Tony Miano omtaler Bethel Church i Redding som en “tegn og under” kult

Utdyper hvorfor Bethel Church og den ny-apostoliske reformasjonen er en destruktiv kult

IMI kirken’s samarbeid med den ny religiøse kulten Bethel Church og pastor Bill Johnson som er en del av den kontroversielle Ny-apostoliske reformasjonen har brakt skadelig vranglære inn i Jesu Kristi kirke. Den omstridte bevegelsen som opererer med sine egne “profeter og apostler” har gjennom IMI kirken fått et solid fotfeste i Normisjon både lokalt og sentralt. I videoen nedenfor tar Tony Miano og Cameron Buettel fra “Grace to You “www.gty.org  som er en del av pastor John MacArthur’s radio virksomhet opp den vranglæren som formidles via Bethel Church og den ny-apostoliske reformasjonen. I videoen blir det blant annet hevdet at man mot å betale 450 dollar kan bli apostel for ett år omgangen og deretter må man fornye “apostel-statusen” mot en fast sum, og dersom du ikke betaler vil de frata deg din apostelstatus i bevegelsen.  Det er bare utrolig at det norske Normisjon åpner opp for slikt vås.