Ture Andersen: Konsekvensene av en atomkrig

Vi har tenkt å sette poteter denne våren også. Om det skulle komme radioaktivt nedfall før potet-kålet har kommet opp : Så dekker jeg åkeren med presenning. Da vil åkeren ikke bli forurenset. Etter 14 dager vil såkalt sekundær-stråling være sterkt redusert ( noen hevder at det bare vil være 3 % igjen) Jeg tror at Russland vil angripe USA med et voldsomt atomangrep. Kan hende sprenger russerne en eller flere Poseidon-torpedoer i Nordsjøen samtidig. Russerne vil ikke bruke luftsprengt A-våpen her i Europa : Da kan de selv bli rammet av radioaktivt nedfall. Det er nok storbyene i USA som er mest utsatt samt Pentagon. Russerne har nye atomdrevne ubåter som er stelth : De er uhyre vanskelig å oppdage. Disse ubåtene er utrustet med interkontinentale atom-missil . Således kan de oppholde seg nær USAs kyster – både mot Stillehavet og Atlanterhavet. Derved får ikke USA reaksjonstid nok til å avfyre sine atom-missil mot Russland – før de selv er rammet.

Setter poteter som vanlig

Konsekvensene av en stor atomkrig er enorme : Først et kraftig lysglimt , så en enorm varmestråling , så en uhyre kraftig vind ut fra 0-punktet for bomben. Videre en like kraftig vind i motsatt retning og så den radioaktive strålingen. Byer vil bli knust og brenne. Det virvles opp en røyksky som går opp i atmosfæren og vil dekke jorden med et mørkt teppe. Jorden blir nedkjølt som følge av manglende solskinn og avlingene blir sterkt redusert. Vi får da hungersnød : Nøyaktig som Yeshua kunne fortelle om de siste dager – før Han kommer igjen til jorden. Således vil det bli svære flyktningestrømmer mot områder der det finnes mat. Eksperter har regnet ut at jorden vil få et temperaturfall på kring sju grader. De kaller det en liten istid. Havner vil fryse til – noe som hindrer sjøtransporten.

Det er i dag ni atommakter på jorden. Ingen land har beredskap for å ta hånd om alle de skadde menneskene etter et A-angrep.

Vil president Putin gjennomføre et slikt atomangrep som skissert ovenfor ? Ja , jeg tror det. NATO med USA i spissen driver en såkalt proxy-krig mot Russland. De skaffer våpen og ukrainerne kjemper på slagmarken – altså en stedfortreder-krig. Nå er det snakk om at NATO også skal sende F-16 jagerfly til Ukraina og lære flygere opp til å håndtere disse drapsmaskinene. Videre hører vi stadig fra vestlige ledere at Putin må stilles for en internasjonal domstol og få sin straff. Dette får nok en tidligere KGB-offiser ( oberstløytnant ) til å se rødt. Han vil nok bruke atomvåpen før eller senere – tror jeg. Han lar seg aldri ta til fange og ført til HAAG-domstolen. Det smeller før eller siden – kan hende den kommende våren.

Skrevet av Ture Andersen og kopiert fra hans egen blogg: http://turestril.blogspot.com/

6 tanker om “Ture Andersen: Konsekvensene av en atomkrig

 1. «Mennesker spår og Gud rår» er ett gammelt ordtak, så vil framtiden vise hva som skjer. Godt mulig vurderingen til Ture slår til…

  • På militær-språket går mitt innlegg inn under begrepet ” Situasjonsbedømmelse “. Jeg tror at president Putin er Gog. Det er Gog som til slutt skal angripe Israel sammen med Tyrkia , Iran og Libya. Det betyr at disse fire land må være intakte militært sett for å kunne angripe Israel. Da må også Gog være i livet når det store panserslaget på Harmageddon-sletten finner sted. Videre må Israel være intakt siden dette landet strider mot Gog-hopen – men taper denne striden. Atomvåpen har heller ikke rammet Israel på dette tidspunkt : Ellers hadde ikke Gog gått inn med soldater i radioaktivt område.
   Lebesbymannen ” ser ” i 1907 at tsunamien som rammer Nordsjøbassenget skjer samtidig som amerikanske byer brenner opp. Derfor tror jeg at Russland angriper USA med atomvåpen og setter av en eller flere dommedags-torpedoer i Nordsjøen samtidig. Utenriksminister Lavrov uttalte for et par dager siden at andre land ALDRI vil kunne ødelegge flere russiske rørledninger. I klarspråk betyr det at ingen vestlige land vil være i stand til å gjennomføre slikt. Det betyr at Russland slår ut Vestens militære kapasiteter. Kan hende har Putin og hans stab allerede fastsatt D-dagen for dette atom-angrepet – samt klokken H. Det tar noe tid å planlegge for et slikt omfattende A-angrep mot Vesten.

  • USA har selvsagt tenkt de samme tankene som jeg har skildret ; Et overraskende atomangrep mot USA fra russerne. Derfor gikk USA ut sist uke og fortalte at et av deres såkalte store dommedagsfly nå var plassert på Island. Dette flyet er i stand til å ha samband med amerikanske atom- ubåter i neddykket tilstand. For å nå ned til slike ubåter må man ha sendere med meget lav frekvens og uhyre lang antenne. Vi vet at det blir strukket antenner over dalsøkk for å ha slikt samband. Men dette spesialflyet flyr over havflaten og således får samband direkte med ubåtene deres. Dette var et signal til russerne : Om dere utsletter amerikanske byer med A-våpen : Så vil disse ubåtene senere utslette Russland. Men russerne er i stand til å sende missil til Island og utslette dette flyet – samtidig som de angriper USA. I Kaliningrad finnes missil som når helt til Island.

 2. Det er ikke enkelt å omvende seg fra gammel og feilaktig militær opplæring i hvordan soldater skal overleve i en atomkrig. Alle vet at lys er elektromagnetisk stråling med hastighet på ca. 300 000 km/sek. Varmestråling er også elektromagnetisk stråling, og har derfor samme hastighet.

  Les her og lær om atomvåpen

  Lys- og varmestråling
  Når et atomvåpen eksploderer ses først et intenst lysglimt, som fra en gigantisk blits. Samtidig kommer en intens varmestråling som sprer seg med lysets hastighet ut fra bombens sentrum der temperaturen tilsvarer den på sola. Varmestrålingen avtar med avstanden, men smelter og antenner alt innenfor en viss radius. Varmen gir stråleforbrenning på ubeskyttet hud. Sammen med de omfattende brannene gir dette svært mange mennesker brannskader. Man har ingen mulighet til å søke ly fra varmestrålingen dersom man ikke er advart før bomben detoneres.

  https://laromatomvapen.no/hva-er-atomvapen/hva-skjer-nar-det-smeller/

  • Lysets hastighet er i underkant av 300.000 km / sek. Den samme hastighet har de elektromagnetiske bølgene.
   Du kjenner vel formelen : c = lambda x f
   Fra det kraftige lysglimtet kommer til første virkning kommer ( varmestråling ) går ca. ett sekund. Denne varmen er så intens at selv bildekk tar fyr. Alt som kaster skygge ; kan gi en smule vern – jamvel et tre. Jeg har tatt vare på det skriftlige materiale fra Krigsskolen vedr. atomkrig. Der ” hagler ” det med ulike formler.

Det er stengt for kommentarer.