Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn

 Salige er de fattige i ånden; for himlenes rike er deres. Salige er de som sørger; for de skal trøstes. Salige er de saktmodige; for de skal arve jorden. Salige er de som hungrer og tørster efter rettferdighet; for de skal mettes. Salige er de barmhjertige; for de skal finne barmhjertighet. Salige er de rene av hjertet; for de skal se Gud.  Salige er de fredsommelige; for de skal kalles Guds barn. Salige er de som er forfulgt for rettferdighets skyld; for himlenes rike er deres.  Salige er I når de spotter og forfølger eder og lyver eder allehånde ondt på for min skyld. Gled og fryd eder! for eders lønn er stor i himmelen; for således forfulgte de profetene før eder. (Matt 5,3-12) er berømte ord hentet fra det som vi ofte kaller “Bergprekenen”. Bergprekenen som begynner i Matteus kapittel 5 og strekker seg til og med kapittel 7, vers 29 var en tale som ble holdt relativt tidlig i Jesu virke.  Les videre