“United we stand, divided we fall” -tror USA er på vei mot borgerkrig

USA anno 2020 er en dypt splittet nasjon. Det som vi frem til nå har  omtalt som “de forente stater” virker ikke spesielt forent i disse kritiske tider for oss alle. Donald Trump har ved enkelte anledninger omtalt seg som en “krigspresident” og på mange måter pågår det en krig i Amerika. Det er afroamerikanere mot hvite amerikanere, demokrater mot republikanere, konservative mot liberale, og venstresiden mot høyresiden. Også MSM media og sosiale plattformer er dypt involvert i konflikten. MSM media og de sosiale plattformene som Twitter, Facebook, YouTube og Google har gjennom å ta side gjennom sensur, bannlysning, utestengelse og endring av algoritmer gjort at den ene siden blir favorisert mens den andre siden blir forsøkt brakt til taushet. Stadig flere røster og endog profetiske røster advarer om at USA står på randen av borgerkrig, for ikke siden borgerkrigen fra 1861 til 1865 har USA vært mer splittet enn nå.

Francis “Frank” Herbert Buckley mener at det ikke er utenkelig at USA vil gjennomgå enten at stater løsriver seg, eller en ny borgerkrig. Foto: Søkelys/YouTube

Ja, Amerika befinner seg nærmere en borgerkrig nå enn vi var tidlig på 2000 tallet. Over hele USA kan vi se tegn som kan indikere at USA under både Barack Obama og Donald Trump ble mer og mer oppsplittet og opptøyer, uro, konflikt og voldshendelser preger nasjonen i stadig sterkere grad. Aldri tidligere i vår levetid har vi sett et Amerika så splittet som nå, og stadig flere røster peker på at splittelsen og den interne konflikten mellom grupper av mennesker lett kan lede til en borgerkrig mange har advart om. Mens terrorangrepet den 11 september 2001 samlet amerikanerne har verken Corona-pandemien, nedstegningen av samfunnet og den påfølgende økonomiske katastrofen for millioner av amerikanere, kunne samle nasjonen til offer og forsakelse. I stedet ser vi at opptøyer, plyndring, vold og motsetninger i økende grad preger det amerikanske samfunnet. Verken Demokratene eller Republikanerne syntes å ha noe spesielt ønske om å samle nasjonen, og de få røster som roper etter samling og enhet, er Guds menighet. Gjennom de troendes bønn kan amerikanerne igjen bli forent som en nasjon under Gud. Imidlertid er det store problemet at USA ikke har vært mer splittet siden borgerkrigen, og slik situasjonen er nå, er det lite eller intet som kan samle nasjonen.

En reell fare for borgerkrig

Selv om vi ikke liker å tenke på det, er borgerkrig i Amerika ikke helt utenkelig, og skal vi tro Dr Steve Turley er det faktisk en reell mulighet for at den dype splittelsen som råder grunnen i dagens Amerika -kan utvikle seg til en borgerkrig.

Guds inngripen eller en alvorlig terrorhandlinger eller krig kan samle nasjonen

Amerikanske krigsveteraner forbereder seg mentalt og praktisk på borgerkrigen de tror vil bryte ut om kort tid i USA

At terroraksjonen mot USA den 11 september 2001 samlet nasjonen er det ingen grunn til å stille spørsmål ved. Selv om vi har gått gjennom en svært dramatisk tid, med et riksrettsirkus, påstander om sammensvergelse med Russland, Corona pandemien, nedstengnigne av samfunnet og rystende voldshandlinger i kjølvannet av drapet på George Floyd, har alt dette bare virket splittende. Amerikaner står amerikaner, hvite mot svarte, demokrater mot republikanere og konservative mot radikale og liberale. Det er som om Jesu egne ord fra hans store eskatalogiske tale er i ferd med å oppfylles like for våre øyne i dagens USA. “For folk skal reise sig mot folk, og rike mot rike, og det skal være hunger og jordskjelv både her og der.” (Matt 24,7) I følge Jesu egne ord skal “folk mot folk” og “rike mot rike” være fødselsveer som bebuder Messias gjenkomst og det endelige punktum for historiens gang. Termen “folk mot folk” kan godt peke på borgerkrig, og uansett hvor utenkelig vi forestiller oss at det er, kan det godt oppstå en borgerkrig i USA. Verken Europa eller USA har garanti for å slippe de plager vi ser har ridd en rekke land de senere år. “Motsetningene i det amerikanske samfunnet er nå så store at en borgerkrig ikke er utenkelig,” sier Francis “Frank” Herbert Buckley, som er en stiftelsesprofessor ved George Mason University School of Law hvor han har undervist siden 1989. Før den gang var han besøkende Olin Fellow ved University of Chicago Law School. Se klippet med F.H Buckley i YouTube klippet nedenfor. (saken fortsetter)

https://www.youtube.com/watch?v=xZGB9d9MtCs&t=82s

Borgerkrig innen valget i 2020?

