FN plasserer Israel på sin “list of shame” sammen med Hamas, Al-Qaida, Islamsk Stat og Boko Haram

Israel fordømmer det siste FN utspillet som har ført til at Israel nå er kommet på FNs “list of shame” (skammens liste) sammen med terrorgrupper som Hamas, Islamsk Stat, Al Qaida og Boko Haram. Blant andre land som befinner seg på FNs “skammeliste” finner vi Russland, Syria, Irak, Somalia, Jemen, Afghanistan og Myanmar. I følge Times Of Israel reagerer israelske myndigheter sterkt på å ha blitt oppført på FNs skamliste over terrorgrupper og land som ikke beskytter barna

“Israel og Hamas er lagt til FNs såkalte «skamliste», som er vedlagt en årlig rapport levert av generalsekretær Antonio Guterres sitt kontor som dokumenterer rettighetsbrudd mot barn i væpnet konflikt. Dette er første gang Israel og Hamas er inkludert på denne listen, og slutter seg til rekkene til Russland, Den islamske staten, al-Qaida, Boko Haram, Afghanistan, Irak, Myanmar, Somalia, Yemen og Syria. Anklagene mot Israel betyr at det antas å være det første demokratiske landet som er med på listen. Tidligere rapporter inkluderte kapitler om den israelsk-palestinske konflikten, som anklaget Israel for alvorlige rettighetsbrudd mot barn,” skriver den israelske avisen Times Of Israel. “Jerusalem er sjokkert over kunngjøringen, og statsminister Benjamin Netanyahu sier: « At FN med dette har satt seg selv på historiens svarteliste da de i dag  sluttet seg til tilhengerne av Hamas-morderne. IDF er den mest moralske hæren i verden, og ingen vrangforestillinger fra FN vil endre det.» Søkelys mener: FN har lenge vært et viktig redskap for å fremme antisemittisme i verden, men her når FN et nytt lavmål. Og dersom man ser litt grundig på hvem og hvile land som er ført opp på denne skammens liste, så kan vi merke oss at fellesnevnere er at det er snakk om land som er ansett som fiender av de vestlige liberale demokratier. På samme måte som med Russland blir Israel stadig mer og mer stigmatisert av denne gudsfiendtlige globalistiske konstruksjonen.

3 tanker om “FN plasserer Israel på sin “list of shame” sammen med Hamas, Al-Qaida, Islamsk Stat og Boko Haram

 1. Verden blir stadig mer og mer vred på Israel. Jesus forutsa dette:
  Luk 21,23 Men ve de fruktsommelige, og dem som gir die, i de dager! for stor nød skal være på jorden, og vrede over dette folk,
  Dette folk sikter til jødene og Jerusalem.
  Verden blir stadig mer vred på jødene og russerne.
  Russerne fordi de gjennom å holde fast på kristendommens syn på ekteskapet i realiteten refser og fordømmer det frafalne Sodoma og Gomorra.
  Det er vrede over jødene og Jerusalem fordi Israel er det landet Gud har gitt jødene med ed. Den ugudelige agenda har dradd Europa inn i avkristningens mørke og det kreves åndelig lys for å forstå hva som skjer i verden.
  Guds ekte barn, Kristi brud kjenner i ånden hva som skjer og skuer etter den store dagen da Jesus kommer tilbake.
  Søk Jesus nå!

  8
  2
  • Skammelig av FN er dette. Men ikke overraskende for dem som kjenner Guds Ord. Som kristne står vi sammen med Israel selv om alle fråder av raseri og vrede.

   2
   2
 2. luk 21.17 Og dere skal hates av alle for mitt navns skyld.

  Det går den veien som forutsagt

  6
  2

Det er stengt for kommentarer.