Callum is back, hevder igjen at bibelen er dyrets merke

Callum Geier vender tilbake til ideen om at Bibelen er dyrets merke

bible-rip-dancingCallum Geier fra Australia som var ett av “Bible is the mark of the beast” kultens mest aktive medlemmer har igjen funnet tilbake til sin aller største og viktigste sannhet. Nemlig at Bibelen, Guds skrevne ord er dyrets merke, omtalt i Johannes Åpenbaring. Geier som i den senere tid har latet som om han var en bibelsk kristen som endog advarte mot “Bible Is the Mark Of The Beast kulten” er back in business og bibelen har igjen inntatt rollen som “dyrets merke” i Callum Geiers verden.

Etter å ha blitt neglisjert og oversett av både Harland Hoy og Chase Jester forlot en skuffet Callum Geier den kontroversielle sekten som hevder at bibelen er dyrets merke, og en kort stund latet han som om han hadde samme synspunkt som bibeltroende kristne. Imdlertid har Callum eller Cowl Geier som han også har kalt seg nå omdøpt sitt You Tube brukernavn tilcallum-biblemark Holyghost Quaker og han igjen inntatt rollen som en formidler av ideen om at Bibelen er dyrets merke. “Sett på bakgrunn av at Callum mange ganger har foretatt slike hamskifter, er jeg ikke overrasket over at Geier har vendt tilbake til sin bibelfiendtlige tese om at Bibelen er dyrets merke,” sier en som har fulgt Geiers virksomhet siden 2012. “I løpet av de siste dagene har vi sett flere og flere tegn på at Callum Geier var i ferd med å vende tilbake til Harland Hoy og Chase Jesters forskrudde ide om at bibelen skal være Antikrists merke. Tidlig mandag publiserte Callum eller “Holyghost Quaker” som han kaller seg en video hvor hans bibelfiendtlige grunnholdning manifisterer seg igjen. “Jeg vil si at denne tingen ( Geier løfter opp en King James Bibel) Jeg skal ikke ødelegge den, sier Callum i det han holder oppe Bibelen, – denne boka har erstattet Den Hellige Ånd,” og er ikke Guds Ord,” forklarer Callum som noe senere fant ut at han ville tone flagg med en ny video med tittelen “Bible is the mark of the beast”. Geiers siste video kom opp mandag kveld, men ble så tatt ned igjen for å komme opp i en ny versjon tirsdag. Også denne videoen ble tatt ned, men mandagens avsløring kan ses her

https://www.youtube.com/watch?v=Q3cMzaKF1WQ&list=UUFmZ98jRi_fK0-oOQjYC5yw

Den kontroversielle kulten til Harland Hoy og Chase Jester som lærer at Bibelen er dyrets
merke har kanskje fått tilbake et av sine mest aktive medlemmer. Callum /Cowl Geier som nå kaller seg “Holyghost Quaker” hadde først vendt seg bort fra ideen om at Bibele skulle være dyrets merke. Imidlertid er Callum nå tilbake til utgangspunktet og promoterer igjen de forskrudde ideene til Harland Hoy og Chase Jester. “Selv om Callum tok seg en pause fra ideen og søkte kontakt med troende som ikke promoterte BIMOB kultens ideer, var det bare spørsmål om tid før Geier avdekket sitt sanne jeg,” sier vår kilde som har fulgt Geiers virksomhet. Callum har aldri helt forlatt tanken om at Bibelen er uviktig for kristen tro, og i sin nest siste video avviser Geier at Bibelen er Guds ord. “Jeg vil si at denne tingen (en King James Bibel) -Jeg skal ikke ødelegge den, sier Callum, -men bibelen har erstattet Den Hellige Ånd,” -og Bibelen er ikke Guds ord,” kunne Callum fortelle og noe senere kunne Geier igjen fortelle sine seere hva bibelen egentlig er, nemlig dyrets merke. Geier har i mer eller mindre grad promotert denne ideen helt siden november 2012 da Geier gav seg ut for å være den nytestamentlige forskeren og historikeren Michael Licona.

Avviser at Bibelen er Guds Ord 

Callum Geier som ikke lenger promoterer ideen om at Bibelen er dyrets merke har i stedet lagt seg på en religiøs linje som toner ned bibelens funksjon og plass i den troendes liv. I stedet for å proklamere budskapet fra Johannes 1,12 som sier “I begynnelsen var Ordet, callum-geierog Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud” har Callum Geier, Robert Lyte og You Tube profiler som “Finalcall007 og “Warning the peopel” endt opp med at det var Ånden som var i begynnelsen og ikke Ordet slik bibelen selv hevder. “Når Johannes 1,12 sier at “I begynnelsen var ordet (gresk Logos) er dette i følge Callum og hans likesinnede oversatt feil.  Det greske ordet som er oversatt med “Ordet” i våre oversettelser er ordet Logos som i samtlige bibeloversettelser er oversatt med Ordet. “Geier som nå hevder seg å være en “Hellig-ånds predikant” er nå nesten der at han river bibler,” sier en kilde som har fulgt Geiers virksomhet.

Utgav seg for å være anerkjent nytestamentlig forsker og historiker

Callum eller Cowl Geier som også opererer bak den anonyme You Tube profilen “Sich Wayer” forhistorie begynner ikke hos Harland Hoy og Bibel is the mark of the beast kulten. I november 2012 kunne den kjente nytestamentlige forskeren og historikeren Michael Licona fortelle at Callum Geier stjal hans identitet på Facebook og gikk inn å endret opplysningene om Licona på Wikipedia. I tillegg forsøkte Geier å få til en pengeinnsamling til seg selv i Liconas navn. Mer om Callum Geiers forsøk på å stjele Liconas facebook-identitet kan du sjekke ut her.