Rick Joyner i Morning Star Minestries profeterte for flere år siden at den andre borgerkrigen ville komme til USA.

Mens mange amerikanere allerede nå sliter med å skaffe mat på bordet til sin familie, gjør andre, deriblant krigsveteraner, eskatalogisk-opptatte kristne og preppere -de nødvendige forberedelser for den borgerkrigen de tror er i ferd med å bryte ut i USA. Flere kristne profeter, deriblant Rick Joyner har profetert at USA vil komme til å måtte gå gjennom en ny borgerkrig, og mange tror at denne borgerkrigen vil bryte ut i den helt nære fremtid, uavhengig av hvem som vil vinne høstens presidentvalg, og mange amerikanere prepper seg nå for den konflikten som vil komme. Nedgravde våpenlagre, nettverk mellom patrioter med erfaring fra slagmarken i Afghanistan og Irak og viljen til å forsvare sin familie, seg selv, Gud og konstitusjonen.

Pastor Dana Coverstones bemerkelesverdige drøm om mars, juni, september og november 2020

Kaos kommer til USA syntes å være hovedbudskapet Gud gav til pastor Dana Coverstone i Living Word Minestries i Burkesville, Kentucky, skal ha hatt om hva som har skjedd og skal skje i løpet av 2020. Den amerikanske Assembley Of God pastoren hadde en drøm hvor han så månedene på kalenderen for 2020. Han så januar, februar og mars, og fingeren tok tre ganger på mars måned. Deretter fortsatte drømmen, april, mai og juni, og fingeren prikket tre ganger på juni. Deretter fortsatte drømmen og juli, august og septermber kom, og fingeren prikket tre ganger på september. Deretter fortsatte kalenderen og oktober og november viste seg, og i november bryter marerittet ut. I videoen under snakker pastor Dana Coverstone om sin mektige og mulige profetiske drøm. Han så et lederløst Hvite hus. Han så ikke Trump eller kongressen, men senatet og det var kaos og skyting i Washington. Pastoren som holder fast på før-trengsels-bortrykkelsen forteller videre at han tror det kommer forfølgelse til Amerika.

Borgerkrig? Corona pandemie, opptøyer, lovløshet, forfølgelse og krise ser ut til å være det som ligger foran USA. Covid-19 krisen i mars, Black Lives Matter opptøyene og plyndringen i juni, og i september en villet kraftg oppblomstring av Corona og langt verre enn det vi ser nå. Og i november 2020, uavhengig av hvem som vinner vil det bli kataklystisk, og potensielt en borgerkrig,” sier pastor Dana Coverstone. Skal vi tro de profetiske røstene og det som endel amerikanere forbereder seg på, vil høsten 2020 bli kritisk. Uansett hvor utenkelig ting hører ut, er Gud historiens herre, og gjør hva som er Hans vilje og plan. USA er dypt splittet, og denne splittelsen vil kunne lede til opptøyer, uro og borgerkrig. Om pastor Coverstones profetiske drøm vil manifestere seg i den virkelige verden gjenstår å se, men at USA er dyp trøbbel er ikke vanskelig å se. Jahve Gud er historiens herre og har alt i Sin suverene hånd. Krig, opprør, jordskjelv, borgerkrig og pest er alle endel av tidens tegn -som bebuder at Kristus snart kommer tilbake. La oss alle være rede og våkne..med blikket festet på Kristus med en ufravikelig tro på Guds ord slik det er åpenbart i Bibelen.

9 tanker om ““United we stand, divided we fall” -tror USA er på vei mot borgerkrig

 1. Amerikas framtid kan se dyster ut. Det er som Jesus sier i Matteus 12:25 : “Hvert rike som ligger i strid med seg selv, blir lagt øde, og ingen by og ikke noe hjem som ligger i strid med seg selv, vil bli stående”.

 2. Jeg tror en eventuell borgerkrig i USA kan få langt mer vidtrekkende konsekvenser enn de fleste kan forestille seg. Den kan raskt eskalere ukontrollert. I løpet av kort tid kan det bli umulig å overleve i de store byene og hele samfunnet kan bryte sammen. Det som ikke blir ødelagt av en borgerkrig vil kunne ødelegges av plyndring og alles kamp mot alle for å overleve i ettertid.

  Dollaren, som verdensvalutta, kan lett bli verdiløs og hele verdens finannssystem bryte sammen. I en slik situasjon kan internasjonal handel stoppe opp og børsene stenges. Dette kan dra mange gjeldstyngede økonomier med seg og det meste av finnansielle verdier kan gå tapt.

