Troende mann arrestert og slått for å ha bedt høylytt med åpent vindu i strid med forskriftene i landsbyen

En yngre pakistansk mann ble tidligere i desember pågrepet av politiet fordi han ba høylytt med vinduene oppe til Gud tre ganger daglig. Mannen som nektet å følge øvrighetens regler som ikke aksepterer bønn til andre guder enn Allah, brøt dermed loven og risikerer fengsel for lovbruddet. “Vår nabo kunne ha unngått både arrestasjon og mishandling hadde han vært fulgt myndighetenes  lover og valgt å be i stillhet bak lukkede vinduer;” sier en av naboene som ikke har medfølelse med mannen som ble pågrepet av sivilt politi etter at noen av naboene hadde angitt mannen

“Dette er hans egen skyld, han kjente til at det ikke er tillatt med offentlig bønn til andre enn Allah og kunne ha valgt å lukke vinduer og dører og bedt i stillhet. I stedet valgte den unge mannen og åpent demonstrere sin uenighet med de retningslinjer som foreligger ved å åpne vinduene og be høylytt. “Det er ikke noen menneskerett å be med åpne vinduer, og mannen hadde spart seg mye ubehageligheter dersom han hadde underkastet seg de rådende islamske lovene. I følge islamsk lovgivning er det ikke tillatt å be til avguder i offentlighet og det var helt unødvendig å vise slik form for opprør. “I følge Romerbrevet 13 skal kristne lyde øvrigheten og mannen hadde spart seg selv og andre for mye trøbbel med å etterfølge foreskrevne regler,” sier en av dem som har kommentert historien på Facebooksiden til Augustine Omoregie.

 

Facebook Comments

17 tanker om “Troende mann arrestert og slått for å ha bedt høylytt med åpent vindu i strid med forskriftene i landsbyen

 1. Her ser vi hvordan kompromiss-kristne som Erlend, Birgir og Observatøren fullstendig neglisjerer grunnleggende friheter til å dyrke Gud og tilbe Herren. Denne mannen gjorde faktisk her hva Guds vilje er og fulgte sin samvittighet.
  Det er fullstendig forkastelig å misbruke Paulus ord om lydighet mot øvrigheten slik.
  En muslimsk øvrighet er ikke innsatt av Gud, og er følgelig en øvrighet som er og opererer i strid med Guds befalinger å vilje.
  Det er ytterst sørgelig at enkeltes åndelige vekst er på babynivå fremdeles.
  Gud har kalt sin menighet til å gjøre opprør mot all ugudelighet, og denne mannens opprør er hundre prosent i tråd med Guds ord.
  Virker som om mange har glemt at Jesus var en opprører i sin tid. Han gjorde opprør mot bestående normer og regler og refset øvrigheten. Det samme gjorde døperen Johannes og ble et hode kortere.
  Helt utrolig hva enkelte i politisk og religiøs korrekthet klarer å lire av seg av religiøs selvgodhet.

  2
  1
  • Som den løgner du er, kaster du ut en påstand mot meg som ikke har hold i virkeligheten. ALDRI i livet har kan du BEVISE den påstanden. Men nå lever jo du også i den gamle pakt. Uten FRIHRT i Kristus. Du er mer å ligne med fariseerne og de skriftlærde som ikke ville akseptere at det finnes frelse i Jesus Kristus. Ikke tror du på bønn og faste heller. Det har du gitt ganske så klart uttrykk for flere ganger.
   Men å lese Bibelen dithen at man skal forbanne myndighetene, DET tror du på?

  • Birgir
   Du syntes å mene dette: at vi er PÅLAGT, i Bibelen, å innordne oss vores myndigheter I ALLE TING
   Dette kan ikke bety noe annet enn at mannen i historien brøt med ditt prinsipp. Han fulgte ikke myndighetene i alle ting med å be med åpne vinduer tre ganger daglig siden dette var i strid med myndighetene og sorterer under “ALLE TING”
   For meg virker ditt synspunkt svært lite gjennomtenkt og dersom dine synspunkter hadde vært rådende, hadde faktisk organisasjoner som åpne dører og Stefanusalliansen som hjelper forfulgte kristne, medvirket til å stimulere frem ulydighet mot øvrigheten i land som er under tøffere fysisk forfølgelse enn her i Norge.
   Jeg er faktisk ganske forbauset over hvordan du slår om deg med harde dommer mot andre som har en annen kristen overbevisning enn den du har.

