Mynt-mangel i USA -butikker ber kunder betale det nøyaktige beløp i sedler og mynter

Corona-pandemien og nedstengningen av USA har skapt mangel på kontanter, og det er spesielt mynter det er mangel på. Kunder som betale med kontanter blir nå oppfordret til å betale det nøyaktige beløpet i sedler og mynt, fordi myntmangelen gjør at butikker ikke har nok vekslepenger i mynt til å gi kundene mynter tilbake. Dermed blir amerikanerne som er vant til å bruke kontanter, mer eller mindre tvunget til å bli endel av det kontantløse samfunnet. I følge myndighetene er det frykt for at folk skal bli smittet av Coronaviruset som er årsaken til at det ikke blir tilført nok kontanter for å dekke etterspørselen.

Selv om den amerikanske sentralbanken har tilført systemet enorme mengder penger i form av krisepakker og kreditt, har disse blitt utstedt digitalt og kommer således ikke i omløp som kontanter.