Tre doser vaksine til tross -ny smitterekort i Israel lørdag med over 12000 nye smittede

Den 23 september 2020 satt Israel sin første smitterekord før vaksinen kom på banen. På den datoen ble det registrert 11316 nye smittetilfeller på en dag. En ny smittetopp med mer enn 10 000 nye smittede pr dag kom den 20 januar 2021 mens Israel var i full gang med dose 1. Noen måneder senere var smittetallene under 200 daglig, og man lovpriste vaksinen siden store deler av befolkningen hadde fått sine to doser med vaksinen. Men allerede i juli begynte de daglige smittetall å øke, og vaksine til tross, stadig flere israelere ble smittet.  Som et svar på den siste smittebølgen tilbød Israel en tredje dose med “vaksinen” som ikke ser ut til å bremse smitteøkningen. Lørdag 28 september 2021 kunne Israel konstatere en ny smitterekord, med 12073 nye smittetilfeller.

Israels drøm om å bli det første landet som ville oppnå gruppeimmunitet er ettertrykkelig knust. Mens det i fjor bare var uvaksinerte som ble smittet, viser tallmateriale nå at både dobbelt beskyttede og trippelbeskyttede blir smittet, syke og dør. Bare i løpet av de siste få dager har 126 israelere dødd av eller med Corona. Pr i dag er et stort antall fullvaksinerte syke og tilstanden på 726 av dem skal være alvorlig. Israelske myndigheters eneste svar på smitteveksten syntes å være å gi påfyll av “vaksine” til alle over 12 år. Med andre ord fortsetter israelske myndigheter å sprøyte folk full av gift. Mange hadde trodd av Corona-vaksinen skulle være veien ut av pandemien og at det hele skulle være over nå. Men pandemien fortsetter med fornyet styrke, med eller uten vaksine. Hovedårsaken til veksten i smitten er at fullvaksinerte mennesker går rundt med nese og svelg full av Corona og sprer om seg med smitte. Gårsdagens smitterekord i Israel viser med all tydelighet av vaksinene ikke har hatt den forventede effekt. Derfor pøser man nå på med tredje dose og har også planer om en fjerde, femte, sjette og sjuende dose. De kortsiktige konsekvensene av vaksineringen ser vi i form av rapporterte bivirkninger og dødsfall -og den langsiktige virkningen av å ta disse dosene vet vi lite om. Enkelte vaksineeksperter, deriblant Geert Vanden Bossche har advart om at vaksineprogrammet på sikt vil føre til massedød blant vaksinerte, fortsetter myndigheter blindt og følge vaksinesporet som den eneste vei til frelse fra pandemien.

En lengre utgave av Geert Vanden Bossche advarsel mot Coronavaksinene og massevaksineringen som pågår

Facebook Comments

11 tanker om “Tre doser vaksine til tross -ny smitterekort i Israel lørdag med over 12000 nye smittede

  • Sanne kristne spiser ikke folk.

   Hverken blodreminisenser eller rester av andre humane reminisenser.

   1
   1
  • Til Rune Lye:
   I motsetning til deg skal jeg komme med svar på en utfordring.
   Jeg tror, som jeg har nevnt tidligere, ikke at alle påstandene til Geert Vanden Bossche er riktige. Det er på grunn av at han motsies av omtrent alle fagfolk i hele verden. Jeg skal samtidig innrømme at selv om han er en ensom stemme i et stort fagmiljø, så er det jo en mulighet for at han kan ha noe rett i det han påstår.
   For mitt ikke-faglige øre høres han fornuftig ut, men når man leser andre fagfolks vurdering av Geert Vanden Bossches påstander tyder det på at de logiske slutningene ikke er så enkle som han fremstiller det.

   Video 1:
   Jeg støtter selvfølgelig Geert Vanden Bossches oppfordring om en åpen vitenskaplig høring og utredning der også han får delta.

   Video 2:
   Her valgte jeg bort denne videoen, og gikk heller til “råvideoen” som brukes i filmen (Deep Dive Q&A – Mass Vaccination in a Pandemic with Geert Vanden Bossche and Dr Philip McMillan)

   Geert Vanden Bossches poeng, slik jeg tolker det, er at så lenge vi utsetter immunsystemet i en stor del av befolkningen for et samtidig og kraftig stress vil virus som “unnslipper” bygge seg sterkere. Bossche er positiv til vaksiner, i motsetning til mange her på Søkelys, men er redd for at vaksinene som er i bruk vil føre til at vi får mer motstandsdykte mutanter. Han sier også at å avslutte vaksinering ikke er løsningen, men at vi ikke kan massevaksinere på samme måte som i dag.
   Han velger å ikke svare på hvilke råd han vil gi til de som er urolige og i tvil, men kommer med ideer og tanker om hvordan fagmiljøene burde jobbe videre.

