Budskapet mange glemmer i påsken

Påsken er den viktigste høytid vi som kristen kirke feirer. I vårt moderne samfunn har mange glemt at påsken egentlig dreier seg om Jesus Kristi liv, lidelse og død for våre synders skyld. Vi ønsker våre lesere en riktig velsignet påskehøytid og anbefaler varmt videoen “The Jesus Movie” fra 1979. To timer påminnelse om Jesu liv, død og oppstandelse.

 “The Jesus Movie 1979 Full”