Under tortur ropte denne troende ut til Gud

Det finnes en høyere vei for Guds barn enn hat og bitterhet  Kristne i Sudan møter i likhet med kristne i store deler av den muslimske verden blir utsatt for intens forfølgelse på grunn av deres kristne tro. Antallet kristne som er under kraftig press, enten fra organiserte myndigheter eller fra individer som hater Jesus og den kristne tro, er økende. En mann fortalte til Billy Graham Evangelistic Association om den tiden han ble torturert for sin tro. Han ville virkelig hate de som holdt ham fanget. Men da forandret Gud hans hjerte

I Jesu kors finnes det legedom for psykiske sår og bitterhet

Se klippet og hør den gripende historien fra en troende som ønsket å hate de som holdt ham fanget. Bibelen advarer Guds folk mot bitterhet, svært mange som oppfatter at et eller annet negativt er gjort mot dem, åpner sjelen og hjertet opp for en bitterhetsånd. Apostelen Paulus skriver til menigheten i Koring at “kjærligheten blir ikke bitter eller gjemmer på det onde. (1.Kor 13,5) og i Hebreerbrevet 13,5 blir vi oppfordret til å påse at ikke noen bitter rot må vokse opp,” og i Efeserbrevet 4,31 heter det: ” Allslags bitterhet og hissighet og vrede og skrik og spott være langt borte fra eder, likesom all ondskap.” Bitterhet er noe som ikke er av Gud eller endel av det Bibelen omtaler som “åndens frukter.” Bitterhet er i følge Guds Ord  noe som henger sammen med ondskap, og enhver kristen som opplever noe som oppleves som urett, må se til at dette ikke skaper en bitter rot, for en slik rot vil ikke bare forsure mellommenneskelige relasjoner, men også direkte påvirke vårt forhold til Gud. Dersom du eller jeg noensinne skal komme til å kjenne på bitterhet, finnes det en vei å gå, nemlig til Jesus som kan helbrede et sårt og bittert hjerte -og be om evnen til å tilgi, og også om evnen til å elske selv våre fiender og motstandere.