Martyrkirken: Kristent ektepar som nektet å bake bryllupskake til homobryllup beordret til å betale 1, 078515 kroner til lesbisk par

Eierne av det kristne familiebakeriet “Sweet Cakes by Melissa” er av en rettsinstans dømt sweet-cakes-by-melissatil å betale mer enn en million norske kroner i erstatning til et lesbisk par som angivelig ble påført traumer da det kristne familiebakeriet sa nei til å bake en bryllupskake til et homofilt
bryllup da dette var i strid med det kristne ekteparets samvittighet. I følge klagen til det lesbiske paret skal bakeriets nei ha påført den traumer som medførte at de blant annet begynte å røyke samt å legge på seg. De to kvinnene Rachel Cryer og Laurel Bowman fikk medhold i sin klage og er nå gitt erstatning fordi de fikk nei fra ekteparet Aaron og Melissa Klein som begrunnet sitt avslag med at dette betydde medvirkning i noe de anser som en syndig handling i konflikt med Gud og hans ord. 

Etter at USAs høyesterett nylig fremmet en kjennelse som gjorde at homofile ekteskap er en del av amerikansk lovgivning har mektige homokrefter slått hardt til mot kristne. Dommen mot det kristne ekteparet viser hvor langt både homoaktivister og det amerikanske samfunnet er villige til å gå for å bringe Kristi menighet til taushet i spørsmålet om homofili. Kristne skal tvinges til å delta på noe som er i strid med Guds ord og bud, og dersom de nekter skal de straffes. “Å bake kake til et homofilt bryllup er i dyp konflikt med vår kristne tro,” sa ekteparet som ikke har noe i mot å bake kaker til homofile franklin-graham-bakerinnsamlingeller mennesker med en annen tro. “Vi har ingen problemer med å servere homofile og lesbiske, men problemet oppstår når det er snakk om å bidra til en ekteskapsform som er i strid med vår religiøse overbevisning,” sa kristen-bakerparet til lokal media. “Vi ble forespurt om å delta i noe vi ikke kan ta del i,” sa Kleins kone Melissa. Mange kristne mener at det å ta del i et likekjønnet bryllup bryter med skriftens ord som sier: “… og bli ikke medskyldig i andres synder. Hold deg selv ren.” (1 Tim 5,22) og Efeserbrevet 5,7 som sier: “Gjør ikke felles sak med dem.” Tidligere i år avgjorde en dommer at paret måtte betale erstatning til det lesbiske paret og man spekulerte i en sum på mellom 75 000 og 150 000 dollar. En dommer anbefalte tidligere i denne uken at paret må ut med 75 000 og 60 000 dollar til de to lesbiske. Under rettshøringen uttrykte det kristne paret at en slik erstatning vil gjøre at deres virksomhet går konkurs. De to lesbiske kvinnene hevder i sine anklager at avslaget fra bakeriet på å bake bryllupskake har gitt dem “tap av tillit, tvil, mistillit til menn,mistillit til tidligere venner, for mye søvn, ubehag, høyt blodtrykk, dårlig fordøyelse, tap av matlyst, migrene, tap av stolthet, de skal ha begynt å røyke igjen og vektøkning,” for å nevne noen av de plagene de skal ha blitt påført av å få nei på sin forespørsel om bryllupskake.”

Mer i vente

Etter at USAs høyesterett bestemte at homofile ekteskap var greit og USAs president opplyste Det Hvite Hus (som nå burde kalles Det Sorte Hus) i regnbuens farger i jubel franklin-grahamover at Obama’s syn vant frem også i høyesterett, snakker stadig flere og flere amerikanske kristne om et nytt åndelig klima i USA: Franklin Graham som en rekke ganger har advart om Gud vil komme til å dømme Amerika uttalte i slutten av april at prosessen mot ekteparet Klein  ikke kunne kalles annet enn kristendomsforfølgelse, og da nettsiden “Gofundme” stanset en online innsamlingsaksjon til det kristne ekteparet, valgte Graham og sette opp en nettside på Samaritan’s Purse hvor man kan donere penger til kristne som blir forfulgt for sin tros skyld i Barack Hussein Obama’s Amerika. Etter kjennelsen i amerikansk høyesterett forrige fredag er det grunn til å forvente at forfølgelsen av sanne troende vil tilta i styrke i USA, og at dette også vil spre seg til land i Europa som har samme idealer omkring likekjønnede ekteskap.

Facebook Comments

10 tanker om “Martyrkirken: Kristent ektepar som nektet å bake bryllupskake til homobryllup beordret til å betale 1, 078515 kroner til lesbisk par

 1. Homosaka er tapt.
  Å ytra seg negativt vil i framtida føra til “straff”.
  Sodomeriet er godteke ved norsk lov,
  Om ikkje lenge vil det vera ein del av kyrkja sitt tilbod.
  “Sodomerirituale” er alt på trappene.

  Ved sist kykjemøte vart det nesten gjennomført.
  http://www.nrk.no/norge/kirken-sier-nei-til-homovigsel-1.11655721

  “Menneskefrykt” er eit ord bibelen forklarar.
  Folk som i utgangspunktet synest det er ekkelt og unormalt at to mannfolk kysser kvarandre og ikkje minst har samleie,med kvarandre vil av hensyn til jobb og familie “teia still”,

  Biskopar og prestar er betalt av det offentlege med feite lønningar.
  http://www.nettavisen.no/nyheter/2698868.html

  Konsekvensane ved å stå fast på Guds ord vil vera enorme.

  Dokumentaren om Børre Knutsen viser kva psykisk påkjenning det er å ikkje fylgja fleirtalet.

  Situasjonen i Israel ikkje betre.
  Over 100.000 deltok i mønstringa i Tel Aviv

  http://www.haaretz.com/polopoly_fs/1.597832.1402389659!/image/934783711.jpg

  Judas brev fortel om dommen som no kjem etter 6000 år.

  “Det var om desse ENOK, Adams etterkomar i SJUANDE LEDEN, spådde då han sa: «Sjå, Herren kjem med sine heilage i tusental. Han vil halda dom over alle og straffa alle menneske for deira ugudelege gjerningar og for alle harde ord dei har tala mot han, desse gudlause syndarane.”

  http://2028end.com/wp-content/uploads/2015/01/Creation-Chart-2000-x-1545-EARTH.jpg
  —————-
  Krig og elendighet er i vente.

  Iran får tid til å arbeida vidare med atombomba si.

  Antikrist kjem som ein konsekvens av det.

  http://www.timesofisrael.com/israeli-angrily-warns-powers-caving-to-iran-in-nuke-talks/

  “Israel angrily warns powers caving to Iran in nuke talks Concessions growing, will allow Tehran to build nuclear arsenal even if it does keep to deal, officials in Jerusalem say”

  http://i.ytimg.com/vi/6AvxP5pRWsY/maxresdefault.jpg

  ..” skal du syngja denne spottevisa om kongen av Babel:

  Det er ute med undertrykkjaren,
  ute med tyranniet.

  5 Herren har knekt staven til dei lovlause,
  septeret til herskarane,

  6 det som slo folkeslag i harme,
  slo utan stans,
  som herska over folk i vreide,
  forfølgde utan nåde.

  7 Heile jorda kviler i ro,
  folk bryt ut i jubel.”.. Esaias 14

  • Torstein, tror du har helt rett. Kirken har falt og det er en tapt sak. Barna vil indoktrineres allerede fra barneskole om at homofili er rett og riktig, og vi som holder fast ved Guds ord i det offentlige rom kan risikere både bøter og oppsigelse fra jobben. Det er et fryktelig samfunn som tar form og Gud er snart utestengt også fra kirken. Snart vil det bli en høy pris å betale for å holde fast ved sannheten.

  • Den kristne kirke har latt tyven vinne frem, Gud gav oss regnbuen som sitt symbol på å påminne mennesker om hans løfte at han aldri skulle sende en vannflom og ødelegge jorden igjen. Nå har Satan stjålet det symbolet. Gud gav oss ekteskapet og innstiftet det med sine ord, men nå har verdens politikere og endel kirker bestemt seg for at det er ok at Satan kan stjele dette symbolet også. For ikke å nevne selve Livet, Gud er den som er Herre over liv og død, men nå har vi mennesker tillatt at Satan har fått stjålet evnen til å avslutte livet, gjennom fri abort. Som kristen kirke sitter vi tafatt og ser på at Satan stjeler, lyver og dreper, mens Guds folk flokker seg omkring liberale prester eller høyrøstede velstandsevangelister som får oss til å føle oss bekvemme mens verden trekkes lenger og lenger bort fra Guds vei. Det er tragisk.

  • Cahn snakker om dom over America og den kommer. Men er Norge noe bedre? Gud advarer med den økonomiske nedgangen vi er inne i nå, men dersom Norge fortsetter på samme kurs vil værre ting komme over vår nasjon.
   Nå trenger vi kristne å mobilisere oss til bønnekamp mot de nedbrytende kreftene, og uten at vi har det uforfalskede Guds ord så vil våre bønner være nyttesløse.

  • Enig, under fredagens møte i Zion Fevik ble det bedt om en sann og gjennomgripende vekkelse i Norge. En vekkelse blant Guds folk hvor vi føres tilbake til Ordet slik at vi preker et helt og sant evangelium.
   Dersom dere ser at Terje Tveiten skal ha møter i nærheten av der dere bor anbefaler jeg varmt alle å ta seg en tur.

  • “Dersom dere ser at Terje Tveiten skal ha møter i nærheten av der dere bor anbefaler jeg varmt alle å ta seg en tur.”
   Det er jeg enig med deg i. Han taler klart og tydelig Guds Ord, fylt av Den Hellige Ånd. Ikke har han gjort seg avhengig av å ha MANUS heller. Han spiller gitar og synger av hjerte også. De beste talene han har hatt er når han har måttet legge til side det budskapet han har fått for dagen. Når han må tale kun på Åndens inspirasjon. Terje er Guds lydige forkynner.