   2
   1
  • Du babler om det samme om og om igjen. Hadde du lest bibelen, hadde du sett at det er ikke MITT synspunkt, eller JEG som MENER det. GUDS ORD SIER DET. Og DET er forskjellen. Så kan du motsie Gud så mye du vil. Du vil ALLTID tape imot Guds Ord. ALLTID. Gi slipp på den gamle pakt, som jo henger så fast ved deg. Det jeg har skrevet imot deg og andre handler IKKE om forfølgelse. Det handler om den forferdelige måten dere omtaler myndighetene vores. Husk det. Og en ting til. Det er IKKE pålagt å ta vaksinen. FORELØPIG. Men bare vent. Kommer det til å bli innført tvangsvaksinering, blir nok du den første som gir etter. Det bor nok en Peter i deg og de som så bastant sier dere IKKE skal ta vaksinen. Med en gang det kommer til motstand, halser dere om.

  • Er skremt over hva det er blitt med Birgir Hermansen. Du setter deg som overdommer over andre kristne på basis av et bibelord tatt ut av den helhetlige bibelske konteksten. Du har i din skrivemåte lagt deg på samme nivå som Bernt, Birger Nilsen og andre ugudelige spottere.
   Du skriver; Og en ting til. Det er IKKE pålagt å ta vaksinen. FORELØPIG. Men bare vent. Kommer det til å bli innført tvangsvaksinering, blir nok du den første som gir etter. Det bor nok en Peter i deg og de som så bastant sier dere IKKE skal ta vaksinen

   Den tonen har vi sett tidligere, fra Birger Nilsen og Bernt. Du går fiendens ærend og bør omvende deg. Dette er fullstendig feil ånd.

  • Det var en tid, Fri pinsevenn, hvor jeg virkelig frydet meg over å lese det du kom med. Nå bare gremmes jeg.

  • Vi kan ikke annet enn å forakte onde myndigheter som misbruker et influensavirus for å stenge ned kirker og bønn.
   Erna Solberg og regjeringen er en del av de myndigheter som fremmer den antikristelige agenda.
   De er ugudelige, fremmer synd, står i mot Gud og hans Ord og hater Kristus. De bruker et relativt ufarlig virus som et verktøy for å fremme Antikrist rike.
   Vi må i Jesu Kristi navn gå i mot disse onde maktene i bønn for vi vet at denne verdens myndigheter fremmer satans agenda.
   Paulus beskriver ikke at kristne skal stille seg ydmykt og blindt følge disse onde makter. Vi er i kamp med disse:
   Ef 6,12 for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrummet.
   Vår regjering eller myndighetene er av Paulus beskrevet som “verdens herrer i dette mørke” som igjen er en manifestasjon av ondskapens åndehær i himmelrummet.
   Hadde dette vært gode myndigheter som fremmer det gode, hadde Guds folk selvfølgelig stått støttene til dem. Men dette er onde mennesker som misbruker sitt mandat -og disse har vi som Paulus beskriver som “en kamp i mot”-
   Ikke en kamp for, men i mot.
   På samme måte som Corrie ten Boom trosset de nazistiske myndigheter og var ulydig mot dem fordi disse drepte jøder, skal vi trosse og motstå myndighetene som dreper barn i mors liv.
   Erna og den gjengen som styrer er nå personlig ansvarlig for mer enn 13 000 årlige fosterdrap, -og vi skal selvfølgelig ikke nedbe Guds velsignelse og beskyttelse over disse onde myndighetene.

 2. Dette er mannens egen skyld. Man ligger som man reder. Denne mannen var ulydig mot øvrighetsprinsippet i Romerbrevet 13.
  Det er ingen kristen rettighet å be høylytt og jeg har ikke vondt av ham.
  Han burde ha bedt i stillhet og latt være å demonstrere ulydighet mot øvrigheten som er innsatt av Gud. En sann kristen plikter alltid å følge myndighetenes lover og regler. Gjør man ikke det har man synd av det.

  • Som sagt tidligere til bla Birgir Hermansen, med folk som deg Erlend Isaksen, Birgir Hermansen og Bernt så er det ikke vanskelig å forstå hvordan Hitler og Nazistene fikk en lett jobb i Tyskland.

   4
   1
  • På grunn av manglende argumenter, tyr Ryne Lye til ynkeligheter. Men, det er jo nettopp slik han er. YNKELIG. For hadde Rune Lye FORSTÅTT hva som forårsaket naziregimet i Tyskland for snart 100 år siden, hadde han gravet seg ned i SKAM.
   Rune går ikke av veien for å avfeie Guds Ord. Han minner meg om en viss bussjåfør og blogger.

