United Church of Canada søker å fjerne prest som åpent bekjenner at Gud ikke finnes

United Church of Canada som er det nest største kristne trossamfunnet i Canada etter vosperden katolske kirke vurderer nå å ta skritt for å få fjernet den kvinnelige presten Gretta Vosper, som har kunne forbli i sin stilling som prest på tross av at hun allerede i 2001 kom offentlig ut som ateist og ikketroende. “Jeg tror ikke på den guden som er kalt Gud,” sa prest Gretta Vosper til “The Globe” og avisen “the Mail” i fjor, “å bruke ordet Gud kommer i veien for hva jeg ønsker å dele,” sier presten som kirkesamfunnet nå vil vurdere å fjerne. Den forente kirken i Canada er et av de kirkesamfunn som er i kraftig tilbakegang i Canada. Samfunnet nådde sin topp i 1964 og hadde da 1,1 millioner medlemmer, men er nå redusert til mindre enn  450,886 medlemmer. Omlag 137 000 mennesker besøker nå regelmessig kirkesamfunnets gudstjenester, og tallet på menigheter og prester går stadig nedover.

Å være prest å tro på Gud er ikke lenger en selvfølge i mange kirkesamfunn i den vestlige verden. Mange anser prestestillingen som en jobb på lik linje med en annen jobb i privat virksomhet, men det er ennå ikke helt vanlig at en prest bekjenner seg som åpen ateist og ikketroende. Slik har det ikke vært med Gretta Vosper som har tjenestegjort som prest i den forente kirke i Canada. Vosper ble ordinert som prest i 1993, og kom allerede i 2001 ut som åpen ateist med en bekjennelse som sa “jeg tror ikke på Gud”. Imidlertid hadde presten som samlet omlag 150 mennesker til sine “kirkelige sammenkomster” menighetens full støtte helt frem til 2008 da hun i sine samlinger nektet å lese “Fader Vår” som er et av leddene i gudstjenesten. Etter at hun nektet å fremsi “Herrens bønn” forsvant omkring 100 av de 150 tilhørerne hun hadde. Disse 150 hadde da i sju år sittet og hørt på prekener hvor deres prest forkynte at Bibelen er mytologi og en åpen fornektelse av at Jesus er Guds sønn. Bare dette burde i og for seg være oppsiktsvekkende da troen på at Guds Ord er sant og at Jesus er Guds sønn er blant de mest fundamentale grunnvoller for en kristen kirke. Dette er vel også et slående eksempel på hvor lenge kompromiss-kristne faktisk er villig til å strekke seg for å bevare fred og orden i et frafallent kirkesystem.

Livløs tro

“Termen gud, som en kilde til godhet, og måten godhet kom inn til verden på lover at alt vil bli bra til slutt, enten i dette livet eller deretter, kommer gjennom erkjennelsen av at Gud ikke eksisterer lengre,” sier hun i en av sine taler. “Vi må erkjenne at det kun er gjennom oss at godhet kan frembringes til verden. Vi er dem som definerer det gode, men det som er godt i et samfunn behøver nødvendigvis ikke være godt og rett i et annet,” sa presten nylig i en preken. I fjor skrev Vosper som har en stilling som tilsvarer vår kirkes “sokneprest” -et åpent brev hvor hun antydet at troen på Gud kan føre til at mennesker begår onde handlinger, -og viste til massakren ved Charlie Hebdo i Paris. Vosper som også grunnla det canadiske senter for progressiv kristendom. Hun ble flere ganger innrapportert til kirkesamfunnet, som etter noe tids overveielse iverksatte en undersøkelse for å kartlegge hennes “effektivitet” som prest. I mai 2015 skrev Nora Sanders, generalsekretær ved kirkesamfunnets styrende råd en gjennomgang av hva slags krav og standard kirkesamfunnet forventer at sine prester skal innfri, og som dermed også avgjør hvorvidt ateist-presten kan forbli i sin jobb eller må gå. Ut fra denne ble det så konkludert med at hun ikke oppfylte kravene kirkesamfunnet stilte til sine prester. Gretta Vospers advokat skrev en lang innsigelse mot konklusjonen i Nora Sanders gjennomgang, men i april i år, ble advokatens innsigelse forkastet. I et møte i en kirkelig  komité  ble det slått fast at Vosper er uegnet til å være prest blant annet fordi hun ikke tror på Gud, Jesus Kristus eller Den Hellige Ånd. “Vi har konkludert med at dersom Gretta Vosper stod foran oss i dag og søkte ordinasjon, ville vi ikke ha anbefalt henne,” heter det videre fra den kirkelige komité hvor 19 stemte mot at hun kunne fortsette mens fire var for.

Endelig ord er ikke sagt

Imidlertid er det usikkert hvorvidt ateist-presten mister sin kirkelige jobb. Lokalforsamlingen av ca 50 aktive skal også bli hørt i saken, og kirkesamfunnet vil intet gjøre før lokalforsamlingen og presten har uttalt seg. Under søndagens “xxxtjeneste” fikk Vosper stående applaus fra forsamlingen og forsamlingens mening vil også bli vektlagt. Dersom kirkesamfunnet velger å la henne bli i sin prestestilling vil det gi et tydelig signal ut ad om at vårt kirkesamfunn er på gli i fundamentale teologiske spørsmål,” sier en av de 19 som mente hun er uegnet til å være prest. Det er ventet at det vil komme en avgjørelse i løpet av de neste ukene.