Terje Tveiten: “Vi venter ikke på dommedag og ragnarok, men på Jesus Kristus og bortrykkelsen!”

Forstander Terje Tveiten med alvorsfylt og klinkende klart vekkelses-budskap om e siste tider til tilnærmet fullsatt Vikhall

En nesten fullsatt Vikhall fikk fredag kveld avlevert et alvorlig og klinkende klart budskap terje-tveiten-2015om tiden tegn og Jesu gjenkomst da forstander Terje Tveiten avleverte sitt alvorlig budskap basert på teksten i Jesu store endetidstale i Matteus 24. “Vi lever i en tid hvor vi kan se at nærmest alle tegn som bebuder menighetens bortrykkelse og de siste tider blinker for våre øyne, -og i pinsebevegelsen er det knapt lenger plass til forkynnere som varsler om Jesu gjenkomst, tidens tegn og det som ligger foran, sa en alvorstynget forstander til en lydhør forsamling. “Mange kristne i vår tid leser ikke lenger Guds ord og som forstandere og evangelister må vi holde frem Bibelens ord, oppfordre mennesker til å søke nærmere Gud, søke Åndens dåp og fylde og stå fast på hva Guds ord sier i etiske spørsmål, som blant annet homofile ekteskap,” sa Tveiten og mange responderte på hans budskap og søkte frem til botsbenken for forbønn og fornyelse.

En nesten fullsatt Vikhall trosset det varme sommerværet og hadde funnet veien til årets sommerstevne i regi av den vesle Zion menigheten i Fevik. Årets sommerstevne har vært velsignet med fint vær og på tross av at mange har latt seg friste av sol og varme sommerdager, var det tilnærmet fullt når Terje Tveiten inntok plattformen. Både unge og zion-sommerstevneeldre, fra fjernt og nær fikk ikke akkurat servert “lykke-kristendom” når Tveiten som er forstander både i Zion Fevik og Pinsekirken Betania på Notodden entret plattformen. “I vår tid er det ikke lenger plass til forkynnelse om menighetens bortrykkelse, selv ikke blant pinsevennene,” sa Tveiten som er blant dem som tror på det gamle evangeliet. Et evangelium som fastholder jomfrufødsel, et evangelium som fastholder hva Guds ord sier i etiske spørsmål, slike som homofili,” da dette er høyaktuelt i vår tid. “Som kristne må vi våge å holde frem hele Guds råd til frelse, vi må forkynne et vekkende budskap slik at mennesker blir frelst og slik at vi får bønnebarna med,” sa Tveiten med dyp alvor i stemmen.

Mange kristne leser ikke lenger Guds Ord og mange kristne velger å fortie alvoret i vår tid, sa Tveiten som understreket alvoret med den tiden vi lever i. “Vi ser skarer flokke seg rundt falske Messiaser og mange vil bare ha det som klør i øret,” sa forstander Tveiten stevne-sang-2013som oppfordret forkynnere i Norge om å være tydelige: “Vi må holde frem Guds Ord til frelse, vi må våge å tale om behovet av “åndsdåpen” som var en viktig bit av den tradisjonelle pinseforkynnelsen.” -Vi må be om vekkelse over Norge og Skandinavia for tiden er kort. “Vi kjenner ikke dagen eller timen, sa Tveiten med henvisning til de mange som har forsøkt å regne seg frem til datoer på menighetens bortrykkelse. “Vi ser et åndelig klimaskifte i Norge og Skandinavia og vi trenger å be for Norge, be for Sverige og Skandinavia, -om en vekkelse, proklamerte Tveiten og viste til det faktum at trusselbildet mellom Russland og Vesten har endret seg. “Vi har hørt om den russiske militærøvelsen hvor Russland simulerte et angrep på Nord-Norge og Nord-Sverige, og jeg husker Emanuel Minos profetiske budskap om dette,” sa Tveiten som oppfordret forsamlingen til å prøve alt på Guds Ord.

Ei pølse med gift i

“Vi lever i ei tid hvor det ikke er så nøye hva slags forkynnelse man lytter til, og mange av vår tids forkynnere serverer 90 prosent sannhet og 10 prosent vranglære, og ville dere ha tatt i mot og spist ei pølse dersom dere viste at en av dem var forgiftet med dødelig gift?” spurte en engasjert og dyp forkynner som selv erkjenner at mange dører selv innenfor
tveiten2pinsebevegelsen nå er lukket for forkynnere som står for et klassisk pinsebudskap. Litt for mange av vår tids menigheter ønsker ikke tydelig forkynnelse og dersom man kommer med et klart budskap blir man ikke invitert tilbake igjen,” sa forkynneren som modig våger
å kalle en spade for en spade. “Vi venter ikke på dommedag, på Antikrist eller på ragnarok, men vi venter på Jesus og roper vårt “Maran ata”-Herre kom!” sa Tveiten til en forsamling som lyttet og tok i mot. “Vi må ikke la forkynnelsen om Jesu gjenkomst og det profetiske ord stilne, og det nå mer nødvendig enn noensinne å holde frem alvoret i det hele,” sa en klinkende klar Tveiten hvis forkynnelse appellerer til både unge og eldre. “Det er viktig å ha olje på våre lamper og ikke slå av på Guds Ord, proklamerte forstander sang-zionTveiten med henvisning til lignelsen om de 10 brudepiker. “Jesus kommer igjen og tider er inne for å våkne opp, -det er langt på natt, -og selv om ingen kjenner dagen eller timen,  så merker vi at dagen er nær. Også den nye ekteskapsloven i USA som tillater likekjønnede ekteskap må anses som et tidens tegn. “Jeg ser ikke bort i fra at Gud vil komme til å straffe USA økonomisk som en følge av den nye ekteskapsloven,”  sa Tveiten som kanskje siktet til teoriene til Jonathan Cahn. I forkant av kveldens møte som ble avsluttet med innbydelse der mange søkte frem, delte Danny James Jackobsen som ble frelst i fjor sommer et Guds Ord til innledning, mens menighetens ungdomsflokk bidro med sang.  Stevnet i Zion fortsetter lørdag med møter klokken 15 og 19 hvor blant annet Åke Green fra Sverige skal preke Guds ord.

Foto: Sverre Meyers You Tube kanal

 

Facebook Comments

7 tanker om “Terje Tveiten: “Vi venter ikke på dommedag og ragnarok, men på Jesus Kristus og bortrykkelsen!”

 1. Yeshua eller Messias kjem snart tilbake.
  Alt er fastlagt i Guds høgtider.

  http://endtimepilgrim.org/calfeasts.gif

  Yeshua kom fyrste gong til jorda og oppfylte dei 4 fyrste “appointed times” høgtidene.

  Diverre er mange kristne uinteresserte i dei 3 siste høgtidene.
  Det er dei som innvarslar Messias andre kome.

  http://richardwaynegarganta.com/Feasts%20and%20Sacrifices_files/image001.gif

  1/7 Yom Teruah- basundagen
  10/7 Yom Kippur- dommens dag
  15/7 Feast of Tabernacles – lauvhyttefesten

  http://www.cccworldwidetrumpet.com/images/2012/Feasts_of_the_Lord.jpg

  Desse tre siste høgtidene vert oppfyllt etter 6000 år eller 120 jubileum, nøyaktig slik Gud har nedlagt det.

  Det skjer år 2028 i det store jubelåret.

  Jorda skulle dyrkast i 6 år og kvila det sjuande.
  Dette går igjen gjennom heile frelseplanen.
  Etter 6000 år kjem sabbatskvila eller tusenårsriket.

  3 Mosebok 25 fortel om YOM KIPPUR- dommens dag.

  “Herren sa til Moses på Sinai-fjellet: 2 Tal til israelittene og si til dem: Når dere kommer inn i det landet jeg vil gi dere, skal landet holde sabbat for Herren. 3 I seks år skal du så til åkeren din, og i seks år skal du beskjære vinstokkene og samle inn grøden i landet. 4 Men i det sjuende året skal det være sabbat, et hvileår for landet, en sabbat for Herren”

  Vidare kjem detaljane:

  “Så skal du telle sju sabbatsår fram, sju ganger sju år, så tiden for de sju sabbatsårene blir førtini år. 9 På den TIENDE DAGEN i den sjuende måneden skal du blåse høyt i horn; på SONINGSDAGEN skal dere la hornet lyde i hele landet. 10 Dere skal holde det FEMTIENDE ÅRET hellig og rope ut frihet i landet for alle som bor der. Det skal være et frigivelsesår for dere. Da skal dere komme tilbake, hver til sin eiendom og hver til sin slekt.”

  Det er eit fint og enkelt system.
  Problemet er at Paulus, den falske apostelen har kome inn med mange forklaringar som er direkte i strid med Tanakh.
  Der er BORTRYKKELSEN ei av dei falske læresetningane.

  http://www.thepropheticscroll.org/home/images/stories/feastsmenorah17.jpg

  Mange kristne prøver å sameina Paulus sine ord med Tanakh.

  Nokon set Yom Teruah (basundagen) til å vera bortrykkelsesdagen.

  GT eller Tanakh lærer at menneska skal vera her på kloden heilt til Messias kjem. Dei må gjennomgå alle desse vanskeleg hendingane som kjem når Antikrist skal styra.
  Dei må ta valet om å fylgja dyret og merke eller å fylgja Gud.

  Messias kjem tilbake til Oljeberget i det bokstavlege Jerusalem.
  5 dagar etter at Han er komen tilbake på Yom Kippur – dommens dag, skal me samlast til Lauvhyttefesten ved Tempelhøgda i Jerusalem.
  Folk kjem frå AUST og VEST for å sitja til bords med Abraham, Isak og Jakob når det store gjestebodet skal haldast.
  Ingen forsvinn ut i atmosfæren, slik Paulus seier.

  http://i.ytimg.com/vi/WNO2WmnyBOY/hqdefault.jpg

  Dersom me skal få delta på bryllaupsfesten i Jerusalem, må ein innordna seg Guds krav.

  “Då kongen kom inn for å sjå til gjestene, fekk han auge på ein som ikkje var bryllaupskledd. 12 Kongen seier til han: ‘Ven, korleis er du komen inn her utan bryllaupsklede?’ Men han tagde. 13 Då sa kongen til tenarane: ‘Bind hendene og føtene hans og kast han ut i mørkret utanfor, der dei græt og skjer tenner!’

  http://www.jesusplusnothing.com/studies/images/feastsoverview.jpg

 2. Orda i Sakarja 14 må studerast grundig.

  “Den dagen skal han stå med føtene på Oljeberget som ligg rett mot Jerusalem, i aust. Oljeberget skal rivna i to frå aust til vest, og det skal bli ein veldig dal. Den eine halvparten av fjellet vik mot nord og den andre mot sør. DÅ SKAL DE RØMMA GJENNOM FJELLDALEN MIN, for dalen mellom fjella skal nå heilt til Asal. De skal rømma slik de rømde for jordskjelvet i dei dagane då Ussia var konge i Juda. Då skal Herren min Gud koma, og ALLE DEI HEILAGE (ENGLAR) MED HAN
  Den dagen skal det ikkje vera lys, berre kulde og frost. Det skal vera éin lang dag – Herren kjenner han – ikkje dag og natt, ved kveldstid skal det vera lyst. Den dagen skal det RENNA LEVANDE VATN ut frå Jerusalem, halvparten til havet i aust, halvparten til havet i vest. Slik skal det vera både sommar og vinter.”

  Om dei kristne hadde teke til seg orda Sakarja 14, så hadde mange av bitane falle på plass.
  Kva skjer ved Herrens kome?
  Oljeberget deler seg i to.

  http://ungmisjon.no/wp-content/uploads/2012/11/oljeberget.jpg

  Oljeberget deler seg og vert til ein veldig dal.

  Som teksten fortel er dei trufaste i Jerusalem på ingen måte “bortrykka” eller forsvunne frå kloden når desse tinga skjer.

  Nei, dei rømer gjennom fjelldalen som Gud då lagar.

  “De skal rømma slik de rømde for jordskjelvet i dei dagane då Ussia var konge i Juda.”

  Dagen Messias kjem vil det ikkje vera ljos frå sol og måne.

  “Den dagen skal det ikkje vera lys, berre kulde og frost. 7 Det skal vera éin lang dag – Herren kjenner han – ikkje dag og natt, ved kveldstid skal det vera lyst.”

  Om kvelden kjem ljoset tilbake.

  Dette fenomenet er beskrive mange plasser i Skrifta.

  “Sola blir omskapt til mørker
  og månen til blod
  før Herrens dag kjem, den store og skremmande.

  5 Då skal kvar den som kallar på Herrens namn, bli berga.
  For på Sion-fjellet og i Jerusalem
  skal det finnast berging,
  som Herren har sagt.
  Og mellom dei overlevande
  er dei som Herren kallar.”

  Malaki 3 fortel at Messias kjem tilbake til jorda og går inn til tempelet.

  “Brått KJEM HAN TIL SITT TEMPEL,,
  Herren som de søkjer,
  og bodberaren for pakta,
  han som de lengtar etter,
  sjå, han kjem,
  seier Herren over hærskarane.

  2 Men kven kan tola den dagen han kjem,
  kven kan stå seg når han syner seg?”

  Ved Messias gjenkomst vil levande vatn koma ut frå tempelhøgda og dette vatnet vil skapa frodig vekst slik Esekiel 47 beskriv det.

  “Han førte meg tilbake til tempelinngangen. Og sjå, vatn strøymde ut under dørstokken på austsida av tempelet, for framsida på tempelfasaden vender mot aust. Vatnet rann ned på høgre sida av tempelet, sør for altaret…..
  Han sa til meg: «Dette vatnet renn til områda i aust og ned på Araba-sletta. Når det renn ut i sjøen, blir vatnet der friskt. 9 Alle levande skapningar som det kryr av alle stader der denne elva renn, skal få leva. Der skal det bli ei mengd med fisk. For der dette vatnet kjem, blir alt friskt og levande, alt som er der elva renn….
  På kvar side av elva skal det veksa alle slags tre til å eta av. Lauvet på dei skal ikkje visna, og frukta skal ikkje ta slutt. Kvar månad skal dei bera ny frukt, for vatnet dei får, KJEM FRÅ HEILAGDOMEN. Frukta skal vera til føde, og blada skal gje helse.»

  Ved Herrens kome vil Han ta sete i det bokstavlege tempelet i Jerusalem i Israel og styra kloden derifrå.

  “Då skal Herren vera konge over heile jorda. Den dagen skal Herren vera éin og namnet hans eitt.
  10 Heile landet skal bli som Araba-sletta, frå Geba til Rimmon,”

  Han kjem til Jerusalem og går inn austporten til tempelet.(Esekiel 43) Denne porten er stengd i dag, men vert då opna.

  “Så førte han meg til den PORTEN SOM VENDER MOT AUST. 2 Og sjå, herlegdomen til Israels Gud kom frå aust med eit drønn som av store vassmengder, og jorda stråla av hans herlegdom… Eg kasta meg ned med andletet mot jorda. 4 Og Herrens herlegdom kom til tempelet gjennom den PORTEN SOM VENDER MOT AUST”.

  Israel får tilbake dei områda Gud har lova dei.

  “Så seier Herren Gud: Dette er dei grensene de skal ha når de deler landet mellom dei tolv Israel-stammane. Josef skal ha to delar. 14 De skal ta det i eige, den eine like mykje som den andre. Med lyft hand lova eg å gje det til fedrane dykkar, og no skal landet falla på dykk til odel og eige.”

  Guds rike kjem.

  “Det riket skal ikkje gå over til noko anna folk. Det skal knusa og gjera ende på alle dei andre rika, men sjølv skal det stå til evig tid. 45 Du såg då at ein stein vart riven laus frå fjellet, utan at noka hand rørte ved han, og han krasa jernet, bronsen, leira, sølvet og gullet. Den store Gud har no gjort kjent for kongen det som skal henda i framtida”

  Me står no like framfor Antikrist si kome og desse siste vanskelege åra.

  “Og han (ANTIKRIST)skal tala mot Den høgste og fara hardt fram mot dei heilage til Den høgste. Han skal setja seg føre å endra tider og lover, og dei heilage skal gjevast i hans hand éi tid, tider og ei halv tid. 26 Då skal retten setjast. Herskarmakta skal takast frå han, knusast og gå under for alltid.27 Riket, herredømet og makta over rika under himmelen skal gjevast til det folket som er dei heilage til Den høgste. Riket deira skal vera eit evig rike, og alle herskarmakter skal tena og lyda dei.»

  Dei kristne burde vera meir frimodige og fokusera på desse fantastiske framtidsutsiktene.

  http://www.hebrew4christians.com/Scripture/Parashah/Summaries/Mishpatim/Eved-Ivri/eschatology2.gif

  “På dette fjellet
  skal Herren over hærskarane
  gjera i stand for alle folk
  eit festmåltid med feite retter,
  eit festmåltid med gammal vin,
  med feite, mergfulle retter
  og gammal, klåra vin.

  På dette fjellet skal han sluka
  sløret som slører til alle folk,
  dekket som dekkjer til alle folkeslag.

  Han skal sluka døden for evig.
  Herren Gud skal tørka tårene frå kvart andlet.
  Frå heile jorda skal han ta bort
  vanæra til folket sitt.
  For Herren har tala.

  Den dagen skal dei seia:
  «Sjå, dette er vår Gud!
  Vi vona på han, og han frelste oss.
  Dette er Herren, vi vona på han.
  Lat oss jubla og gleda oss over hans frelse!»
  For Herrens hand skal kvila
  over dette fjellet.(TEMPELHØGDA)

 3. Den jeg har størst respekt for i hele pinsebevegelsen. Terje er en røst som roper i ødemarken. Kanskje den ENESTE røst i pinsebevegelsen vi hører som roper ut et varsko. Han er ikke redd for å stå fast på Guds ord. Han taler klart og tydelig. Ingen utenomveier. Takk og lov at det fortsatt er i alle fall EN som taler Guds ord.

  • Jeg er enig Birgir. Det var litt av et budskap fredag, og Terje er en mann jeg har fått dyp respekt for som forkynner av Guds ord. En uredd tjener av Jesus. Jeg snakker jevnlig med ham når han preker i Zion og han er en tydelig røst.
   Han er tydelig og samtidig ydmyk og sannferdig, selv om han til tider får kjørt seg pga hans faste tro på Guds ord.
   Jeg tar gjerne kjøreturen for å høre Tveitens budskap. Jeg vet at vi som kristne står overfor mange utfordringer fremover, og uansett hva som dukker opp av domstegn, trengsler og forfølgelse er det midt i tidens tegn Jesus vi venter på. Det er Han jeg ser frem til å se, ansikt til ansikt -og så får vi bære de trengsler som måtte komme underveis, for jeg er ikke tvil om at det nå er natt for den kristne kirke i Vesten. Jesus sa at vi er salt og lys, og vi får skinne klart og tydelig til Han henter oss hjem.

 4. http://www.prophecysigns.com/assets/Images/3-Days-of-Hosea-6-and-the-Latter-Rain.png?r=26033

  Dei TO DAGANE i Hosea er snart slutt.

  “Kom, lat oss venda om til Herren!
  For han reiv sund, men vil gjera oss friske,
  han slo, men vil forbinda oss.

  2 Han gjer oss levande etter to dagar,
  den tredje dagen reiser han oss opp,
  så vi kan leva for hans andlet.

  3 Lat oss læra å kjenna Herren,
  lat oss jaga etter å kjenna han!
  Sikkert som soloppgangen kjem han”

  http://www.sonstoglory.com/bonniegaunt/images/G03-millennium.jpg

  Mange har forstått prinsippet.

  http://www.sonstoglory.com/bonniegaunt/images/G16-Jesus.jpg

  Yeshua var døypt i det 15.styringsåret til Tibeius- år 28.
  “Det var i det femtande styringsåret til keisar Tiberius”

  https://no.wikipedia.org/wiki/Tiberius

  “var romersk keiser fra 19. august 14 e.Kr. til sin død.”

  Yeshua las då frå Esaias 61- jubileumsprofetien.

  Herren Guds ande er over meg,
  for Herren har salva meg.
  Han har sendt meg
  for å forkynna ein god bodskap for hjelpelause,
  for å forbinda dei som har eit knust hjarte,
  ropa ut fridom for dei som er i fangenskap,
  og frigjering for dei som er bundne,

  2 for å ropa ut eit nådens år frå Herren
  og EIN HEMNENS DAG FRÅ VÅR GUD,
  for å trøysta alle som sørgjer,

  3 og gje dei sørgjande i Sion”

  Ei setnings utelot Han.
  Den vert oppfyllt ved Yom Kippur etter 6000 år i jubelåret.

  http://4.bp.blogspot.com/-YW7hbP0xtgo/Ughy5EGSnVI/AAAAAAAAIM8/R5NGvxusFjE/s1600/feast2+%25282%2529.jpg

  Jubelåret eller frigjevingsåret kjem.

  http://www.marieslibrary.com/PDF_Articles/SabJub.pdf

  I Edens hage (Jerusalem/tempelhøgda) ved Guds Heilage Fjell starta syndefallet .

  “I Eden, Guds hage, heldt du til.
  Du var dekt av alle slag dyre steinar:
  rubin, topas og diamant,
  krysolitt, onyks og jade,
  safir, turkis og smaragd…… Du var ein salva kjerub, eit vern.
  Eg innsette deg,
  på GUDS HEILAGE FJELL heldt du til,
  mellom glødande steinar vandra du.” Esekiel 28

  Ved Guds heilage fjell der syndefallet starta vil og alt sluttførast.
  Når Satan er slått skal me samlast der til “det store gjestebodet”.

  På dette fjellet
  skal Herren over hærskarane
  gjera i stand for alle folkPå dette fjellet skal han sluka
  sløret som slører til alle folk,
  dekket som dekkjer til alle folkeslag.

  8 Han skal sluka døden for evig.”

 5. Har hørt Tveiten noen ganger preke. Han er alltid på linje med Guds ord og står for et budskap som er i ferd med å forsvinne i pinsebevegelsen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.