Songen om blodet -minner oss om Jesu blodige korsdød

Langfredag er kanskje den aller viktigste dagen i kristendommens historie for det var på langfredag at Jesus ble plaget, torturet og til sist korsfestet for din og min synd. Det var på langfredag at Jesus på korset ropte ut: “Min far, min far, hvorfor har du forlatt meg,” og det var på korset at Jesu dyre blod ble utgytt til syndenes forlatelse og til renselse for all synd. “Songen om blodet” er en sang som minner oss om Jesu død på korset og hvor uendelig takknemlige vi alle må være over at Kristus led og døde for din og min skyld Les videre