  Hvis USA blir svekket millitært og politisk vil grantert mange andre nasjoner prøve å fylle maktvakumet. Og land som f. eks Kina vil antagelig ta seg til rette både millitært og politisk over hele verden. Kina er nok antagelig det landet som rasktest kan gjøre seg “usårbar” ved å innføre en styrt “krigsøkonomi” også, siden det alt er et diktatur.

  Jeg skriver “hvis” og “kan”. For de sterke politiske kreftene som har stått bak globalisering, opprør mot det bestående og oppløsning av nasjonalstatene har sannsynligvis en viss anelse om hva de gjør. De har snakket om new world order i mange år. Det er ikke utenkelig at de i regi av FN vil prøve seg på noe som kan ligne på et “verdenskupp”. Og hvem vet om Kina er med på dette? Jeg er ganske usikker på om noen har full styring på dette prosjektet selv om planene alt skulle ligge klare. Noen politiske og millitære konfrontasjoner vil kanskje peke ut den som blir den nye verdensherskeren.

  Da jeg for en del år siden begynte å studere på Bibelens endeprofetier endte jeg opp med at det antagelig ville bli noen store globale omrokkeringer før profetiene ble forståelige. Og at endetidens hersker kanskje ville komme til makten etter en verdensomspennende krisetid. Og i dag synes jeg dette virker enda mer sannsynlig.

  Og det som mest av alt sannsynliggjør disse nesten utrolige teoriene for meg, er utviklingen i norsk politikk. I praksis den helt uforståelige “tverpolitiske” samstemtheten som plutselig oppstod mellom partiene for noen tiår siden, mellom politikerne og de statsstøttede mediene, de offentlige institusjonene og de akademiske kretsene. Det alle disse er enige om er at vi har en “klimakrise” som krever en ny økonomisk verdensorden, at evangelisk kristen tro må bekjempes, behovet for nesten fri innvandring, forsvar av islam, homofili, darwinistisk lære og ateistisk verdensanskuelse (en utrolig blanding!) og at Norge skal styres av FN, EU og lignende globale politiske institusjoner. Og sist men ikke minst, de som står i sentrum for alt dette sier at de som ikke er enige med dem selv skaper splittelse og sprer hat. Noe slikt ville vært utenkelig for bare få år siden.

  Hvis Trump blir ryddet av veien så tror jeg vestlige politikere raskt vil innføre total sensur og forfølgelse av oposisjonelle. Og som idag vil kun folk med politisk korekte meninger ha noen fremtid i de offentlige støttede mediene og i offentlige stillinger. Slik som i alle andre diktaturer.

 3. Hvis det blir borgerkrig der borte, vil naturligvis økonomien kollapse. USA står for 17,1 % av verdensøkonomien, og vil naturligvis dra med seg resten av verdensøkonomien i dragsuget. Bare fantasien kan forestille seg hva som kan skje da. Og det kan skje allerede i høst. Men det bekymrer meg ikke, for jeg har blikket festet oppover, for min (og alle gjenfødtes) forløsning er fullført når det skjer.

  • Hva vil det si at “forløsningen” er fullført? Opprykkelse?

   Martyrene som blir drept av antikrist skal i følge Joh åp. være med i den FØRSTE oppstandelsen fra de døde. Og før opprykkelsen sier Paulus klart at det skal skal det bli en oppstandelse fra de døde. Hvordan henger dette sammen? “Feil i Bibelen”?

 4. Jeg tror at når den stein stokk gale narsisten Trump er stemt ut av det hvite hus og ufarliggjort, så vil ting roe seg. Trumps elendige lederskap, og splittende retorikk har stor del av skylden for situasjonen.
  Trump er det aller verste som noen gang har skjedd landet. Heldigvis forstår de fleste det nå. Slik det ser ut nå, er det overveldene sannsynlig at han gjør seg skyldig i at rep. også mister senatet. At en mann kan tillates å gjøre så mye skade? Han vil bli skrevet inn i historiebøkene sammen med Hitler, Mao, Pol Pot og Stalin.

  1
  2
 5. 12/07/2020, kl. 07:35 sa Gregersen:

  “Jeg tror at når den stein stokk gale narsisten Trump er stemt ut av det hvite hus og ufarliggjort, så vil ting roe seg.”

  Og:

  “At en mann kan tillates å gjøre så mye skade? Han vil bli skrevet inn i historiebøkene sammen med Hitler, Mao, Pol Pot og Stalin.”

  Er det ikke typisk at alle de overnevnte tilhører venstresiden? Akkurat slik som demokratene?

