Ukraina: Parlamentet mottok et lovforslag som vil stemple Hviterussland som et “agressorland”

Ukraina gjør politiske forberedelser på å blande Hviterussland inn i krigen. Ukraina har til hensikt å anerkjenne Hviterussland som et “aggressorland” på lik linje med Russland, det tilsvarende lovforslaget er allerede sendt til Verkhovna Rada. Dette opplyses på nettstedet til det ukrainske parlamentet.

Registreringen av lovforslaget ble bekreftet av stedfortreder for Verkhovna Rada fra partiet “Voice” Yaroslav Yurchyshyn, som er en av forfatterne av lovforslaget. Ifølge ham vil en anerkjennelse av Hviterussland som et «aggressorland» gjøre det mulig å holde landet ansvarlig etter Ukrainas seier og riste av seg erstatninger fra det. I tillegg vil dette tillate innføring av sanksjoner mot Lukasjenka-regimet. Registrert sammen med kolleger fra Rada et utkast til resolusjon om anerkjennelse av Hviterussland som et aggressorland. Dette trinnet er nødvendig for å bringe det hviterussiske regimet til ansvar og de kommende erstatningene til Ukraina

Selve lovforslaget har en lang tittel: “Utkast til resolusjon om appellen fra Verkhovna Rada i Ukraina til FN, Europaparlamentet, PACE, NATOs parlamentariske forsamling, OSSEs parlamentariske forsamling, GUAMs parlamentariske forsamling, de nasjonale parlamentene i verdens stater om å anerkjenne republikken Hviterussland som en aggressorstat.”

Det er verdt å merke seg at Rada i fjor prøvde å anerkjenne Hviterussland som en “medangriper”, innføre sanksjoner mot den, og også frata ukrainsk statsborgerskap til personer med dobbelt statsborgerskap i Ukraina og Hviterussland. I Kiev ble det uttalt at Minsk er en medaggressor av Moskva, siden den tillot den russiske hæren inn på sitt territorium, hvorfra den utførte en “invasjon av Ukraina.”

Generelt forverret forholdet mellom Hviterussland og Ukraina seg tilbake i 2020, etter at Zelensky ignorerte Lukasjenkas invitasjon til forumet til regionene i de to landene.