   Jeg har klippet ut utsagnene, men du må gjerne høre hele argumentrekken hans dersom du mener noe i mine sitater ikke er riktig eller feil på grunn av at de er tatt ut av kontekst:.
   08:04: “We must intervene….” (11:28:) “if you have a massive vaccination campaign…the infection rates, mortality and diseas rates will go down…” (11:50:) “but we’ll need to get rid of the virus”. (12:05:) “variants will establish themselves, and will give rise to a steep line in diseas rates” (26:50) “I fully agree that [after a mass vaccination] the shedding is dimished, but it can still replicate to a substantial degree” (28:25) “of course, if we could immunize 95% of the population in a lets say a day or so, we may have a soulution that could work”
   (29:30:) “..there is confusion. When I am saying more infectious, it does not necessarily mean it is more deadly” (30:00) “..will spread much faster, and take less time to reach a high degreee of viral spread” (42:31:) “..we cannot stop vaccinating. It will be a part of the solution, but not the resolution.”
   (45:13:) “I am not saying it is all true what I am saying, bit iut is an idea ” (om forslag til tiltak)
   (50:40:) “using the oral live attenuated vaccine …live vaccines are very powerful” (om å muligens heller bruke ne aktiv vaksine)

  • Ok , og likevel anbefaler du å ta vaksinen ?

   Dette er ikke noen hvem som helst som utaler seg og han er ikke alene .
   Vaksinen er nød godkjent , eksperimentell og de som har utviklet den , produserer og selger den , er fritatt ett hvert krav og straffe ansvar .

   Likefult velger du Qanon og forsvare og anbefale vaksinen , det er ett stort ansvar du påtar deg , ikke merkelig at du ikke vil stå frem med din identitet

  • Til Rune:

   alle beslutninger i livet er en avveining av for og i mot.
   Mine vurderinger av vaksinene gjør at jeg havner på for vaksine. Andre må gjøre sine egne vurderinger. Det har jeg hele tiden hevdet.

   Det jeg reagerer på er ensidighet, skremselspropaganda, halvsannheter og direkte løgn. Da velger jeg å presentere informasjon med motsatt vinkling. For å kunne ta et informert valg må man kjenne til begge sider.
   Og til det kjedsommelige har jeg sagt at ingen skal ta mine påstander som sannhet. Alle skal sjekke selv og også utfordre mine “sannheter”. Dersom andre kommer til at de er usikre eller at risikoen med en vaksine for dem ikke oppveier fordelene, skal vi akseptere det. Vaksine skal være frivillig, men beslutningen skal være basert på saklig informasjon.

   PS! jeg venter på FN-rapporten

  • JV. Men Birgir Hermansen gjør det. Både
   blodreminisenser eller rester av andre humane reminisenser er ikke noe Birgir Hermansen har motforestillinger mot å fylle kroppen med.

   5
   3
  • Jeg har flere ganger lest hva Randi sier om vaksinen, og hvilken virkning vaksinen har på mennesker. Nøyaktig slik hun sier vaksinen virker på mennesker, slik oppfører hun seg. Guds ord er for Randi fullstendig uviktig, på samme måte som ordet er uviktig for djevelen. Det har hun gitt uttrykk for MANGE ganger.

  • Til Rune Lye

   Det er vel lenge siden du konkluderte med, og jeg aksepterte, at jeg var en kverulant.
   Det jeg legger merke til av deg og meg, er at det kun er jeg som svarer utfyllende. Du stiller “lure” spørsmål, men når jeg svarer kontrer du bare med enstavelser. Det er ikke spesielt voksent.
   Du har enda til gode å påpeke en eneste feil i mine påstander.

  • Mye du legger merke til Qanon , det at jeg svarer deg kort og konsist er fordi sannheten forandre seg ikke

  • Sannheten endrer seg ikke. Det er vi enige om.
   Og siden du du ikke klarer å finne en eneste feil i mine argumenter så må jo det være en bekreftelse på at vi er ganske enige.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *