ISIS allierte Sinai terrorister sverger på å “frigjøre” Jerusalem

Den islamistiske terrororganisasjonen ISIS utgjør ikke bare en fare for Syria og Irak men også for den jødiske staten. På tross av vestlig bombing og motstand fra muslimer som frykter den brutale militsen er ekstrem islam ennå på fremmarsj både i Midt-Østen og deler av Afrika. Nå truer en ISIS assosiert gruppe også den jødiske stat og hovedstaden i Israel

isis-sinaiAnsar Bayt al-Maqdis som er Egypts mest dødelige terroristgruppe har nå sverget troskap til den islamske stat eller ISIS og har stemplet det nåværende egyptiske regime under president  Abdel-Fattah el-Sissi  som “sionistiske kollaboratører” og gruppen har sverget på å “frigjøre” Jerusalem så snart de får fjernet den egyptiske regjeringen. Den islamistiske terrorgruppen har stått i spissen for et opprør på den urolige Sinai halvøya som er kontrollert av Egypt, og gruppen kaller seg nå en gren eller en Sinai avdeling av den fryktede ISIS militsen hvis brutalitet har sjokkert en hel verden. I forrige måned tok Sinai grenen av ISIS på seg ansvaret for et selvmordsangrep som drepte 30 egyptiske soldater. Les videre