River i stykker bibelen i ånden

Tradisjonell kristen teologi har alltid holdt fast på at Bibelen er kristentroens høyeste autoritet og det viktigste grunnlaget for tro å lære. Alle doktriner eller kirkelige tradisjoner må være bygd på Guds ord fordi Bibelen er den høyeste autoritet for liv å lære. Apostelen Paulus understreket Guds Ords betydning gjennom ordene: “Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, 2 Tim robert-lyte3,16. Både figurer som Callum Geier, Robert Lyte, FinalCall og Warning The Peopel har det til felles at de selv nedgraderer Bibelen til en bok som kun inneholder biter av Guds Ord. I følge læren til den religiøse figuren Robert Lyte skal kristne ikke etterfølge de gammeltestamentlige eksempler eller nytestamentlige brev. På direkte spørsmål om hvorvidt kristne skal etterfølge hele Guds Ord slik Paulus skriver i 2.Tim. 3,16 svarer Robert Lyte slik: “Nei, bare følg Jesus og hva han viser deg.”  (Fra denne YT videoen) I følge Robert Lyte er de aller fleste mennesker, kristne inkludert demonbesatte og på vei til helvete. Robert Lytes hovedproblem er ikke bare at han nedgraderer Bibelens betydning, men hans vei til frelse går gjennom menneskelige prestasjoner, hos ham fremstilt som lydighet.

Warning the peopel og finalcall007 

Disse to religiøse figurer som begge har relativt mange abonnenter, henholdsvis 4500 og 8400 (finalcall007) gjør i likhet med Callum Geier og Robert Lyte den feil at de nedgraderer final-callBibelen til noe mindreverdig og at det virkelige Guds Ord er det Ånden åpenbarer for deg i din egen tanke. Derfor kan også menn som Finalcall007 og Warning the peopel glatt fastslå at “de aller fleste bibeltroende kristne vil ende i helvete” og likeens oppfordre” Ikke følg bibelen, men Jesus”. Man har med andre ord oppkonstruert et skille mellom Bibelen som er Guds sanne ord og “åndevesenet” Jesus Kristus som de hevder taler direkte til dem. Figuren “Warning The Peopel” oppfordrer folk direkte til å lytte til Jesus utenom Bibelen og åpner dermed opp for villfarelser av uante dimensjoner. Dent evangelium og den Jesus “Warning the peopel” presenterer er slett ikke bibelens Jesus, men er tvert i mot det Paulus i Galaterbrevet 1,6-9 omtaler som et annet evangelium…”skjønt der ikke er noget annet; det er bare nogen som forvirrer eder og vil forvrenge Kristi evangelium.”  I følge Warning the peopel er “det en Satans løgn at bibelen er Guds Ord”, og selv om personen bak videoen ikke ønsker å assosieres med “Bible is the mark of the beast kulten” er det likevel ikke tvil om det nære teologiske slektskapet mellom det Warning The Peopel figuren bringer til torgs og det Harland Hoy lærer i forkant av sine “bibelrivnings-seanser”. I følge “Warning the peopel” som ikke er noe annet enn en falsk lærer er ideen om at tingene skal være i overensstemmelse med bibelen en forførelse

Deception of: IT MUST ALIGN BIBLICALLY

Det tankegodset disse You Tube lærerne formidler er ikke bibelsk kristendom men et evangelium som svekker tilliten til kristentroens fundament og utgangspunkt som er den hellige skrift. Mens Harland Hoy og Chase Jester ved sine bibel rip seanser åpenbart motarbeider Guds Ord og alt den kristne kirke tradisjonelt har stått for i snart 2000 år er den tesen som formidles av Callum Geier, Robert Lyte, Finalcall007 og Warning the peopel minst like ødeleggende og ubibelsk som ideene til Harland Hoy og Chase Jester som oppfordrer “åndsfylte” kristne til å rive i stykker bibelen. En annen fellesnevner mellom BIMOB kultens tilhengere og dem som er besmittet av denne falske lære er at de seg i mellom bruker termen “May Jesus bless you” når de avslutter sine meldinger eller debatter. Videre anvender de heller ikke Bibelens Ord som er Guds ord i sin argumentasjon for sin falske lære. Den autoritet de påroper seg er at “Jesus talte til meg direkte, og dermed er deres argumenter eller påstander de på Jesus vegne fremsetter, i utgangspunktet uangripelige selv om de motsier Bibelens ord. Dette er ekstremt farlig VRANGLÆRE da det ikke eksisterer en eneste objektiv kilde som kan bekrefte deres utsagn. Dermed er også mottagerne av de falske religiøse forestillingene prisgitt Callum Geier eller de andres påstander at Gud har talt til dem. Slikt kan ikke lede til noe annet enn forførelse og falsk lære.

“Dette ser ut til å være et identifikasjonstegn på dem som er besmittet av denne ubibelske lære og vi ser det igjen og igjen,” sier James Peter og legger til: “Brother this mans is in full blown heresy and I seen it coming him and his fellow friends and all the people they talk to.” Når bibeltroende kristne reagerer på hva Robert Lyte, Chad Hunt som er mannen bak profilen “Warning the Peopel” og de andre tilhengerne av disse tankene forkynner, er det meget god grunn fordi disse religiøse individene regelrett forfører sine tilhengere og abonnenter med et annet og ubibelsk evangelium. “That’s some crazy stuff you are preaching there! The Bible is the Word of God. Without it, everyone is left to their own subjective ideas about what God is, and no two people would ever agree. The only way you know anything at all about Jesus is from the Bible. Without relying on the Bible alone as your source of information, you will end up in some really goofy heresies. After watching this, I can no longer remain a subscriber to your channel. I hope some day you find the truth about God’s Word.” Almo Buck