TV predikant og TBN grunnlegger Paul Crouch er død

Paul-Crouch-Sr-portrait-TBNTrosforkynner, TBN grunnlegger og selvutnevnt “gud” Paul Crouch er død. Den 79 år gamle “Word Of Faith” forkynneren døde lørdag etter å ha slitt med dårlig helse som inkluderte hjerteproblemer. Nylig ble Crouch innlagt på sykehus for hjerteproblemer og på facebook ble det oppfordret til forbønn for “full og hel helbredelse i Jesu navn”. “Please join us in praying for Dr. Paul Crouch, who is currently in the hospital. Prayers for complete healing and quick recovery in Jesus name,” het det da. Imidlertid ble bønnene ikke hørt, og lørdag 30 november avgikk den kontroversielle velstands-forkynneren med døden.

En selvutnevnt “Gud” fra trosbevegelsen er død

Trosforkynner og grunnlegger av den religiøse tv kanalenTrinity Broadcasting Network Paul Crouch døde lørdag. Den 79 år gamle velstands-forkynneren døde etter en flere måneder lang kamp med hjerteproblemer og sviktende helse.  Den kontroversielle forkynneren som blant annet uttalte at all sykdom er en forbannelse man i Kristus er satt fri fra, og at man skal dø sykdomsfri og gammel og mett av dage ble 79 år gammel. Den avdøde velstands-predikanten ble av mange oppfattet som en falsk lærer da han forkynte typisk trosforkynnelse som er et budskap i strid med Bibelen. Blant ting Crouch vektla i sin forkynnelse var løfter om helse, fremgang og suksess.  Paul Crouch skal blant annet ha hevdet seg å være “en liten gud” og representerte det ekstreme fløy innenfor “Word of Faith bevegelsen”, og har levd et liv i overflod og velstand på basis av gaver gitt av kristne mennesker.