Tar rettslige skritt for å stanse hets og ulovlig bruk av Visjon Norge materiale på “Hanvoldkanalen”

TV Visjon Norge og Jan Hanvold har nå kontaktet advokat for å få fjernet ulovlig bruk av filmklipp fra tv kanalen på den Visjon Norge kritiske Facebooksiden Hanvoldkanalen. Det er advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell som på vegne av Visjon Norge og Jan Hanvold har satt fram krav om fjerning av innhold fra Facebook, You Tube, Twitter og WordPress. I skrivet fra advokat Øystein Hagen i advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell heter det blant annet: På disse kanalene finnes det flere utsagn mot Visjon Norge og Jan Hanvold som isolert sett og samlet er rettsstridig ærekrenkende og en krenkelse av omdømmet og dermed erstatningsbetingende, jmf skadebotloven paragraf 3-6a. Videre anfører Visjon Norges advokat at det gjennom Hanvoldkanalen blir fremsatt ytringer som er straffbare etter straffelovens § 267. Det vises så til kommentarer publisert på Hanvoldkanalens facebookside

Fra brev sendt av advokat Øystein Hagen (advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell) til Hanvoldkanalen:  «Dere har videre rettstridig gjengitt klipp fra TV Visjon Norges sendinger, som er omfattet av åndsverklovens vern mot gjengivelse, og dermed vil være erstatnings-betingende, jf. § 81.  Dersom ikke de rettstridige ytringene og nevnte videoklipp på de nevnte kanalene slettes i løpet av 7 dager etter mottakelse av dette brev, vil mine klienter politianmelde forholdet og ta saken videre til rettssystemet og kreve oppreisningserstatning som følge av lovbruddet.  Denne side vil videre varsle Facebook, Twitter og Youtube om innholdet i kanalene.  Deres tilbakemelding imøteses i løpet av 7 dager fra mottak av dette brev.  Dette er et prosessvarsel, jf. tvisteloven § 5-2.  Det vil i den sammenheng bli tatt rettslige skritt for å få utlevert deres ip-adresser.» heter det i skrivet fra advokatselskapet som representerer Jan Hanvold og Visjon Norge. “Slik jeg forstår Hanvoldkanalen, følges en del av kravet opp. Men Facebook-siden forblir.” skriver Sigmund Voll Ådnøy i en kommentar på sin egen Facebookside.

Jan Aage Torp: Fantastisk å samarbeide med dyktige advokater

“Det er fantastisk å få samarbeide med dyktige advokater i Norge.
Jussen og rettferdighen blir stadig viktigere. Rettsprinsippene må ikke fravikes ved at domstolene blir arena for psykologisering og tids-ånden,” skriver Oslokirkens pastor i sin korte kommentar til saken. Levi Fragell på sin side skriver dette: “Kritikere av Visjon Norge har jevnlig vært utsatt for trusler om snarlig død og helvete, men nå er ikke lenger Guds straff tilstrekkelig – nå må politiet inn i situasjonen mener Jan Hanvold & co. Selv er jeg blitt truet på tilsvarende vis fra et miljø i hovedstaden, men har bestemt meg for ikke å svikte sårbare barn og eldre som utsettes for mentale krenkelser og varige skader i «Jesu navn».” skriver den tidligere lederen for humanetisk forbund. I skrivet fra advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell har Hanvoldkanalen fått en frist på sju dager på å komme med en reaksjon -men i følge Ådnøy vil Hanvoldkanalen bare delvis etterkomme kraven fra Jan Hanvold med advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell.