Ulf Ekman følger sønnen og blir katolikk

Ulf Ekman og kona Birgitta forlater Livets Ord og blir katolikker. Kristus selv ledet dem til valget, sa paret under søndagens gudstjeneste i Uppsala.

ekman-ulfLivets Ords mangeårige leder bryter nå opp fra Livets Ord for å konvertere til den katolske kirke. Også hans kone Birgitta følger med på lasset. Under gudstjenesten i Uppsala fortale Ekman om sin lange vandring mot den katolske kirke. En vandring som har pågått i nærmere 10 år. Han forklarte sitt eget og hans kones steg med en lengsel etter enhet og han betonte videre at kristne er splittet og dette strider mot Guds ordning.

Ulf Ekman fortalte at dette er en personlig beslutning og at han ikke hadde til hensikt å ta med seg forsamlingen Livets Ord inn i den katolske kirke. – For det kan man ikke gjøre sa Ekman som videre hevdet at den katolske kirke er bibelsk forankret i sine dogmer. Ulf Ekman tale vel om Livets Ord og sa at arbeidet der fortsetter som tidligere og han fortale også hvor glad han var over den positive utviklingen i forsamlingen. -Den er i gode hender sa Ekman som flere ganger understreket behovet av enhet i Kristi legeme. I sin preken tale Ekman om at den katolske kirke er den eldste kirke og han sa videre at han opplevde at Herren manet han til å forene seg med den.

Ett skritt fremover eller tilbake?

 Meldingen om at Ulf Ekman vil komme til å konvertere å bli opptatt som medlem i den katolske kirke kommer ikke som noen stor overraskelse. Ekman har i lengre tid signalisert nettopp dette skrittet og gjennom de senere år har vi gradvis sett at Ekman tonet ned de ekman3groteske sider med trosforkynnelsen samtidig som han forsøkte å gjøre seg mer spiselig for et bredere lag av kristne. At denne ferden skulle ende i den katolske kirke hadde ingen trodd for ti år siden. Når Ekman nå tar skrittet fullt ut er dette et resultat av lengre tids tenkning. Etter at hans sønn Benjamin konvertere i fjor høst var det i realiteten bare et tidsspørsmål før hans foreldre fulgte etter. At Ekmans konvertering vil skape reaksjoner i pinse/karismatiske miljøer er det lite tvil om da mange innenfor disse ennå vil mene at den katolske kirke er skjøgen, den store Babylon og mor til alle skjøgene på jorden. Uansett har Ekman tatt sitt valg og vi antar at dette vil vekke debatt og reaksjoner.