Ivar Fjeld: Viktig kamp mot Satan og hans ormeyngel

Jesus er klar på at alle må motstå Satan sine krep. Kampen for retten til å bestemme over den gudegitte kroppen din, er ein kamp mot dei Messias kalla «ormeyngel».  Anne Marie Ulvolden er ein ven av meg på Facebook. Ho er sjukepleiar, og lar seg ikkje presse til å ta Covid-19 vaksine. I følge Nuremberg koden skal det hentast inn samtykke frå alle som vert invitert til å bli med i eit medisinsk eksperiment,” skriver Ivar Fjeld i et innlegg på nettsiden “Lys og Salt i Endetida. Den såkalte “Koronavaksinen” eller Covid-19 medikamentet splitter kristenfolket i to leire Les videre