The Christian Ouija Board Exposed | Every Christian Needs to See This

“Hvis det å be eller søke til kirken ikke virker, er dette din billett til himmelen,” heter det i en anbefaling av produktet på Amazon

Det såkalte Ouija Board som blir brukt i forbindelse med okkulte handlinger har fått sitt “kristne” alternativ i form av et produkt som kalles “Holy Spirit Board” som er et ouija-board for kristne hvor bruker kan kommunisere direkte med Jesus Kristus. I annonsen for dette okkulte produktet står det: “Perfect for churches, prayer groups or just getting together with friends.” Dette “kristelige” Ouijaboardet vil gi deg de svar du søker og du vil kunne få svar på livets viktige spørsmål og det unike medium for å komme i kontakt med den åndelige virkelighet kan du få kjøpt for rundt 300 kroner på Amazon. I reklamen for produktet blir det også lovet av brettet vil sette deg i kontakt med det gode og “unlike other spirit boards, this one will NEVER contact evil ghosts or demons, so you can ask your questions with an assured sense of safety.

Guds Ord sier: “Det skal ikke finnes hos dig nogen som lar sin sønn eller datter gå gjennem ilden, eller som gir sig av med spådomskunster, eller som spår av skyene eller tyder varsler eller er en trollmann,  ingen heksemester, ingen som spør en dødningemaner, ingen sannsiger, ingen som gjør spørsmål til de døde.  For enhver som gjør slikt, er en vederstyggelighet for Herren, og for disse vederstyggelige tings skyld er det Herren din Gud driver dem bort for dig. (5 Mos 18,10-12) Guds lov forbyr ettertrykkelig mennesker å ty til spådomskunster, varsler, trollmenn, hekseri, sannsigeri og tilsvarende. Hittil har kristne stort sett overholdt denne loven og holdt seg unna alt som lukter av okkult spådomskunst -selv om vi i frafallskirkene ser en viss åpenhet for Yoga, New Age og annen spiritistisk mystikk. Dette “kristne” Ouijaboard tilhører den type ting som kristne ikke kan praktisere og når et menneske som har bedrevet slik praksis blir omvendt og født på nytt, skal slikt materiell brennes med ild. Bli kvitt det! Nytestamentlige kristne befattet seg ikke med noe okkult, spådom, heksekunst osv fordi dette er en forførelse fra avgrunnen. At det okkulte kan komme i “kristelig” innpakking bør ikke overraske noen. I følge Guds ord kan Satan omskape seg til en lysets engel. (2.Kor.11,14) og dette for å forføre å bedra. Vi vil advare kristne og ikketroende mot å kjøpe eller bruke et slikt produkt. Broder Antonio som er en messiansk kristen YouTuber sier at bruk av slikt ikke kan forekomme i Kristi kropp. Okkulte gjenstander som dette er ment for å sette mennesker i kontakt med demoniske ånder. Dette er ikke en praksis fra Yah (Jehova Gud) -sier broder Antonio og han har rett.

Guds Ord forteller:  “….og mange av dem som var kommet til troen, kom og bekjente og fortalte om sine gjerninger. Og en stor hop av dem som hadde drevet med utillatelige kunster, bar sine bøker sammen og brente dem op for alles øine; og de regnet ut deres verdi og fant at den var femti tusen sølvpenninger.” Har du noe okkult i ditt hjem, enten det er pendel, ouija board eller en “kristeliggjort” utgave av ouijaboardet -brenn det opp i Jesu navn!” I Guds ord leser vi om onde ånder, besettelser og lignende. Selv om vi nå er i 2023, er onde ånder og demonbesettelse ennå en realitet.

 

6 tanker om “The Christian Ouija Board Exposed | Every Christian Needs to See This

  • Enig. Selges dessverre i lekebutikker og bokhandler over hele USA som om det skulle være harmløst, men det er i det høyeste grad spiritisme. Søk Gud, men ikke med et slikt hjelpemiddel.

   1
   1
 1. Spiritisme er troen på at det finnes åndsmakter som på er «overnaturlige, ikke-materielle og av en annen verden», men somsamtidig og likevel kan påvirke den fysiske virkeligheten med håndfast fysikk og kjemi.

