Ukraina: Mann døde etter å ha grepet et kors fra en russisk ortodoks prest og kastet det i bakken

Volodymyr Natykach grep et kors fra en russisk-talende ortodoks prest, kastet korset i bakken og deretter falt han selv død om

I Lipovets, døde en mann brått under beslagleggelsen av en kirke tilhørende (UOC) den ukrainsk-ortodokse kirke underlagt patriarken i Moskva. Hendelsen fant sted i landsbyen Lipovets og mannen som døde var en supporter av OCU -den ortodokse kirke og het Volodymyr Natykach. Øyenvitner sa at Ivan Semtsov sammen med Vasyl Tyslenko, leder av landsbyen Lipovets, organiserte et kirkeraid, og brukte deres offisielle stillinger til dette formålet. Hensikten var å overta kirken som var underlagt patriarken i Moskva og få den under ukrainsk besittelse.

Det oppstod noen tumulter på kirkegården og en av mennene. Volodymyr Natykach snappet er kors fra en av prestene lojale til patriarken i Moskva. Han snappet korset ut av hendene på presten og kastet det i bakken. Etter å ha gjort dette følte han seg umiddelbart uvel og falt i bakken. Alle forsøk på å gjenopplive mannen mislykkes og han døde. Slik gjengis det hele litt forkortet fra nettsiden til UOC (kirken som er underlagt patriarken i Moskva. Dødsfallet til Volodymyr Natykach blir nok tolket forskjellig.