Terroren i Danmark -Velkommen til virkeligheten i 2015

Den 22 år gamle Omar Abdel Hamid El-Hussein stod bak terroraksjonene som rystet Danmarks hovedstad i helgen. 22 åringen ble i natt skutt av politiet
Lørdagens to terroraksjoner i København demonstrerer for alvor at Skandinavia ikke lenger er en terrorfri sone hvor fred og fordragelighet råder. De to angrepene som skjedde i hjertet av den danske hovedstaden krevde to dødsofre og seks skadde politimenn. Dansk politi slo tidlig fast at de håndterte situasjonen som et terrorangrep og de to hendelsene ble utført av samme person som ble skutt og drept av politiet tidlig søndag morgen. Det er dramatiske bilder vi har fått sett fra Danmarks hovedstad de siste timene. Bilder vi og scener vi mest sannsynlig også kommer til å se fra Oslo og andre norske byer i tiden som ligger foran. Det store spørsmålet er ikke om det vil komme en større terroraksjon i Norge, men heller når den vil komme. (Skjermfoto Ekstrabladet)

Lørdagens to terrorangrep i den danske hovedstaden har flere likhetstrekk med terroraksjonen som rammet Paris i begynnelsen av januar. I likhet med da var det første angrepet knyttet opp mot Muhammed karikaturene mens det andre angrepet var rettet mot jøder. Mens den danske muslimske terroristen angrep en jødisk synagoge, ble jødeangrepet i Paris rettet mot et jødisk supermarked. Likhetspunktene mellom de to angrepene er slående i og med at det første angrepet i begge hovedsteder var knyttet opp mot ytringsfrihet og Muhammed karikaturer mens de påfølgende angrep var rettet mot jødiske mål.. Med andre ord står vi overfor en samordnet muslimsk terroraksjon hvor målet dels er vår ytringsfrihet og dels å skade jøder som er å anse som muslimenes hovedfiende. At en lignende eller kanskje ennå større terroraksjon kan komme til å ramme Norge blir stadig mer og mer sannsynlig, og terrortrusselen er uten tvil en pris vi vil måtte betale for vår liberale innvandringspolitikk som har åpnet dørene for titusener av individer fra muslimske land. Europeere og nordmenn kan like godt før som sist vende seg til å leve med truslene om mulige terrorhandlinger også i våre storbyer.

Selv om de aller fleste muslimer som er sluppet inn i Norge neppe er terrorister eller har planer om å drepe oss, finnes det helt sikkert noen som tar Koranens surer alvorlig og som har morderiske planer med oss som regnes som vantro. Både PST og media er klar over at det også i Norge bor en rekke individer som både er potensielle terrorister og som også har tydelige Jihadist sympatier og som hater absolutt alt det vi står for og våre verdier av hele hjertet. Norske muslimer har som kjent reist til Syria og Irak for å sloss for ISIS, og når disse kommer tilbake igjen er de uten tvil i stand til å villige til å utføre terror også i Norge. Når vi ser hva en eneste mann får til i Københavns gater må man jo kunne spørre hva 30 eller 40 jihadister vil få til i samordnet terrorangrep i en eller annen skandinavisk storby. Situasjonen i København demonstrerer med all tyngde at vi har en langt mer alvorlig trusselsituasjon nå en for bare få år siden. Fremveksten av ISIS og tilsvarende terrororganisasjoner i Midt-Østen har skapt en ny sikkerhetssituasjon og sammen med det faktum at vi har importert hundrevis av potensielle jihadister til Europa gjør at PST får stadig større utfordringer med kontrollere å overvåke slike miljøer.

Pro-israelske arrangement kan være truet

I og med at jødiske mål er blant førstevalgene til jihadistene er det også grunn til å se på sikkerheten til arrangementer i regi av pro-israelske grupper. (foto Norge i Dag( Mange av disse samler tusenvis av troende til stevner og offentlige møter og sympatien til Israel kan faktisk også gjøre disse til foretrukne terrormål.  Å angripe slik mål utgjør lav risiko for terroristene i og med at sikkerheten på slike arrangement ikke har høy prioritet. Samtidig må vi erkjenne at vennskap til Israel faktisk kan gjøre også fredelige kristne til en utsatt gruppe nettopp fordi vi velger å stå sammen med en nasjon og en folkegruppe som er høyt hatet og et prioritert mål for ekstreme islamister. Vi vil oppfordre kristne Israel venner til å tenke sikkerhet under større offentlige støttearrangement for den jødiske staten. Vi vet at det i våre dager er mer og mer kontroversielt å stå sammen med Israel og den nye trusselsituasjonen gjør etter vårt syn det nødvendig å også tenke sikkerhet rundt kristne stevner som markerer støtte til Israel.