“Ulv i fåreklær prosjektet” infiltrerer amerikanske pinsemenigheter

“Vil se de troendes reaksjon da de foretar sitt planlagte frafall”

doubtEn liten gruppe mennesker lokalisert til San Francisco har satt i gang et såkalt “ulv i fåreklær prosjekt” som går ut på at ikketroende medlemmer infiltrerer amerikanske pinsemenigheter som et “sosialt og psykologisk eksperiment ” for å kartlegge hvordan de troende i forsamlingene reagerer når de etter ett år som aktive “kristne” later som de mister troen (de aldri har hatt) og så blir frafalne. I følge personene bak prosjektet befinner det seg for øyeblikket flere slike ulver i fåreklær som akkurat nå er svært aktive “medlemmer” av forskjellige pinsemenigheter.

I følge seg selv bidrar disse aktivt i møter og gudstjenester med høylytt bønn, tungetale og drøftelser av ulike religiøse tema og bibelundervisning.  Personene bak prosjektet som alle er anonyme driver nettstedet http://findingdoubt.com/ som ble opprettet i slutten av august i år. Eierne av domenet er maskert, men IP adressen plasserer nettstedet i byen Plano nord for Dallas. I følge dem som står bak “prosjektet” er hensikten å infiltrerer konservative kristne forsamlinger ved å late som om de er oppriktig troende. Bortsett fra å lure mennesker er det litt uklart hva “ulv i fåreklær prosjektet” egentlig ønsker å finne ut med å operere som “falske kristne” i de forskjellige pinsemenighetene. I følge nettstedet som driftes av de involverte er dette ett “sosialt og psykologisk eksperiment,” men redskap og mål ser ut til å være identisk. “Her er jeg, 2-3 ganger i uken er jeg på pinsemøte, jeg taler i tunger, -som en skeptiker, jeg diskuterer bibelen med overbevisning og jeg leker “kristen” uten at noen i den åndsfylte kirken er i stand til å avsløre at jeg ikke tror og egentlig “faker” kristendommen,” skriver ett av gruppens medlemmer på sin blogg. Gjennom å opprette nære relasjoner til medlemmene i de forskjellige pinsemenighetene er gruppen ute etter å se hvordan hvordan forsamlingen vil reagere når de etter en periode som “brennende kristne” vil forlate troen de aldri har hatt.

Mener en sann åndelig kirke ville ha avslørt bløffen

Det karismatiske magazinet “Charisma” advarte fredag sine lesere om prosjektet med “ulver i fåreklær” og i ett svar til Jennifer Leclaire’s sak i Charisma etterspør de anonyme “ulvene” hvorfor ikke en sann åndsfylt kirke har åndelige evner eller en karismatisk gave til å avsløre dem. “Hadde de karismatiske gavene de pinsekarismatiske forsamlingene påstår seg å inneha vært av Gud eller ekte, hadde disse avslørt meg,” skriver den anonyme bloggeren som selv planlegger å falle fra om kort tid. “Gjennom det hele planlegger jeg å bevise at de religiøses påstander om overnaturlige gaver er falske,” skriver bloggeren avslutningsvis.

Aktiv i en Oneness pinsekirke

Blant de religiøse forsamlinger som er infiltrert finner vi blant annet “Oneness pinsekirker” som ofte blir omtalt om “Jesus Only” fordi de fornekter den kristne treenighetslæren. En av de involverte som vokste opp i en slik Oneness kirke og siden falt fra, er i dag aktiv i en Oneness forsamling hvor han preker, taler i tunger, evangeliserer og betjener andre møtebesøkende. “Jeg har veiledet andre, drevet evangelisering, skreket i tunger, rullet rundt på gulvet og alt “faker” jeg fordi jeg ikke tror og avviser eksistensen av det overnaturlige,” sier skeptikeren som selv var medlem av UPC i tenårene. I dag forkaster han troen på Gud, på doktrinene men er likefult i stand til å bli ansett som sann troende av medlemmene i den lokale Oneness pinseretningen.

Ikke vanskelig å fake

Et tidligere medlem av en norsk UPC menigheter sier i en samtale med Søkelys at det slett ikke er vanskelig “å fake” troen og tungetalen innenfor Jesus Only eller tilsvarende menigheter. I Norge finnes det en rekke forsamlinger som mer eller mindre er assosiert med den amerikanske Oneness Pentecostalismen. Blant disse har vi “Livets Tabernakel” i Oslo og Antiokia forsamlingen i Kristiansand. “Alt det som trengs er evnen til å tale i tunger, pene klær og vilighet til å sprelle litt i møtene;” sier eksmedlemmet som omtaler “Oneness bevegelsen” som en religiøs sekt med destruktive trekk.