Persecution and the Gospel -en video fra Billy Graham Evangelistic Association

Søkelys publiserte i går et oppslag hvor det stilles spørsmål med de kristne avisenes dekning av den tiltagende forfølgelsen av kristne. Tidligere i år stod Billy Graham Evangelistic Association bak et større konferanse hvor man rettet fokus på den økende kristendomsforfølgelsen verdens kristne nå opplever. En som gjentatte ganger har oppfordret kristne i den vestlige verden til økt engasjement for den forfulgte menighet, er Franklin Graham som vil bli å høre i Oslo i november. Franklin Grahams klare oppfordring til enhver kristen er: “Stå sammen med den forfulgte kirke”

Se videoen Persecution and the Gospel