Terroren fortsetter i Israel, kvinne livstruende skadd av to palestinske angripere onsdag

terror-israel-5Terror og død syntes å være det eneste resultatet av den nå avdøde Oslo-avtalen. Onsdag ble en israelsk kvinnelig soldat livstruende skadd i et nytt palestinsk terrorangrep. Den ene av de to gjerningsmennene, en palestinsk terrorist ble skutt og drept av israelske soldater, men en annen gjerningmann ble pågrepet av en annen kvinnelig soldat. Angrepet mot den kvinnelige soldaten fant sted nær Binyamin, ikke langt fra Jerusalem onsdag og forteller oss historien at den palestinske terroren ikke ser ut til å opphøre. (skjermfoto fra Ynet.news)

Den foreløpige etterforskningen av dagens terrorangrep viser at de to palestinske terroristene først angrep og knivstakk det første offeret før de løp mot en annen kvinnelig Mahmoud_abbassoldat viftende med en kniv. På kort hold rakk den andre kvinnelige soldaten og skyte terroristen før han fikk en sjanse til å stikke henne. Den ene terroristen døde i angrepet mens den andre ble pågrepet. Tidligere onsdag skjøt israelske soldater en palestinsk 15 åring som planla å gjennomføre et knivangrep i Yitzhar, en bosetting nær Nablus. Den 15 år gamle palestinske jenta som ønsker å bli en terrorist fikk medisinsk assistanse på stedet. Tirsdag ble en israelsk soldat drept og to andre soldater samt en sivil skadd i fire forskjellige palestinske terrorangrep. Den siste palestinske terrorbølgen ble utløst da selvstyrepresident Mahmoud Abbas, som skal ha stått ansvarlig for finansieringen av en terroraksjon i Munchen i 1972, i en tale i FNs hovedforsamling offentliggjorde at palestinerne ikke lenger ville etterleve Oslo-avtalen.

 

 

Facebook Comments

5 tanker om “Terroren fortsetter i Israel, kvinne livstruende skadd av to palestinske angripere onsdag

 1. På verdidebatt har Erling Rimehaug dette innlegget.
  http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat4/thread11605459/#post_11605459

  Eg er utstøytt frå debattsidene der, elles skulle eg svara.

  Han skriv noko riktig.

  “Konflikten om Tempelhøyden er derfor mer enn en ­religiøs konflikt. Den er et ­fokuspunkt for striden om hvem som har retten til landet, og den er en kamp om israeleres og ­palestineres identitet. Med andre ord går dette inn i selve kjernepunktet av striden om Det hellig land.”

  Han skriv om intifadaen i år 2000.

  “Dette var et viktig element bak den forrige intifadaen i 2000. Da skapte det stor for­bitrelse i Israel at Yasser ­Arafat nektet for at det hadde stått noe jødisk tempel i Jerusalem. Ariel­ Sharon demonstrerte Israels rett til området ved et sterkt symbolsk besøk på Al Aqsa. Det utløste de opptøyene som ­startet den fem år lange intifadaen.”

  GOG U MAGOG er verkeleg ei god skrildring av dei neste åra.

  https://www.youtube.com/watch?v=cRenUDa2eEg

 2. http://www.timesofisrael.com/pa-demands-full-muslim-oversight-over-jewish-visitors-to-temple-mount/

  Hovudgrunnen til at muslimane er så rasande nett no er TEMPELHØGDA.
  Om berre jødane kunne halda seg vekke frå “GUDS HEILAGE FJELL” så vilel det heile roa seg.

  “The Palestinian Authority has warned Israel that it will soon halt security coordination with the IDF in the West Bank unless the Muslim authorities on the Temple Mount are given full administrative control over Jewish groups visiting the holy site,..”

  Det er dårleg skjult tyranni.
  Ein må lesa Gershon Salomon sine opplevingar for å forstå det som no skjer.

  http://templemountfaithful.org/articles/gershon-salomon-and-the-1967-six-day-war.php

  I 1967 let Gud Israel få herredøme over Tempelhøgda igjen.

  “The Temple Mount is again in our hands”, life stopped in the streets of Israel and in the battlefields. Israelis cried together with the soldiers because of the great joy and excitement. A hundred generations of destruction and exile were over! In six days the General and Commander of the Israeli Army, together with His soldiers, had defeated all of the Arab forces.
  We walked with great excitement from place to place on the Temple Mount, looking at the remains of the holy Temple. Suddenly a civilian appeared and presented himself as a tour guide. He was not dressed as an Arab and did not speak Arabic, but English. He asked us to allow him to guide us on the Temple Mount. When we asked him why he wanted to do this he told us that G‑d sent him to show us the location of the Jewish Temple and to tell us that the G‑d of Israel had returned the Temple Mount to his children Israel. He took us to the Dome of the Rock, showed us the rock, and said that this is the location of the Holy of Holies. Then he took us to the Eastern Gate and said the Messiah, the seed of David, will come from here. He said that even in the Koran it is written that G‑d will redeem His chosen people Israel and will return them to their place on the Temple Mount. He said: “YOU CAN SEE WITH YOUR OWN EYES that the time has come and I am sure that Israel will soon REBUILD THE TEMPLE.” As we walked from place to place he suddenly disappeared and we did not see him anymore. He was no longer on the Temple Mount. Each of us was sure that he was an angel sent by the G‑d of Israel to share with us and all the people of Israel the godly significance of this godly moment. He appeared as a human being as in the biblical times but we were so sure that he was an angel of G‑d. It seemed like a dream but we were awake and we knew it was reality. ”

  “These godly moments are the highlights of my life. When I stood in front of the Holy of Holies, I swore before the G‑d of Israel that I would not be silent or rest UNTIL THE TEMPLE OF G-D IS REBUILT. I dedicated my entire life to G‑d and for this most holy cause. At this exciting moment, we could hear Messiah ben David, the Messenger of the G‑d of Israel, knocking on the Eastern Gate of the Temple Mount calling to Israel: “Open the gate. I am here.” However, the Israeli leadership did not listen to this call. Twelve hours later in a moment of terrible weakness the Defense Minister of Israel, General Moshe Dyan, took down the Israeli flag from the top of the Dome of the Rock and gave the Arabs back the keys to the Temple Mount. It was a terrible sinful act resulting from spiritual weakness. He was afraid that if he removed the mosques and rebuilt the Temple, as G‑d expected Israel to do when He returned His holy Temple Mount to them, then one and a half billion Muslims would come against Israel to destroy her. He did not listen to the call or trust the promises of the G‑d of Israel.

  When this happened I knew what my task was and I immediately called Israelis who were faithful to the G‑d of Israel and formed the Temple Mount and Land of Israel Faithful Movement. For 44 years, we have been carrying the following call of G‑d to His people Israel and to the entire world:”

  Tida er moden for dei store hendingane.
  Klippemoskeen skal vekk. Templet skal på plass.
  Det blir spennande å sjå korleis Gud gjer dette.

  http://templemountfaithful.org/vision.php

  “First is the foundation of the modern state of Israel and the miraculous victories that G‑d gave the people of Israel in the wars against 22 Arab enemy states.

  Second is the regathering of the people of Israel from all over the world to the Promised Land.

  Third is the liberation and consecration of the Temple Mount.

  Fourth is the building of the Third Temple.

  The final step is the coming of the King of Israel, Messiah Ben David.”
  ————–
  Den fullkomne raude kviga kan verta fødd innan kort tid.
  https://www.youtube.com/watch?v=byAoFbA6cr8

  Jødane ber paven (den falske profet) om å senda tilbake desse tinga som vart stolne då romarane reiv templet i år 70.

  http://templemountfaithful.org/articles/letter-to-pope-francis-to-return-stolen-temple-items.php

  “Three years ago we sent a letter to the former Pope , Benedict XVI. In this letter we requested him to return all of the articles that the Romans robbed from the Second Holy Temple in Jerusalem, especially the golden seven-branched candelabra Temple Menorah.”

  https://www.youtube.com/channel/UCzAJMmlolVXnzXZVU7rlbfQ

  Esekiel 46 fortel om Messias og kva han vil gjera i 1000-årsriket.

