Trosforkynner og teleevangelist Andrew Wommack til Filadelfia Kristiansand

Den falske læreren og trosforkynneren Andrew Wommack blir å høre i pinsemenigheten i Kristiansand. (Foto: You Tube)

Filadelfia Kristiansand slår et viktig slag for  trosforkynnelsen eller “Haginismen” når de tidlig i august inviterer til sommerkonferanse med  Andrew Wommack. Den type tro Wommack så altfor tydelig presenterer er den vi har hørt mange ganger tidligere av andre tros eller fremgangs-teologer som har besøkt Norge. Trosforkynnelse og trosbevegelsen har tidligere fått rikelig omtale i Søkelys og jeg ser få grunner til å gjenta den kritikk som er fremmet mot tankegodset i denne type religiøs tro. I likhet med andre mer tradisjonelle pinsevenner syntes jeg det er trist at Filadelfia Kristiansand og pastor Wiggo Skagestad ønsker å slå et slag for en slik omstridt religiøs strømning når de trommer sammen til sommerkonferanse fra 1-5 august 2018.

Filadelfias slott i Kristiansand. Foto: Google

Det er en stolt ledelse for Kristiansands religiøse storstue Q42 som nå åpner dørene for den omstridte amerikanske trosforkynneren. “Etter at Filadelfia menigheten bygde sitt religiøse palass har det interne fokus mer og mer blitt preget av tigging og penger og flere medlemmer sier til Søkelys at de føler på et ubehagelig giverpress i forsamlingen. At Filadelfia Kristiansand nå sørger for å fylle plattformen med amerikansk tros og velstandsteologi kommer derfor ikke som noen overraskelse. “Gjennom å importere falsk amerikansk lære som vektlegger “så inn i” ideologien, beveger Filadelfia Kristiansand seg bort fra klassisk pinsekristendom,” sier tidligere medlemmer av forsamlingen. Etter at Filadelfia Kristiansand kom under kontroll av dagens lederskap har mange av dem som holder fast på det gamle pinsebudskapet trukket seg fra menigheten.

Inviterer til sommerkonferanse

Filadelfia Kristiansand eller Q42 har under Pastor Wiggo Skagestad valgt en linje mange tradisjonelle pinsevenner er kritiske til. Når Skagestad nå har invitert Wommack  til talerstolen er det et teologisk signal som viser at forsamlingen skal være åpne for noe mange oppfatter som falsk lære med dype røtter i det okkulte “new thought” fra midten av 1800 tallet. Denne okkult-religiøse strømningen førte til religiøse retninger som “Kristen Vitenskap”, “Unity Church” og “Word Of Faith” som Andrew Wommack representerer. Den samme kritikk som har blitt rettet mot religiøse størrelser som Kenneth Hagin, Kenneth Copeland og Essek William Kenyon kan også rettes mot Wommack som sitter fast i den samme religiøse suppa. “Det er trist at Filadelfia Kristiansand åpner opp plattformen for vranglærere ala Andrew Wommack som blant annet fornekter Guds suverenitet og lærer opp sine tilhengere med tesen om at mennesket råder over sine egne omstendigheter. Denne tanken innebærer at Gud ikke er den suverene hersker som holder verden i sin allmektige hånd, og Gud blir i Wommacks forkynnelse redusert til å være et redskap vi kan anvende for å endre livets omstendigheter. Det er et svært “amerikanisert evangelium” Wommack presenterer, et evangelium som passer som hånd i hanske for den rike vestlige verden, men på gata i Calcutta eller blant millioner av fattige flyktninger vil hans budskap neppe få gjennomslag.

Hevder at mennesket skapte Satan

Andrew Wommacks forkynnelse er like lite spennende eller interessant som en boks brun lapskaus fra First Price og han er blant de falske profetene det går 54 av på dusinet.

