Pastor Darrell Myatt til CNNs Don Lemon: “Du er en løgner og villeder”

CNNs gay-anker Don Lemon hevder at Jesus ikke var perfekt, og her er pastor Darrell Myatts respons: Don Lemon, du er en løgner og forfører som villeder mange.” For å bruke litt andre ord. Fake-News CNNs nyhetsanker, den homofile Don Lemon forsøker å fortelle verden at Jesus ikke var fullkommen. Vel, annet er kanskje ikke å vente fra Amerikas ledende fake news kanal og deres medarbeidere. Stol ikke på CNN når det gjelder proklamasjon av hva Jesus var, stol heller ikke på deres vinkling av nyhetene. President Donald Trump omtalte med rette CNN som fake news og virkeligheten er at CNN er kongen av falske nyheter

Her er pastor Darrell Myatts imøtegåelse av Don Lemons falske proklamasjon av hva Jesus var. Stol ikke på CNN når det gjelder det som serveres om Jesus Kristus, og stol ikke på deres versjon av nyhetene…

https://www.youtube.com/watch?v=_QZRFOP-ESA