Lite hjelp å få mot ryggsmerter -tradisjonelle smertestillende som paracet og ibux har null effekt

En ny studie viser at heller ikke ibuprofen har noen særlig virkning på ryggsmerter. Det er et skrikende behov for nye medisiner, mener forskere.   Ryggsmerter er utrolig vanlige. Rundt 80 prosent av oss får ryggplager en eller flere ganger i løpet av livet. Halvparten av befolkningen har hatt vondt i ryggen i det siste året, og 15 prosent har det nå. Ingen enkeltlidelse koster samfunnet mer i form av trygdeutgifter, står det i Nasjonale kliniske retningslinjer for korsryggsmerter, utgitt av Sosial- og helsedirektoratet. Det henger kanskje sammen med at vi ikke har noen særlig effektive medisiner for å behandle plagene,” heter det i en artikkel publisert av forskning.no Les videre