Egentlig er ikke Andrew Wommack og hans forkynnelse mer interessant eller spesiell enn en boks brun lapskaus fra  First Price eller en porsjon med kjøttkaker fra Fjordland. Som de aller fleste andre tros og velstandsforkynnere er mannen opptatt av penger og materielle ting. Sentrum er ikke ordet om korset eller forkynnelse om synd og omvendelse og man hører fint lite om Jesu gjenkomst eller budskapet om at Gud en dag vil holde dom. I stedet for å forkynne hva som er bibelsk kristendom, bruker Wommack “klipp og lim metoden” for slik å snekre sammen et budskap som er tilpasset syndenaturen til rike nordmenn og amerikanere. Som veldig mange andre “tros-forkynnere” lærer Wommack tesen om at den troende har krav og rett på god helse, fremgang i livet eller helbredelse -og løsrevne bibelsitater (som er tatt ut av sin sammenheng) blir benyttet for å “kristeliggjøre” kjødelige lyster og menneskelig grådighet. Kristus kalte ikke mennesker til å “herske og regjere som konger i livet” slik Wommack og de andre velstandsforkynnerne hevder, men han kalte mennesker til omvendelse, etterfølgelse og disippelskap. Jesus sa: “Og han sa til alle: Vil nogen komme efter mig, da må han fornekte sig selv og hver dag ta sitt kors op og følge mig. (Luk 9,23) eller med litt andre ord: “..Og han kalte folket til sig tillikemed sine disipler og sa til dem: Den som vil følge efter mig, han må fornekte sig selv og ta sitt kors op og følge mig. (Mark 8,34) Jesus var heller ikke villig til å slå av på dette med å bære korset og etterfølgelse og skal vi tro Luk 14,27 er det enten eller. “Og den som ikke bærer sitt kors og følger efter mig, han kan ikke være min disippel.” På You Tube ligger en rekke videoer som viser noen av de læremessige avvik som blir presentert av Andrew Wommack og i denne videoen får vi en smakebit av noen av de heller tvilsomme tankene Wommack presenterer

Det er egentlig lite å rope hurra over når Andrew Wommack nå kommer til Kristiansand. Wommack er bare en av mange som presenterer et budskap vi har hørt altfor mange ganger tidligere og som litt for ofte har skapt splittelser i menigheter. Guds ønske for den kristne kirke er ikke at vi skal bli rike, pengesterke og søke innflytelse i verden, men Guds gode vilje for Sitt folk er at vi skal bli mer lik Jesus samt å søke å forteller mennesker at Kristus kom for å søke å frelse det fortapte. Opp gjennom de senere år har en rekke store navn blitt importert hit fra Amerika, men hva sitter vi igjen med? De kom, de var og de dro  -og vekkelsen som Norge sårt trenger har uteblitt. Det jeg tror Norge og den kristne kirke trenger først og fremst er det budskapet Donnie Swaggart proklamerer i videoen under.

https://www.youtube.com/watch?v=noIe-uDwsYY&ab_channel=CelioAbatti

 

 

 

 

 

 

6 tanker om “Trosforkynner og teleevangelist Andrew Wommack til Filadelfia Kristiansand

 1. “Andrew Wommacks forkynnelse er like lite spennende eller interessant som en boks brun lapskaus fra First Price og han er blant de falske profetene det går 54 av på dusinet.”
  En MEGET god beskrivelse, som jeg stiller meg 100 % bak.

  6
  7
  • Skagestad, håper du sjekker dette grundig. WWJD? Har alltid tenkt at du er en vettug kar. Dette kommer kanskje på Visjon Norge?
   Tror faktisk tiden er kommet der noen få i alle menighetene må våge å si tydelig ifra.
   Dette kan ikke gå lenger. Tror det blir splittelser i menigheter snart. (Mens i noen menigheter vil alle velge å være fortsatt enige og blinde)

   2
   3
 2. Det er feil å si at Wommack er spesielt opptatt av penger. Han lever svært nøkternt, og man hører ham svært sjelden be om penger. Hvorfor spres slike løgner, søkelys?

  4
  1
 3. Hvis Gud holder verden i sin allmektige hånd = ingenting skjer utenfor Guds vilje og kontroll = alt og alle er underlagt Guds vilje = verden, folk, Andrew Wommack, Søkelys, er underlagt Guds vilje = jeg skriver denne kommentaren : det er Guds vilje = jeg leser søkelys artikkel : det er Guds vilje = jeg velger å høre eller ikke høre på Andrew Wommack : det er Guds vilje = Jeg tar feil : det er Guds vilje : Jeg tar ikke feil : det er Guds vilje = etc. = etc.

  • Du drar dette svært langt. Alt som skjer er innenfor Guds kontroll og allvitenhet og hensikt.
   Dette går på Guds suverenitet og allvitenhet.
   Guds allvitenhet er et begrep som er vanskelig å fatte for våre små hjerner.

Det er stengt for kommentarer.