  Norske medier er fulle av slike påstander som Gregersen fremsetter men de sier ingen ting konkret om hva Trump har gjort. Bare at han er “veldig fæl”. Han blir angrepet fra alle kanter og får skylda for å skape splittelse. Han blir utsatt for hatkampanjer fra venstresiden som sier at det er Trump som skaper hat. Mye likt det nazistene gjorde for å få Hitler til makten. Det handler om å manipulere massene, slik Goebbels sa. Goebbels snakket bestandig varmt om “kamptiden”. Det var den perioden hvor han brukte de samme fremgangsmåtene som demokratene bruker idag.

  Selv vet jeg ikke så mye om Trump. Men det er kjent at under Obama så ble kampen mot kristen tro intensivert. Ingen president har brukt så mye udemokratisk makt som han. Men mediene bare applauderte. Han annsatte et stort anntal tjenere i det hvite hus og levde som en solkonge. Han gjorde ingen ting for å stoppe det økende handelsunderskuddet og lot statsgjelden vokse ukontrollert. Det ville bare være et tidspørsmål før USA gikk konkurs. Bokstavelig talt. Mange mener Klinton stod for det samme da han påla bankene å gi lån til folk som ikke kunne betale og skapte eiendomsboblen som resulterte i bankkrisen i 08. En krise som nesten skapte et internasjonalt sammebrudd. Det finnes et hav av fakta om hva som skjer i amerikansk politikk. Men hysj hysj, ingen ting om dette i norske statsstøttede medier. Det lukter av en sammensvergelse.

  Ingen av de trumpkritikerne jeg har hørt vet stort om amerikansk politikk. Ingen ting om steelrapporten, om bruk av rettsystemet på en måte som kan sammenlignes med statskupp, om milliardærer som har økt sin formue voldsomt under Obama gjennom ekstremt urettferdige tollsatser og valluttamanipulasjon. Det som Trump har prøvd å stoppe.

  Jo mer penger folk har, jo mer har de elsket Obama. Og jo mer enfoldige folk er jo mer har de latt seg påvirke av de venstrekestreme mediene. Siden milliardærene eier de fleste mediene har de brukt disse for å forsvare sine interesser gjennom å prøve å ødelegge Trump slik at Biden og co kan gjennopprette “de gode tidene”.

  Alt dette er en blåkopi av det som ledet frem til nazitiden i Tyskland. De rike trodde de skulle bli enda rikere. Og slik ble det for en stund. Men da alt var over var alle ruinert. Penger gjør folk blinde. De tenker kun på å få karret til seg en milliard til.

  3
  1
  • Jeg vil helt klart si at det er motsatt: de få norske trump-tilhengerne er en saueflokk, uteksaminert på Livets Harde Skole. Der lærte de feks lite engelsk. Vi andre kan høre når Trump snakker, og hører løgnene og galskapen. Feks at han mente at man skulle teste færre, for å få ned antallet smittede. Det er en strutsepolitikk, for å si det meget forsiktig.

 6. Har Søkelys skrevet noe om Daniel Lewis Lee, som skal henrettes i USA i morgen? Er det ikke et paradoks at en president som later som han støtter kristne, ikke griper inn og stanser denne kontroversielle henrettelsen? (og er motstander av dødsstraff generelt?). Eller har han det for travelt med å benåde alle sine dømte kriminelle venner, sist Roger Stone, i sitt parallelle rettssystem?

  • Jeg er prinsippiell motstander av dødsstraff og ville ha omgjort straffen til livstidsfengsel.
   I utgangspunktet er det guvernøren som kan omgjøre dødsstraffer og i denne saken har høyesterett også sagt sitt.
   Tirsdag forkastet amerikansk høyesterett en ordre om å stanse henrettelsene og ga grønt lys.
   Det er meningsløst å sette en alvorlig trippeldrapssak opp mot Roger Stone -da Stone ble dømt under en politisk motivert heksejakt for å ha løyet til Kongressen. Også Hillary Clinton har løyet for kongressen og dersom Stone skulle sone, burde min sann også Hillary blitt buret inne.
   Trump benådet ikke Roger Stone men omgjorde fengselsstraffen. Når det gjelder denne dommen så er bakgrunnen at William Fredrick Mueller, hans kone Nancy Ann og hennes datter Sarah (8) ble skutt med elektrosjokkvåpen og dumpet i en innsjø.” Begge de unge tiltalte var organiserte rasister og voldskriminelle. Alså riktig koselige mennesker. Nå ønsker et flertall av amerikanerne dødsstraff for overlagte drap, og de får det vel som de ønsker i denne saken.

Det er stengt for kommentarer.