Ungdomspastor får ikke lenger dele Jesus til elever ved amerikansk ungdomsskole etter ateist-klage

Militant amerikansk ateist organisasjon klarte det igjen. Ungdomspastor fra lokal lunchroom-300x201baptistkirke nektes å holde eventer med elever i lunsjpausen Den militante ateist-organisasjonen ” Freedom From Religion Foundation” (FFRF) som er en liten men slagkraftig og ekstrem antikristelig ateist-organisasjon som har som mål å fordrive evangeliet om Jesus Kristus bort fra det offentlige rom, har igjen lykkes med sin strategi. En lokal ungdomspastor fra en nærliggende baptistkirke har i flere år ledet en kristen klubb som samlet unge til pizza, cola og Jesus i lunsjpausen ved  Harrisburg Middle School, men dette er nå slutt, etter at den ekstremistgruppen ” Freedom From Religion Foundation” som minner mest om et ateistisk taliban, i et brev sendt til skoledistriktets ledelse, hevdet at skolen ved å tillate dette, brøt den amerikanske grunnloven. Og som vanlig når høyrøstede militante skriker opp mot kristne, bøyde skoledistriktet seg for kravet, og forbyr nå ungdoms-pastoren å lede ungdomsklubben, melder Christian News Network

I Barack Obamas USA er det nå slik at Jesus Kristus skal fordrives fra skole og det offentlige rom, slik at mørke og ugudelighet kan ta over. Vi befinner oss nå i en tid der kristne organisasjoner, en etter en, i hele den vestlige verden skal fordrives bort fra gater, skoler, sekulære tv kanaler og inn bak kirkens eller bedehusets fire vegger. Allerede for 2000 år siden forutså Jesus denne utviklingen i våre postkristne samfunn george-yosuf-arrestertmed ordene: “Natten kommer da ingen kan arbeide.” Selv om mange troende ennå ikke helt er i stand til å se det, er et dypt åndelig og moralsk mørke i ferd med å senke seg over de nasjoner som lenge har vært badet i evangeliets lys. Gjennom vårt lovverk har vi tillatt hedenskap og humanisme å bli det bærende element i samfunnet, noe som har resultert i umoral, millioner av drap på små ufødte barn i mors liv og homofili. “Lovløshetens hemmelighet er alt virksom,” slo Paulus fast allerede tidlig i den kristne kirkes historie. Denne lovløsheten besitter sterke og destruktive krefter, men er hittil blitt holdt tilbake av evangeliets forkynnelse som har skapt liv og gitt håp til millioner av mennesker. Imidlertid har vi gjennom de siste årene sett hvordan forholdsvis små og ekstreme grupper som roper høyt, er blitt gitt mer og mer makt i samfunnet. Ved en rekke skoler over hele USA har den vesle gruppen av høytropende og ekstreme ateister lykkes med å få stengt ute kristen virksomhet, og bønn, bibel og forkynnelse av Guds ord, blir etter press fra en liten minigruppe forbudt på skolens område. De kristnes tros og ytringsfrihet har helt åpenbart ikke lenger noe beskyttelse i den amerikanske konstitusjonen.

Det samme med  de homofile og de grønne partiene

Også i forhold til homofili og dette med at transkjønnede fritt skal kunne anvende de toalett de lyster, ser vi hvordan en liten minoritet som skriker svært høyt, faktisk klarer å oppnå svært mye. Også de homofile som utgjør en liten gruppe har gjennom å skrike høyt lykkes med å få aksept for sin livsstil og endog kirken som burde ha hatt mer høyverdige verdier faller for deres føtter. I den politiske verden ser vi nøyaktig det samme skje. Partier med oppslutning fra 3-5 prosent av befolkningen lykkes faktisk med å få gjennom bilforbud i deler av hovedstaden, samt å presse svake regjeringer til å gå inn for alskens avgifter som fører til at folk mister jobben, eller må bruke en stadig større andel av inntekten til å komme seg til å fra jobben. Den kristne kirke som tallmessig er langt større enn de grønne eller homoseksuelle er i realiteten så splittet og svake at de bare kan drømme om å oppnå en brøkdel av det de forskjellige små pressgruppene klarer å oppnå.

