En pranke-video til ettertanke for oss alle

Pranke-videoer er populært på You Tube. De aller fleste er bare tåpelige, dumme og intetsigende. Men innimellom presenteres det slike pranke-videoer som burde få oss alle til å tenke samt å gå i oss selv. Her er en av dem:

Og ordene jeg tenker på etter å ha sett dette klippet er: “For jeg var hungrig, og I gav mig å ete; jeg var tørst, og I gav mig å drikke; jeg var fremmed, og I tok imot mig; (Matt 25,35)