To jødisk-fødte kongressmedlemmer boikotter Donald Trumps innsettelse -mens politikere fra Israel strømmer til festligheten

To jødisk fødte kongressmedlemmer blir nå møtt med skjellsord i enkelte israelske aviser etter at de har offentliggjort at de er blant det økende tallet av representanter fra det demokratiske sutre-partiet som sier de vil boikotte innsettelsen av Donald Trump. Det er kongressmann Steve Cohen fra Tennessee og Jerrold Nadler fra New York som gjennom dette er blant dem som viser forakt for det amerikanske demokratiet. “Disse to representantene er bare jøder i navnet, og ikke virkelige jøder,” slår en leser av Times Of Israel fast. Mens disse to nå velger å boikotte seremonien, signaliserer stadig flere israelske politikere at de akter å være tilstede under president Trumps innsettelse førstkommende fredag.

At de jødisk-fødte kongressmedlemmene Steven Cohen og Jerrold Nadler sier de tar del i fredagens boikott, får ikke akkurat stående applaus av israelske avislesere. “Kongressen er halvveis fylt opp av idioter, vi kjenner til Steven Cohen fra før og vet at han er total idiot,” skriver James Forsythe som er en av flere som reagerer på at disse to velger å bryte tradisjonelle amerikanske spilleregler. “WOW, enkelte i kongressen syntes å ha mistet bakkekontakten helt,” slår en annen fast mens Deborah Cutchins mener at disse bare er barnslige liberale. David Shani slår fast at liberalismen er en mental lidelse. Dere skulle skamme dere. Dere representerer ikke det jødiske samfunnet og jeg dette vil bli deres siste periode i kongressen. Jeg vil donere til og støtte enhver annen kandidat som utfordrer dere,” skriver Shani. “Disse to er bare jøder i navnet, de er selvhatende og selvdestruktive.,” mener  Benjamin Jowett. “Steven Cohen har tidligere boikottet Benyamin Netanyahu og nå Donald Trump. Boikott og hat er det nye varemerket for det radikale venstre. Hat og boikott,” sier Binyamin Koretz som heller ikke applauderer de to jødisk-fødte kongressmedlemmenes boikott av Donald Trump.

Strømmer til Washington

Samtidig som disse to jødisk-fødte kongressmedlemmene boikotter innsettelsen, velger en skare av israelske politikere å legge turen til Washington og fredagens innsettelse av Donald Trump. En rekke representanter fra det regjerende Likud partiet vil være tilstede under fredagens historiske innsettelse. Også representanter for jødiske bosettere vil være tilstede i Washington. Splittelsen mellom israelske jøder og den jødisk liberale amerikanske elite ser ut til å bli stadig større. Tradisjonelt har amerikanske jøder stemt på Demokratene, som av israelere flest, blir oppfattet som langt mer Israel-fiendtlige enn Donald Trump og det republikanske partiet. Dette bildet har styrket seg betraktelig under Obama’s 8 år i Det Hvite Hus, og om bare tre dager kan Israel slappe av i vissheten om at USA nå får en mer Israel-vennlig administrasjon i Donald Trump.