  “Så seier Herren Gud: Porten til den indre føregarden, den som vender mot aust, skal vera stengd dei seks arbeidsdagane. Men på sabbatsdagen skal han vera open, og like eins på nymånedagen. 2 Då skal fyrsten, når han kjem utanfrå, gå inn gjennom forhalla i porten og stå attmed ein av dørstolpane der, medan prestane ber fram brennoffer og måltidsoffer for han. Han skal bøya seg og tilbe på dørstokken i porten og så gå ut att. Men porten skal ikkje stengjast før om kvelden. 3 Folket i landet skal bøya seg og tilbe Herren ved inngangen til porten, både på sabbatsdagane og nymånedagane.”

  Esekiel 44 fortel litt om det same.

  “Så førte mannen meg attende til den ytre porten i heilagdomen, den som vender mot aust. Han var stengd. 2 Herren sa til meg: DENNE PORTEN skal vera stengd og skal ikkje opnast. Ingen må koma inn gjennom han. Herren, Israels Gud, HAR GÅTT INN GJENNOM PORTEN; difor skal han vera stengd. 3 Men fyrsten kan – fordi han er fyrste – sitja der og halda måltid for Herrens åsyn. Han skal gå inn gjennom forhalla i porten, og same vegen skal han gå ut att.”

 3. Utrolig rar tid vi lever i. Utrolig trist det som skjer i Israel nå. Utrolig viktig at vi som kristne ber for Jerusalem og står med Jødene.
  Litt bekymret over det som skjer i Israel nå og det som skjer i Syria.. Tror dere kanskje at Israel er på vei inn i den store trengsel som Bibelen taler om?

  • Israel kjem å oppleva Jakobs trengsel eller Israels trengsel.
   Yeshua kallar det den verste trengselstida i historien og siterer Daniel 12.

   “På den tid skal Mikael stå fram,
   den store fyrsten
   som står saman med dine landsmenn.
   Det skal koma ei trengselstid
   som det ikkje har vore maken til
   frå folkeslag vart til
   og heilt til den tida.
   Men på den tid skal folket ditt bli berga,
   alle som er oppskrivne i boka.

   2 Mange av dei som søv i molda,
   skal vakna opp,
   somme til evig liv,..”

   Som teksten viser skjer det rett før OPPSTANDELSEN.

   “Herre, kva er endelykta på dette?» 9 Då sa han til meg: «Gå bort, Daniel, for desse orda skal vera løynde og forsegla til endetida. 10 Mange skal verta reinsa og tvegne og skirsla. Men dei ugudelege skal halda fram i si gudløyse, og ingen av dei skal skjøna noko. Men dei vituge skal skjøna. 11 Frå den tid då det daglege offeret vert bortteke og den øydande styggedomen oppsett, skal det gå 1290 dagar.”

   Nøkkelen til det heile er å forstå kva “den øydeleggjande styggedomen” er.

   Ein av dei fyrste kyrkjefedrane sa det slik.

   https://en.wikipedia.org/wiki/Irenaeus

   “Irenaeus declares that the Antichrist’s future three-and-a-half-year reign, when he sits in the TEMPLE AT JERUSALEM, will be terminated by the second advent, with the resurrection of the just, the destruction of the wicked, and the millennial reign of the righteous. The general resurrection and the judgment follow the descent of the New Jerusalem at the end of the millennial kingdom.”

   Irenaeus forkynte det som eg har beskrive i utallige innlegg her på Søkelys.

   http://2028end.com/wp-content/uploads/2014/02/mathday7.jpg

   “Irenaeus held to the old Jewish tradition that the first six days of creation week were typical of the first six thousand years of human history, with Antichrist manifesting himself in the sixth period. And he expected the millennial kingdom to begin with the second coming of Christ to destroy the wicked and inaugurate, for the righteous, the reign of the kingdom of God during the seventh thousand years, the millennial Sabbath, as signified by the Sabbath of creation week”.

   Antikrist ellerr GOG vil i fyrste omgang koma som ein redning for Israel og ta eit oppgjer med fiendane deira.

   Seinare vil han svikta den pakta han inngår med nasjonen Israel .
   Det som fylgjer er beskrive detaljert i klagesongane og ikkje minst Jeremias 30.

