President Obama anklaget for forbrytelser mot menneskeheten

Egyptisk advokatgruppe anklager Obama for medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten på grunn av hans støtte til det muslimske brorskap

ubamaI følge den egyptiske avisen  El Watan skal en gruppe egyptiske advokater ha oversendt en anklage på president Barack Hussein Obama til den internasjonale straffedomsstolen. I følge advokatgruppen skal den amerikanske presidenten ha gjort seg skyldig i forbrytelser mot menneskeheten gjennom hans åpenbare støtte til det muslimske brorskap og president Morsi’s brutale regime. Klagerne mener at Hussein Obama har vært en støttespiller for det muslimske brorskap og dermed indirekte har vært med på å oppildne islamistene til å ty til vold i Egypt både før og etter 30 juni revolusjonen.

Obama’s sterke medvirnknig og støtte til den avsatte president Morsi har har gjort at han nå anklages for forbrytelser mot menneskeheten, skriver El Watan som forteller at sammen med Obama blir en rekke fremtredende brorskapsledere anklaget for grusomhetene begått i Egypt. Blant de som er nevnt i anklagen nevner avisen blant annet Mohamed al-Beltagy, Essam al-Erian og Safwat Hegazi. Obama er konkret anklaget for å ha samarbeidet, oppmuntrert til og bistått de væpnede elementene i det muslimske brorskap til å bruke vold og drap mot innbyggere av den egyptiske republikken i perioden 3. juli 2013 til 18. august 2013.

Anklaget for brudd på paragraf 7 som omhandler forbrytelser mot menneskeheten

I følge advokatgruppen som nå har sendt sin anklage til straffedmstolen skal Hussein Obama og de navngitte lederne i det muslimske brorskap ha gjort seg skyldig i ett eller flere av punktene som er nevnt i paragraf 7 som omhandler følgende forbrytelser: Drap, utryddelse, utnyttelse av mennesker til slaveri, ulovlig utvisning eller tvungen forflyttelse av mennesker, ulovlig fengsling av individer, tortur, voldtekt, seksuelt slaveri eller påtvungen prostitusjon eller annen form for seksuell og eller grov vold. Videre lyder anklagen på forfølgelse av politiske, religiøse eller etniske grupper, kidnapping, apartheid eller andre umenneskelige handlinger som kan føre til alvorlig skade på menneskets psykiske eller fysiske helbred.

Anklagene fra advokatgruppen forteller hvordan lederskapet i det muslimske brorskap ved støtte og bistand fra Obama administrasjonen har forbrutt seg på samtlige av punktene i paragraf 7. De har foretatt ulovlige arrestasjoner, drept, torturert og lemlestet egyptere i deres fangeleire og brukt brutal vold for å slå ned demonstrasjoner mot Morsi’s regime.
Også behandlingen av koptiske kristne under brorskapets regjeringstid er nevnt i anklagene fra advokatene. Kristne koptere skal ha blitt angrepet, kirker blitt ødelagt, kristne skal ha blitt voldtatt uten at myndighetene løftet en finger og alt skjedde under Obama’s velsignelse og direkte militære støtte til Morsi og brorskapsregimet, heter det i den lange anklagen som er rettet blant annet mot den amerikanske presidenten. .