  • https://no.wikipedia.org/wiki/Homofili
   “Homofilt samliv mellom menn var straffbart i Norge frem til 1972”
   —————
   Det er tydeleg at me er kome til endetida.

   http://www.richardhyland.net/wpimages/wpfd8fbbbc_06.png

   Guds rike kjem etter 6000 år og Menneskesonen skal styra folkeslaga med jernstav.

   På slutten av dei 6000 åra er folkeslaga i fullstendig opposisjon til Guds lover.

   “Kvifor er folkeslag i opprør?
   Kvifor grundar folka på det som er fåfengt?

   2 Kongane på jorda reiser seg,
   fyrstane slår seg saman
   mot Herren og den han har salva.

   3 «Lat oss slita sund deira lenkjer
   og kasta reipa av oss!»

   4 HAN LER, han som tronar i himmelen,
   HERREN SPOTTAR DEI.

   5 Så talar han til dei i sin vreide,
   I SIN HARME SLÅR HAN DEI MED REDSLE:

   6 «Det er eg som har INNSETT MIN KONGE
   på Sion, mitt heilage fjell.(TEMPELHØGDA I ISRAEL)»

   7 Eg vil kunngjera det Herren har fastsett.
   Han sa til meg: «Du er son min (MESSIAS), eg har fødd deg i dag.

   8 Be meg, så gjev eg deg folka som arv
   og HEILE JORDA I EIGE.

   9 DU SKAL KNUSA DEI MED JERNSTAV,
   som ei krukke frå pottemakaren skal du slå dei sund.»
   ——————
   Det er ikkje lenge til Messias tek over riket eller opprettar riket for ISRAEL.

   http://www.lamblion.com/images/publications/articles/chart_mils_0416-3.jpg

   Det burde ikkje vera vanskeleg å sjå korleis klimakset vil ramma nasjonen ISRAEL på slutten.
   Bibelen kallar det Harmageddon.
   HAR = FJELL
   Det er kampen om GUDS HEILAGE FJELL/TEMPELHØGDA.

   Det er på denne plassen at Antikrist vil lykkast å sitja i tempelet dei 3,5 siste åra.
   Han tilber Molok i Bohemian Grove.

   https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/81/37/87/81378753fbe24a3efc92a2b967e55e78.jpg

   http://hiduth.com/wp-content/uploads/2015/04/the-secret-origins-of-skull-bones.jpg

   https://www.youtube.com/watch?v=gwJDs1cg9Eo

  • Eg er nok ikkje nokon kristenleiar, men håpar at det er nokon som har glede av det eg skriv.

   Om ein les litt om syndefloda og kvifor den kom:har eg sitert dette før
   http://www.wnd.com/2008/05/64769/
   “… spoke of God’s compassion before the Flood, in hopes people would repent and turn back to His ways. He showed patience for hundreds of years.

   But, he said, the Talmud’s writings reveal that “before the Flood people started t WRITE MARRIAGE CONTRACTS BETWEEN MEN in other words, homosexual ‘marriage,’ which is more than homosexual activity – it’s giving an official state stamp of approval, a sanctification … of homosexual partnership.”

   In fact, he said, “the writings indicated that it wasn’t even so much the ‘straw that broke the camel’s back,’ but that the sin in and of itself is so contrary to why God created the world, so contrary to the order of God’s nature, that God said then and there ‘I have to start all over … to annihilate the world and start from the beginning.”

   I GT ser ein at skillsmisse vart gitt, slik at livet kunne halda fram både for både mannen og kona.
   Skillsmissebrev vart gitt.

   Dette må ikkje på nokon måte samanliknast med homofilt samliv mellom mannfolk.
   Bibelen kallar det ein styggedom.

   “Rabbi Spero went on to say, “Even in ancient Greece they did not write marriage contracts between men. There was homosexuality, and it was wrong, but there was not an official ‘blessed’ policy. … Marriage is ‘sanctification’ (not simply a partnership).” He said to confer the title of sanctification and holiness upon this behavior is “probably one of the greatest sins of all that one does against God’s plan for this world.”

   Når ein les Yeshua sine ord om Noah og syndefloda så må ein ha dette spesielt i tankane.

   “When the Son of Man returns, the world will be like the people were in Noah’s day. In those days before the Flood, the people enjoyed banquets and parties and weddings right up to the time Noah entered his boat, and the flood came to destroy them all. –”

   Litt omskrive :

   Når Messias kjem igjen til Oljeberget hausten 2028 vil tilstanden vera lik den som herska i Noahs dagar.
   Dei homofile heldt store homoparadar i alle land, med dei folkevalgde si velsigning.
   Mange gifter seg i kyrkja og får kyrkjas velsigning over styggedomane.
   Dette får plutseleg ein stopp når Messias kjem tilbake til det bokstavlege Jerusalem og opprettar sitt rike her på jorda. Menneska må då innretta seg etter TORAHEN ,slik Esaias 2 fortel.

  • For Jan Kåre Christensen eksisterer det bare èn synd. Det har vi vært vitne til i så mange år. Problemet med Jan Kåre er at han ikke vil ta et oppgjør med synden i sitt eget liv. Vi som har fulgt med ham de siste 10 åra VET hvilke synder han lever i.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *