To bruer mellom Russland og Krim angrepet med Storm Shadow raketter -kommentarfeltet krever knallhard hevn

Ukraina har skutt opp et større antall av britisk-leverte Storm Shadow-missiler  som rammet to broer som forbinder Krim-halvøya med Russlands Kherson-region, ifølge fungerende guvernør, Vladimir Saldo. Rundt 12 missiler ble avfyrt under lørdagens angrep, hvorav minst tre kom seg gjennom russiske luftvernforsvar, sa Saldo til TV-kanalen Rossiya 24. Angrepet skadet to broer over Chongarstredet og Tonkiystredet, uttalte tjenestemannen i følge Russia Today. I etterkant av angrepet tar nå stadig flere russere til orde for at det russiske militære må svare med kraftigere skyts. Enkelte tar endog til orde for at Russland må “nuke” Kiev

At Ukraina angriper russiske mål og slår tilbake bør ikke være overraskende. Selv om ingen av partene har erklært formell krig mot hverandre utkjemper de to landene i realiteten en reell krig hvor begge parter opplever at krigshandlinger rammer deres territorier. Det Putin og russiske myndigheter omtaler som en spesiell militæroperasjon er militæroperasjoner som rammer sivile på begge sider av fronten. I russiske kommentarfelt er det mange som uttrykker misnøye med hvordan Russland gjennomfører krigen og mener at det er nødvendig at Putin nå legger bort silkehanskene og starter nådeløse angrep mot regimet i Kiev. “Putins snille krig er ikke nok. Nå må silkehanskene av og nazistene bombes til underkastelse,” heter det i en kommentar i Russia Today. Andre igjen mener at Russland må erklære en “flyforbudssone” over hele Ukraina og skyte ned alt av flytrafikk inn og ut av landet.” Andre spår at denne proxy-krigen med NATO snart vil være over og bli erstattet av direkte konflikt med NATO land. “Terrorist War Criminal Ukraine needs to disappear and be replaced with a rational, responsible, truly caring government for its population. After Nazi Kiev falls, Nazi Warsaw needs to be next. This WW3 escalation sequence will not end until NATO is destroyed.” heter det i en kommentar, mens enn annen skriver kort: “Nuke Kiev”.