunne lage lokale hindringer i, som kan omtales som “motorvei” (i hermetegn) gir det litt mer mening for meg.
   Korrigert meg gjerne med direkte kilder.

   Jeg fant bl.a dette
   https://www.telegraph.co.uk/world-news/2024/06/04/nato-land-corridors-us-troops-european-war/

  • Jeg leste denne saken i en av Bergens-avisene . Der stod det at det skal bygges en firefelts motorvei fra Vestlandet til Sverige . På kartet jeg så på Youtube i dag : Så var denne veien tegnet inn fra Bergensområdet og østover – men svingte så lenger sørover før den havnet i Sverige . Det er ikke det rette kartet du legger ut : Det kartet som jeg så på Youtube : Viste ilandsetting av styrker fra Bergensområdet samt Nederland og videre derfra ble det flere forgreninger nord-øst over . Bergens-veien hadde ingen forgreninger .

  • Hjelp meg litt!
   Jeg finner ingenting i BT, BA eller på youtube.
   Det betyr at jeg ikke er god til å lete.

 2. Skal atom krig unngås , må det utløses jubel år i helle vesten , de super rike må gi det eier til de fattige , som Jesus sa til den rike mannen , gi alt du eier til de fattige og kom så og følg meg . Deretter må alle sanksjoner mot Russland opphøre umiddelbart .

  Hvorfor er dette viktig for verdens freden og den vestlige befolkningen , jo ganske enkelt fordi det vil minske produksjons kostnader , som gjør oss mindre avhengig av import og mer konkurransedyktige i forhold til eksport , fordi vi ikke lenger må fø en rik parasitt elite , fordi vi vil få tilgang til billig russisk energi også skyver vi ikke Russland over i hendene på Kina.

  Men dessverre har vi en rik og grådig elite , som ikke skjønner sin gjestings tid og i plassen går ut hisser folk opp til krig mot Russland .

  Pride idelogien er kun ett tegn på at Gud har overgitt våres ledere til ett sinn som ikke duger .

  Kort sagt vesten må vende om, slutte fred med Russland og sette gjelds slaver fri ! Men Torstein med flere har latt seg forføre av krigs åndene som nå er sluppet løs.

  2
  3
  • Kjære Rune Lye og andre dommedsgskåte korsfarere!

   Den rettferdige, omsorgsfulle, fredselskende og livsbejaende pride-ideologien er ikke livsfarlig. Tvert om. Den er i alle fall uendelig mange ganger bedre enn Putins mafiose kleptokrat-terror. Eller de evangelikalskes våpenromantiske rasisme. Begge disse ideologier forguder kapitalistisk forskjellsbehandling og tanketom underkastelse.

   😘😘😘

   4
   3
  • Du Støtter Israel….! Jeg er ikke jødehater! Men synes Israel skulle heller være i USA eller Tyskland!! Feil av Russland å støtte sionister!
   Sionistme er farlig,ikke jøder! Søkelys er nok ikke enig med meg her! Men jeg er enig med Søkelys i andre saker!

   1
   1
  • Jeg er enig i at jeg er uenig med deg her K.
   Jeg mener at løften Jahve Gud gav Abrahams ætt “Kaanans land” er et evig juridisk bindene løfte som gir landrett og borett i de områder som ble kalt Kaanans land. Dette var en “berit” eller pakt Jahve inngikk med Abraham og hans etterkommere. Disse landområdene i Midtøsten vi møter i gjennom hele Guds ord er selve løfteslandet. Gud har en pakt med landet og med Abrahams etterkommere.
   Jerusalem er stedet hvor Gud skulle la sitt navn bo og hebreerne som tilsvarer dagens jøder fikk beskjed om å dra opp til Jerusalem for ofringer, de skulle søke til Herrens hus der Herrens paktsark var i templet og der skulle Jahves nærvær være.
   Guds løfter er knyttet til selve folket og landområdet som utgjorde Israel og Juda.
   Et Israel kunne således ikke være i USA eller Tyskland. Et “Israel” der vil bare være noe midlertidig siden Jahves løfter er knyttet til Landet. Dersom ikke Jahves løfte til Abrahams etterkommere er bindene, da er faktisk ikke et eneste løfte gitt av Gud til menigheten heller ikke bindene. Man skal kunne stole på at Gud alltid står ved sine løfter og sin pakt.
   Hvorledes skal du kunne sette din lit til Guds løfter i Jesus Kristus dersom Hans tidligere løfter ikke ligger fast?
   Når endetidens sluttspill inntreffer vil Jerusalem og Davids falne hytte igjen bli sentrum for Guds handlinger.
   Men dagens Israel er ennå ikke der da de ser opp til ham de har gjennomstunget. De skal komme der enten de vil eller ikke. For som Guds ord også sier. De er et gjenstridig folk. Vi nærmer oss helt klart slutten på “hedningenes tidhusholdning” da Gud retter sin hu til Davids falne hytte. Og la meg si en ting. Jødene klarer seg ikke uten den rettferdiggjørelse som gis gjennom troen på Messias Jesus.
   Staten Israel ble gjenfødt i løfteslandet til å være bosted for den ætt som er under Jahves pakt med Abraham.
   Guds pakt til Abrahams ætt er knyttet opp mot landet som verdenssamfunnet vil dele opp og palestinerne besitte.

