En av tre amerikanere sier at de har sluttet å gå i kirken etter Covid-19 nedstengningen

John MacArthur og Grace Community Church nektet stenge kirken under pandemien og har fått høyere deltakelse i gudstjenestene. Kirker som lydig stengte ned har færre besøkende nå enn før pandemien

Nedstengningen av kirker og gudstjenester under Corona-pandemien har endret mange amerikaneres religiøse vaner. I følge en undersøkelse gjengitt av The Christian Post har nedstengningene av kirkene under pandemien endret vanene til millioner av amerikanere. Undersøkelsen som heter “Faith After the Pandemic: How COVID-19 Changed American Religion,” utført av Survey on American Life viser at hver tredje kirkegjenger har sluttet å ta del i fysiske gudstjenester. Sommeren 2020 var det 13 prosent av amerikanerne som oppgir at de fysisk tok del i gudstjenester og dette tallet økte til 27 prosent på vårparten i 2022. Dette tallet er langt lavere enn det var før nedstengningen.

I 2022 rapporterte 25 prosent av de spurte at de aldri gikk i kirken. Nå er dette tallet økt til 33 prosent. Med andre ord opplever nå amerikanske kirker en merkbar nedgang i tallet på besøkende til gudstjenester og religiøse møter. Dette vil også føre til en nedgang i inntektene til kirker og religiøs virksomhet. Pastor John MacArthur som valgte å trosse myndighetenes pålegg om nedstengning har opplevd økt gudstjenestedeltakelse fordi de trosset myndighetene og satt Guds Ord høyere enn tåpelige forbud fra myndighetene.