   ” Vi høyrer eit rop av angst,
   det er redsle som rår, og ingen fred.
   6 Berre spør deg føre og sjå
   om ein mann kan føda born!
   Kvifor ser eg då at alle menn
   held hendene på hoftene
   lik kvinner som skal føda,
   at kvart andlet er omskift og bleikt?
   7 Ja, stor er den dagen,
   han har ikkje sin like.
   Det vert ei trengselstid for Jakob,
   men han skal koma vel igjennom.”

   Assyraren kallast og denne løgnaktige personen som vert drepen ved Herrens kome.Han er sjefen for endetidas store by Ninive eller Babylon i Åp 17/18.

   Herrens store skremmande dag er ikkje mange år unna.
   Han ler av desse nasjonane som tek seg tilrette i HANS LAND.

   “No bryt harmen ut som eit Herrens ver,
   ein rykande storm fer av stad,
   han kjem i kvervlar mot hovuda på dei gudlause.
   24 Herrens brennande vreide legg seg ikkje
   før han har sett i verk og fullført
   det han hadde tenkt å gjera.
   Til sist, i dagar som kjem,
   skal de skjøna dette.”

 4. Det er ei spesiell tid me lever i.

  http://www.timesofisrael.com/unesco-condemns-israeli-aggression-on-temple-mount/
  “UNESCO condemns Israeli ‘aggression’ on Temple Mount”.

  Heldigvis gjekk dei ikkje vidare med dette stupide forslaget om Klagemuren.
  Skulle dei teke frå jødane deira viktigaste bøneplass?

  “the occupied capital of Palestine”
  Oppatt og opptatt vert denne løgna repetert.

  Det nærmar seg tida då templet skal på plass på “Guds Heilage Fjell”.

  “Eg brenn for Sion med stor lidenskap,
  med stor harme brenn eg for henne.
  Så seier Herren:
  Eg VENDER TILBAKE TIL SION,
  EG VIL BU I JERUSALEM.
  Jerusalem skal kallast Den trufaste byen,
  og FJELLET TIL HERREN over hærskarane
  skal kallast DET HEILAGE FJELLET”. Sakarja 8

  Det er ikkje rart Satan på alle måtar prøver å hindra dette.

  Snart vil folkeslaga forstå at Gud står med Israel og dei vil venda om frå styggedomane sine.

  “Mange folk og mektige folkeslag skal koma og søkja Herren over hærskarane i Jerusalem og be om velvilje for Herrens andlet. Så seier Herren over hærskarane: I dei dagane skal ti mann av alle språk og folkeslag gripa tak i kappefliken til ein judeisk mann og seia: «Lat oss få gå med dykk, for vi har høyrt at Gud er med dykk.» Sak.8

  Enno kjempar dei mot Gud og tek ikkje til etterretning at Han har sett til sides eit spesielt landområde som Han kallar for “Guds Land”.

  13 år igjen til SABBATSRIKET eller 1000-årsriket startar.
  http://2028end.com/wp-content/uploads/2015/01/Creation-Chart-2000-x-1545-EARTH-1024×791.jpg
  Då vil orda oppfyllast.

  “Mange folk skal dra av garde og seia:
  «Kom, lat oss fara opp til Herrens fjell,
  til HUSET ÅT JAKOBS GUD,
  så han kan læra oss sine vegar
  og vi kan ferdast på hans stigar.
  For lov skal gå ut frå Sion,
  Herrens ord frå Jerusalem.»

  Gud vil oppreisa nasjonen Israel til den suverene makta.

  “Dei haltande gjer eg til ein rest,
  dei bortdrivne til eit mektig folk.
  Herren skal vera konge over dei på SIONS BERG
  frå no og til evig tid.” Mika 4

  https://www.youtube.com/watch?v=_TeOtzTaAco

  Kven talar Gud om her?

  “Sjå, min tenar skal ha framgang,
  han skal opphøgjast og lyftast opp og bli svært høg.

  Slik mange vart forfærde over deg
  – så øydelagd var han,
  han likna ikkje ein mann,
  han såg ikkje ut som eit menneske –

  slik skal mange folkeslag undrast,
  for hans skuld skal kongar lata att sin munn.
  For det som ikkje vart fortalt dei, skal skal ha framgang,
  han skal opphøgjast og lyftast opp og bli svært høg.”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *