Åke Green: “Jesus, det mest dyrebare himmelen kunne sende”

Pastor Åke Green under Zion menighetens sommerstevne: “Korsets budskap like aktuelt i dag”

åke-greens-zionOrdet om korset og korsets sentrale plass i den kristne tro var temaet som var satt på det siste møtet under årets sommerstevne i Vikhallen midtveis mellom Grimstad og Arendal. En nesten fullsatt hall, men dog noe færre en fredagskveldens møte hadde tatt seg tid til å tilbringe lørdagskvelden for å høre den svenske pinsepastoren Åke Green som fikk overskrifter både i skandinavisk og internasjonal presse fordi han ble politianmeldt og stilt for retten fordi han forkynte hva Guds ord sier om homofili. Budskapet den nå 74 år gamle pinsepastoren hadde å frembringe var det evigaktuelle ordet om korset der Jesus gav sitt liv for menneskehetens synder, og det var en stille og lydhør forsamling som tok i mot ordene som er like aktuelle selv i vår moderne tid.

Ordet om korset er det mest sentrale i det kristne evangeliet, og det var nettopp ordet om korset som var tema da pastor Åke Green innledet kvelden med ordene om “at Jesus var det aller mest dyrebare himmelen kunne sende.”  “Allerede før himmel og jord ble skapt var Guds plan et sonoffer, Golgata, korset, -for å redde syndere fra evig fortapelse,” jesus-korsfestetproklamerte Åke Green på sin inderlige og omsorgsfulle måte. “Vi må aldri slutte å tale om korset, slutte å tale om korset kraft til å frelse syndere, som løser mennesker fra syndens makt,” sa Green som tok utgangspunkt i Lukas det 23 kapittel som er en dramatisk historie om Jesu lidelse og død. “Golgata var plassen for de grove forbrytelser, for på Golgata ble mennesker som hadde begått alvorlige forbrytelser tatt livet av, ved å bli hengt på et kors til døden,” sa Green som minnet om at sammen med Jesus ble også to kriminelle, to forbrytere eller røvere henrettet. “For de dømte var det ingen vei tilbake fra Golgata, Golgata hadde kun en utgang, og det var døden, og ingen vendte tilbake derfra,” sa Green til en forsamling av både unge og eldre. “Golgata var stedet for lidelsesfulle skrik, for dødsangst, smerte og pine,” prekte Åke Green som stadig minnet oss på hvilken pris Jesus hadde betalt. “..

“Jesus gikk smertens vei og åpnet en håpets port”

“Et møte med Jesus, korset og Golgata kan være et forandrende møte og som Gudsordet forteller var det tre kors reist på Golgata denne mørke dagen. På det ene kors hang Jesus, Guds sonoffer lam, og det mest dyrebare himmelen kunne sende. På de andre korsene hang en røver og hans kompanjong -som begge var dømt til døden for åke-green2forbrytelser de hadde begått. Det ene av de kors ble et kors av nåde, fordi den ene fikk syndserkjennelse og ropte til Jesus om nåde, og fikk erfare nettopp det i livets siste minutter. Sammen med Jesus ble synden, døden og djevelen avvæpnet, og den angrende røver som måtte dø, fikk erfare at også hans synder og gjeldsbrevet som var rettet mot ham, ble naglet sammen med til korset, og en angrende stakkar fikk høre nådeordene fra selv i sine siste minutt, -og fikk gå sammen med Jesus til paradis. For korset taler om kjærlighet og når vi ser og hører Jesus og den botferdige røver som henger der side om side, forstår vi hva Åke Green mener når han sier: “Korsets taler kjærlighetens språk og Jesu kors var kjærlighetens kors.”

Korset setter også skiller

Korset er også et skilletegn og Pontius Pilatus, han som felte dødsdommen over Jesus stilte de jødiske ledere et spørsmål som er like relevant også for meg og deg. “Hva skal jeg gjøre med Jesus? Mange mennesker har fått dette spørsmålet flere ganger i sitt liv, men latt svaret gå seg hus forbi uten å ha tatt stilling: “I kveld stilles spørsmålet på nytt og vi må alle ta stilling til dette: “hva skal vi gjøre med Jesus”. Sammen med Jesus og den botferdige røver var det også et tredje kors, -et kors som forkynner dom. “Mens korset zion-sommerstevnemed røveren som roper: “Kom meg i hu når du kommer i ditt rike!” taler om håp selv i livets siste timer, taler den andre røverens kors om dom og straff. Den andre røveren var en hardbarket kriminell som selv ikke når han så døden i hvitøynene var villig til å angre seg og gripe nådens ord. “Det tredje korset på Golgata denne kvelden forteller om dom, et liv i mørke som også ender en evighet i mørke,” sa en alvorlig Åke Green i sin gripende preken over et tema vi aldri må vokse fra. “Mange mennesker hører ordet om korset, men forherder seg og ender tilsist som harde og følelsesløse sjeler som ikke er mottakelige for evangeliet.” sa Green som minnet om Golgatas makt. “Golgata er blodet som renser for synd, Golgata er lovsangens grunnvold og Golgata taler og om en evighet i mørke, for dem som avviser Guds sonoffer lam. Mens den ene røveren gikk evigheten i møtet i sammen med Jesus og løftet om Paradis, gikk den hardhjertede en evighet i møte i mørke og helvete. “Hvor vil du tilbringe evigheten?” spurte Green og fortsatte: “Hva vil du gjøre med Jesus?” -og flere responderte med å søke frem til forbønn, -for å søke Ham som gir håp for tid og evighet.