  Ja, forstå det den som kan.

  Vi er med nødvendighet begrenset til å bruke den fysiske kroppens sanser og den fysiske verdens måleinstrumenter for å belegge, bevise og bekrefte fenomener som skjer i den fysiske, materielle tilværelsen.

  Skal troendes logikk om åndelige krefter gå opp, må det spirituelle på mirakuløst vis gjøres om til noe konkret som virker på verden. Ellers hadde det ikke vært merk- eller målbart. Straks det «over-naturlige» gir seg til kjenne på et eller annet vis, blir dette uforklarlige og mystiske nødvendigvis en del av naturen og dermed «naturlig».

  Troen på ikke-materielle åndeverdener, vesener og sjeler er enda mer søkt enn troen på ektoplasma, bankeånder, sjamanisme og huldrefolk. De siste eksemplene er i det minste en del av det jordiske.

  Det aller meste vi opplever og erfarer i verden, kan ingen forklare fullt ut. Selvsagt. Jeg minner likevel om at selv om vi ikke forstår noe, kan vi ikke bare kalle det «guddommelig, overnaturlig, hinsidig eller mirakuløst».

  Det er hittil ikke fremlagt belegg for verken guddommer eller dødsriker. Gjetninger, ønsketenkning, fantasier og syner kan selvsagt tilfeldigvis si noe sant om virkeligheten. Men sannsynligheten for at Tor med hammeren forårsaker lyn, demoner besetter bipolare eller brudd på Moseloven eller prideparader skaper tsunamier og krig er svært liten. Heldigvis.

  ❤️

  PS. Spillbrettet er selvsagt bare en måte å tjene penger på. Det behøver ikke være noe galt i det, så lenge det ikke plager noen. Som alle andre trenger også kristne tidsfordriv og underholdning. Og de er villig til å betale for det. Det har predikanter og kapitalister forstått for lengst.

  3
  1
 2. Spiritisme er troen på at det finnes åndsmakter som er «overnaturlige, ikke-materielle og av en annen verden». Samtidig og likevel kan disse hinsidige åndene påvirke den fysiske virkeligheten med sin håndfaste materialitet, fysikk og kjemi.

  Ja, forstå det den som kan.

  Vi er med nødvendighet begrenset til å bruke den fysiske kroppens sanser og den fysiske verdens måleinstrumenter for å belegge, bevise og bekrefte fenomener som skjer i den fysiske, materielle tilværelsen.

  Skal troendes logikk om åndelige krefter gå opp, må det spirituelle på mirakuløst vis gjøres om til noe konkret som virker på verden. Ellers hadde det ikke vært merk- eller målbart. Straks det «over-naturlige» gir seg til kjenne på et eller annet vis, blir dette uforklarlige og mystiske nødvendigvis en del av naturen og dermed «naturlig».

  Troen på ikke-materielle åndeverdener og sjeler i religiøs forstand er enda mer søkt enn troen på ektoplasma, bankeånder, sjamanisme og huldrefolk. De siste eksemplene er i det minste en del av det jordiske.

  Det aller meste vi opplever og erfarer i verden, kan ingen forklare fullt ut. Selvsagt. Jeg minner likevel om at selv om vi ikke forstår noe, kan vi ikke bare kalle det «guddommelig, overnaturlig, hinsidig eller mirakuløst». Det er for lettvint og selvsagt fullstendig kunnskapsløst.

  Det er hittil ikke fremlagt belegg for verken guddommer eller dødsriker. Gjetninger, ønsketenkning, fantasier og syner kan selvsagt tilfeldigvis si noe sant om virkeligheten. Men sannsynligheten for at Tor med hammeren forårsaker lyn, demoner besetter bipolare eller brudd på Moseloven eller prideparader skaper tsunamier og krig er svært liten. Heldigvis.

  ❤️

  PS. Spillbrettet er selvsagt bare en måte å tjene penger på. Det behøver ikke være noe galt i det, så lenge det ikke plager noen. Som alle andre trenger også kristne tidsfordriv og underholdning. Og de er villig til å betale for det. Det har predikanter og kapitalister forstått for lengst.

  2
  1

Det er stengt for kommentarer.