Et endetidstegn

Det faktum at levende kristne nå blir drevet bort fra skole og det offentlige rom selv om vi på verdensbasis teller mange millioner. Den kristne kirke har helt siden midten av forrige århundre, stadig tapt innflytelse og terreng, og selv om enkelte forsamlinger rent kvantitativt er enorme, er den innflytelse og påvirkningskraft vi har i realiteten forsvinnende liten. I Bibelen blir det tegnet et dystert bilde av tiden rett før han komme tilbake. Verden vil flomme over av falske profeter, falske troende som sier de er salvet av Gud og i tillegg også mennesker som påroper seg å være Jesus. Blant Guds folk vil kjærligheten kjølnes og lunkenhet og død tro som har et skinn av gudsfrykt vil prege endetidens menighet. Selv om den økumeniske bevegelsen har messet om kristen enhet i mangfoldige år, er den kristne kirke i praksis mer splittet enn noensinne. Vi er uenige om nær sagt absolutt alt, og kristen presse krangler vi og skjeller hverandre ut så verden faktisk får hakeslepp. Mens de første kristne var preget av en fellesskapstanke som gav seg utslag i en form for “kristen-kommunisme” hvor det kristne koinonia var et bærende element, oppsummerte i ordene: “Og alle de troende holdt sammen” -hadde vi da en kirke som talte med en røst. I dag, nesten 2000 år senere, opplever vi at kirken har forskjellige svar både på etiske og åndelige spørsmål. I noen menigheter vil man få et tydelig og konsekvent “nei” dersom man spør om gjengifte er tillatt, mens hos andre er det fritt frem. Blant noen kristne vil du få et rungende “nei” til homofili, sex før ekteskapet og samboerskap, mens andre igjen sier at slikt er helt greit for en kristen. Også på spørsmål om fundamentale bibelske sannheter som en evig fortapelse, himmel eller helvete, vil menighetene svare forskjellig -og slik er man med på å utydeliggjøre det bibelske budskapet, og åpent signalisere at vi slett ikke er så ett som vi later som!. Jesus som selv advarte om forførelser i den siste tid, stiller endog spørsmålet ” Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden?” (Luk 18,8)  Legg merke til at Jesus her ikke spør om han vil finne tro, når han kommer tilbake igjen, men “troen” i bestemt for entall. Det som vil knytte Guds folk sammen i de siste tider er kun en eneste ting, nemlig “troen” -og vi snakker her ikke om hvilken som helst tro, men troen som er ekte og sann. “Troen” det er den tro som taler som Guds ord sier. Den er ubøyelig, går ikke på kompromiss og nettopp derfor tror jeg det er viktig for oss som Guds folk å holde fast på de gamle stier. Profeten Jeremias oppfordrer: “Stå på veiene og se til, og spør efter de gamle stier, spør hvor veien går til det gode, og vandre på den! Så skal I finne hvile for eders sjeler. Men de sa: Vi vil ikke vandre på den.” ( Jer 6,16)

Den sanne kirke under press

I den vestlige verden er den sanne kirke under økende press fra myndigheter og samfunnet som ikke lenger vil at barna skal høre om Jesus. Både i Europa, USA og Australia er det nå økende forfølgelse av kristne som ikke er helt A4 og som fremdeles ønsker å ta Gud på ordet. “Forkynn Ordet, være rede i tide og utide,” skrev Paulus i en obama-gay-presidentoppmuntring til Timoteus. Dette maner oss til å holde frem Guds Ord selv om ateister skriker, homofile demonstrerer og foreldre ikke liker at barna utsettes for kristen indoktrinering. Fra USA har vi nå gjentatte ganger sett hvordan militante ateister presser på for å fjerne Jesus Kristus fra skole og samfunn. Under Obamas presidenttid har kampanjen skutt fart, og det er ikke til å stikke under stol at Barack Obama har vært dårlig nytt for det kristne USA. Obama har på mange måter vært en pådriver for å introdusere lover i strid med alt det Bibelen sier å lærer, og derfor feiret han også stort, da høyesterett gikk inn for homofile ekteskap i 2015. Under Obamas 8 år har avkristningen virkelig skutt fart, og skole etter skole har lukket døra for kristen tro og endog for Jesus selv. Det samme vil også snart komme til å skje i Norge. Kristendommen skal jages ut av skole og samfunn og inn på bedehuset eller i frikirkelokalet, hvor den ikke kan påvirke eller støte noen. Vi har ennå tid, bruk tiden rett, for vi vet aldri når dørene blir lukket!