   5
   2
  • Guds gode ordning er nasjonal stater og i forhold til nasjonal bevissthet og identitet, er Israel den fremste blant verdens nasjonar. Djevelen ønsker ett globalt verdens styre , djevelen er imperialist og han skyr ingen midler. Palestina er ett oppdiktet og palestinere er oppdiktet for å brukes som ett verktøy av islam til å få verdens opponionen til å hate Israel og gå imot Israel, islam er imperialistisk og djevelsk.

   Kort fortalt K , om du er imot ett globalistisk samfunn og imot en verdens regjering, så bør du støtte Israel i deres kamp mot islamsk imperialisme, islam leder mot en one world government og ett globalt diktatur.
   Igjen Guds gode ordning er sterke nasjonal stater med sterk nasjonal identitet, som kan stå imot presset fra den rike verdens eliten og deres ønske om å skape ett one world government og en verdens leder, hvilket vil bety ett helvete på jord , for denne verdens leder /fyrste er satan.

   3
   3
  • Aril:
   Hvor er din kritikk av alle de pride-elskende personene som misbruker barn? Det er skremmende mange av dem, men som alt annet dere promoterer så er det viktigste bare å være usaklig uenig med meningsmotstandere og legge lokk på all den urett som skjer, begått av deres egne. Dobbeltmoral er også en moral, bare ikke dobbelt så god…..Gjerne en støttende kommentar til alle disse hvis urett begås i voldsom skala. Eller er det greit at disse ofres på prides alter for å seksuelt tilfredstill voksne? Siden de aldri nevnes…

 3. Vesten ledere, Stoltenberg, EU ledere og Biden er demonbesatt. Satan har tatt bolig å de styres mot en ødeleggende krig. Russland har advart i 20 år at den røde strek går ved Ukraina. Putin ville ha sikkerhetssamarbeid med Nato og vesten på begynnelsen av 2000 tallet. Så sent som 2008- 2010. Han fikk en iskald skulder. Vesten har planlagt å desimere Russland siden oppløsningen av Sovjet i 1990. Å innlemme Ukraina i Nato er som at Kineserne utplasserte atomvåpen i Mexico rette mot USA eller at Russerne utplasserte atomvåpen på Cuba.

  Her er det bare å lytte om hva som skjer:
  https://www.document.no/2024/06/07/doc-tv-fredag-7-juni-mot-ragnarok/

  5
  3
  • Document er 100% Pro USA & Pro Nato! De kritiserer aldri amerikansk Imperialistme! USA har tusenvis av militærbaser verden rundt,det gidder ikke Document å skrive om! De lovpriser USA og har et sterkt russerhat! Siden 1950 har CIA startet kriger & kupp! Noe gjengen i Document lukker sine øyner! Trump ville jo bombe Iran & er ansvarlig for en Iransk Offisers død! NATO er en fascistisk Organisasjon!!

   1
   1
  • Takker for den linken EH.
   K :
   Kjenner ikke helt igjen din beskrivelse av Dokument.
   Her får både NATO og Biden administrasjonen påskrevet passet noe så dugelig og blir nærmest omtalt som besatte hele gjengen. Rett eller feil, døm selv.
   Har sansen for disse to seniorene som er i besittelse av mye kunnskap og historie.

   1
   2
 4. Russlands svar på at de nå blir angrepet med amerikanske våpen er at de snarlig gjenopptar det Sovjetunionen planla i 1962, om base på Cuba med atomvåpen. Fra Cuba er det kort avstand til USA. Hvordan USA vil løse dette
  problemet gjenstår å se.
  Denne gang kan ikke USA verken hindre det, si noe imot eller true med krig, siden de selv har inntatt Russlands bakgård. Krig kan ikke rettferdiggjøres, men for å forstå hva som skjer, må en se konflikter fra begge sider. USA liker ikke Brics, som kan forårsake dollarens og USA’s kollaps. Når dollaren ble truet, måtte diktatorene Hussein og Gaddafi fjernes.
  I tillegg så er LGBTIQ ideologien en sterk pådriver mot land som ikke godtar deres “frihet”.
  Det er lite sunn fornuft i det NATO landene nå foretar seg. Hva hjelper det å ha rett, dersom det fører til atomkrig? Jo, det spiller egentlig ingen rolle om 700 million mennesker i Europa omkommer, bare Putin blir tatt. Koste hva det koste vil. Trump’s plan om å gi Russland de russisk kontrollerte områdene vil trolig kunne stoppe krigen. Om Trump klarer dette på 24 timer er vel lite trolig. Dessuten gjør venstresiden absolutt alt for å hindre Trump å komme til makten, og mange tenker at et attentat er eneste løsningen. Men det kan være siste dråpen i begeret, og som kan forårsake en ny borgerkrig i USA. Republikanerne er vel for det meste sindige folk, men hvis de føler de må redde USA, så er det fare for at dette kan skje.

  • Magerøy :
   Ja , her er du inne på flere viktige ting . Forsvarets forum opplyser at fire russiske krigsskip er på vei mot Cuba . Der skal de holde en marineøvelse fra 12. – 17 . juni sammen med Cuba og Venezuela .
   Det sies at disse fire skipene ikke har atomvåpen om bord – men det tror jeg ikke på .
   De av oss som husker tilbake til Cuba-krisen : Vet at verden var meget nær en 3. verdenskrig . Den gang prøvde Sovjetunionen å bygge opp en utskytningsbase for atomvåpen på Cuba . Kan hende vil russerne gjøre det samme nå .

Det er stengt for kommentarer.