  • Jeg er enig med kommentarene om at personen i denne saken har overtrådt Guds ordning om å underordne seg og lyde øvrighetens regler. Dersom alle skulle gjøre som de selv vil når det gjelder lover, så hadde det blitt anarki overalt.
   Birgir Hermansen skriver i en annen kommentar dette: “Du fornekter det faktum at vi er PÅLAGT, i Bibelen, å innordne oss vores myndigheter I ALLE TING.”
   Her er Birgir på rett spor. I denne saken skulle mannen ha vært lydig mot øvrighetens krav og unnlatt å be i strid med forskriftene om offentlig bønn. Guds ord snakker om lønnkammeret og Paulus er helt tydelig på at vi er Pålagt å innordne oss myndighetene i alle ting.
   Derfor gjorde denne mannen urett når han åpnet vinduet og ba høylytt for å demonstrere at han ikke liker eller godtar den øvrighet Gud har innsatt i Pakistan

  • Jeg kommer til å nekte og ta vaksinen., du Birgir gjør det ikke , det er helt opp til deg .
   Dem som nekter å ta vaksinen er ulydige mot myndighetene.
   De som nektet og angi jøder til myndighetene var ulydige mot myndighetene .
   Det er en tid for alt Birgir ! så er det å kjenne tidene .
   Kommer du til å ta dyrets merke når myndighetene sier du må ta det Birgir ? eller vil du være ulydige mot myndighetene?

   3
   1
  • Rune Lye
   Myndighetene anbefaler alle å ta vaksinene når de kommer.
   Det vil bli flere runder med vaksine, da ingen helt vet hvor lenge vaksinene beskytter mot Covid-19.
   Myndigheter og media vil fortelle at det er egostisk og ukjærlig mot andre mennesker å ikke ta vaksinene.
   “Tenk på dine nærmeste, tenk på bestemor og tenk på barna og dine medmennesker. Ved å ikke ta vaksinen risikerer du å smitte andre, -og derfor er du en egoist, et selvopptatt monster” er glosene vaksinemotstandere bør forberede seg på å møte fremover.

   Sosialt press +++ sosial tvang for å unngå å bli hetset er nesten like effektivt som påbud.
   De som tar dyrets merke når det introduseres, gjør det fordi de ikke har åpenbaring eller nekter å høre på andre.
   Mange kristne har foreldede forestillinger om hvordan endetiden blir. De forventer å bli bortrykket før dette kommer.
   Jeg tror det er en farlig tanke og villfarelse som gjør at folk ikke skjønner at de er utsatt for en forførelse. Jesus advarte folk mot å la seg forføre. “La ingen lure dere eller forføre dere på noen måte. For først må frafallet komme (som har pågått en stund nå) og deretter skal syndens menneske (antikrist) åpenbares eller avdekkes.
   Mange vil hylle dette syndens menneske, den lovløse fordi han er en samlende figur. Han vil fremme ideer folk flest ikke har problemer med å slutte seg til. Han vil være akkurat motsatt av Donald Trump.
   En samlet presse vil hylle ham, og han vil ta i bruk eksisterende teknologier og kontroll for å innføre sin vilje,
   Han vil lykkes med halvparten av kristenheten, men den som har olje på sine lamper, vil ha lys til å se hvem han er, og vil holde seg rede selv gjennom den mørke natt.
   La oss be for dem som mangler lys over tiden, slik at de ikke blir liggende etter på veien hjem til Jesus..

   2
   2
  • For ordens skyld, Rune Lye. Jeg har ingen plass, hverken på Søkelys eller andre forum, sagt noe om vaksinen. Hverken FOR eller IMOT. Jeg har ene og alene refset til det dere skriver imot myndighetene. Den nedlatende og stygge måten dere omtaler myndighetene, fordi de innfører restriksjoner for å holde koronaviruset under en viss kontroll. DERFOR, og KUN derfor har jeg kommet kommet med mine innspill. Og for DET trekker du inn naziregimet i Tyskland. Enda du ikke har peiling på som var foranledningen, og hva som var GRUNNEN til at naziregimet OPPSTOD. Men det selvfølgelig på grunn av manglende argumenter du tyr til slikt. Så igjen Rune Lye. Gå du inn i bønn og faste. Først og fremst for din egen del. SÅ for myndighetene som du jo HATER så høyt. Da vil det skje STORE TING. Ikke minst hos deg selv. Men utifra det jeg har kunnet lese mellom linjene i mange av kommentarene dine, så tror du ikke på bønn og faste. Og flere med deg.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *